BeBiodiversity logo

MENU
BeBiodiversity Abattoir – Elke m² benutten voor biodiversiteit

Abattoir – Elke m² benutten voor biodiversiteit

BIODIVERSITEIT IS ONZE BUSINESS!

 

Doorheen het hele land ontmoetten we ondernemers die bewust de kaart van de biodiversiteit hebben getrokken. En we merken heel wat voordelen op van die keuze voor biodiversiteit. Als het over biodiversiteit gaat, bestaat er niet zoiets als een ‘kleine inspanning’: elke m² die we aan de natuur teruggeven telt. Dat is ook wat er leeft op de site van ABATTOIR, die één van de grootste stadsboerderijen van de Europese Unie herbergt.

Sterk verstedelijkte zones hoeven geen almaar grauwere plekken vol beton te worden, wel integendeel. Dat heeft de onderneming Abattoir in Brussel bewezen met behulp van cofinanciering (FEDER) toegekend door de Europese Unie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om een plat dak te vergroenen. Tegelijk werd gewerkt aan de ontwikkeling van een meer lokaal en circulair voedingsaanbod, dat de biodiversiteit respecteert. “Boven de Foodmet, de hal waarin een vijftigtal voedselstands is ondergebracht, hebben we eerst plaats gemaakt voor BIGH, de grootste stadsboerderij van Europa. Ze ontsproot aan het brein van de visionaire architect Steven Beckers, die het concept in Brussel lanceerde. Daarna boden zich nieuwe partners aan en volgde het ene project na het andere, zoals de projecten van de vzw Atelier Groot Eiland (*) of Urban Harvest, dat ons voorstelde een verticale boerderij te creëren”, vertellen Elke en Joris Tiebout, respectievelijk CEO en voorzitter van Abattoir.

1.000 m² is genoeg

Praten over biodiversiteit is uiteraard een stuk makkelijker wanneer men beschikt over een open ruimte in een natuurlijk buitenmilieu. Elke en Joris Tiebout beseffen dat maar al te goed: “Als de landbouwactiviteit zich helemaal onder glas afspeelt, is er van wisselwerking met de omgeving geen sprake.” Daar komt echter verandering in zodra men beschikt over percelen in de open lucht, zoals het geval is met de stadsboerderij die uit de verbeelding van Steven Beckers is gegroeid. “Zelfs met een oppervlakte van niet meer dan 1.000 m² in de open lucht kun je al veel doen voor de biodiversiteit. Je moet bovendien ook rekening houden met de positieve effecten van de geïntegreerde bestrijding in de kassen, met het kleinfruit dat bijdraagt aan de bestuiving en met het organisch leven in het substraat“, legt Steven Beckers uit. Eerdere experimenten in steden als Parijs bevestigen de positieve impact van deze manier van werken, die gebaseerd is op het aanleggen van corridors in uiterst beperkte en verstedelijkte ruimten.

Het project kreeg veel media-aandacht en van het één kwam het ander: BIGH werkte als een magneet op andere projecten binnen de circulaire economie, projecten die bijdragen tot een heuse symbiose op de site: inzameling van onverkochte groenten om er soep van te maken, tewerkstelling van sociaal achtergestelde mensen, bemesting van de dakteelten met uitwerpselen uit de visteelt, gebruik van de warmte van de koelgroepen op het gelijkvloers om de kassen te verwarmen, enz. Zouden Elke en Joris Tiebout opnieuw aan zo’n avontuur beginnen, zelfs zonder Europese cofinanciering? “Zeer zeker,” antwoorden zij in koor, want “zodra je zaait, volgt de rest vanzelf.

BeBiodiversity Abattoir – Elke m² benutten voor biodiversiteit
Stadsboerderij op het dak van Abattoir (credit: BIGH)

Zin in meer? Ontdek andere voorbeelden in de brochure Biodiversiteit is onze business.

Er zijn vele manieren om de waarde van biodiversiteit in het bedrijfsleven te brengen: via de terreinen en gebouwen, de infrastructuren, de productieprocessen of nog via het aankoopbeleid. Met een aangescherpt invoerbeleid en het aanmoedigen van leveranciers om duurzaam te werk te gaan, kan de biodiversiteit een grote stap vooruit zetten. Bekijk zeker www.biodiversitree.be om u op weg te helpen met uw project voor biodiversiteit, of om uw inspanningen op te waarderen.

(*) Vzw gespecialiseerd in het inschakelen van werkloze en soms niet opgeleide vrouwen en mannen in de cateringsector.

 

Fotos : stadsboerderijen op het dak van Abattoir (credit: BIGH)

Meer news

BeBiodiversity Biodiversiteit in mijn bedrijf, natuurlijk!

Biodiversiteit in mijn bedrijf, natuurlijk!

Er zijn vele manieren om de waarde van biodiversiteit in het bedrijfsleven te brengen: via de terreinen en gebouwen, de infrastructuren, de productieprocessen of nog via het aankoopbeleid. Met een aangescherpt invoerbeleid en het aanmoedigen van leveranciers om duurzaam te werk te gaan, kan de biodiversiteit een grote stap vooruit zetten.

Lees meer
BeBiodiversity Créagora – Denk aan het terrein dat zich tot ver achter uw gebouw uitstrekt

Créagora – Denk aan het terrein dat zich tot ver achter uw gebouw uitstrekt

Biodiversiteit is onze business! Doorheen het hele land ontmoetten we ondernemers die bewust de kaart van de biodiversiteit hebben getrokken. En we merken heel wat voordelen op van die keuze voor biodiversiteit. In 2017 werd op initiatief van de Christelijke Mutualiteiten een nieuwe ruimte voor synergie in maatschappelijke vernieuwing in het leven geroepen: Créagora. Het ecologisch ontworpen gebouw staat in Champion, vlak bij de kruising van de E411 en de E42, en al bij het ontstaan van het architectuurproject was er een rol weggelegd voor biodiversiteit.

Lees meer
BeBiodiversity Prosafety – Verhuizen? De kans om te investeren in biodiversiteit!

Prosafety – Verhuizen? De kans om te investeren in biodiversiteit!

Biodiversiteit is onze business!   Doorheen het hele land ontmoetten we ondernemers die bewust de kaart van de biodiversiteit hebben getrokken. En we merken heel wat voordelen op van die keuze voor biodiversiteit. Verhuizen kan een gelegenheid zijn om te gaan voor een infrastructuur waar biodiversiteit echt deel van uitmaakt. Prosafety geeft het goede voorbeeld, in samenwerking met architectenbureau Helium3.  

Lees meer
BeBiodiversity Paille-Tech – Ecobouwers met een hart voor de aarde

Paille-Tech – Ecobouwers met een hart voor de aarde

Biodiversiteit is onze business!   Doorheen het hele land ontmoetten we ondernemers die bewust de kaart van de biodiversiteit hebben getrokken. En we merken heel wat voordelen op van die keuze voor biodiversiteit. Paille-Tech bouwt huizen met natuurlijke materialen die weinig productie-energie* vergen, zoals stro en klei, en dat is een bewuste keuze. Eveneens uit overtuiging maakt één van de bestuurders aan heteinde van een bouwproject de eigenaars warm voor een waterpartij, een nestkast of een heg.

Lees meer
BeBiodiversity Campine – Een groene corridor tussen twee Natura 2000-zones

Campine – Een groene corridor tussen twee Natura 2000-zones

Biodiversiteit is onze business!   Doorheen het hele land ontmoetten we ondernemers die bewust de kaart van de biodiversiteit hebben getrokken. En we merken heel wat voordelen op van die keuze voor biodiversiteit. Campine is al anderhalve eeuw gevestigd in Beerse en is erin geslaagd ondanks zijn activiteit – loodrecyclage – prioriteit te geven aan het beschermen van de biodiversiteit.

Lees meer
BeBiodiversity NNOF – Laat uw werkruimte herleven

NNOF – Laat uw werkruimte herleven

Biodiversiteit is onze business!   Doorheen het hele land ontmoetten we ondernemers die bewust de kaart van de biodiversiteit hebben getrokken. En we merken heel wat voordelen op van die keuze voor biodiversiteit. NNOF is gespecialiseerd in upcycling (*) van kantoormeubilair en in de inrichting van werkruimtes, en profileert zich duidelijk in de circulaire economie. Een tijdje terug breidde het bedrijf zijn diensten uit met adviesverlening voor de aanleg van biodiversiteitsvriendelijke buitenruimtes.  

Lees meer
Ontdek al onze nieuwsberichten Ontdek al onze nieuwsberichten