BeBiodiversity logo

MENU
BeBiodiversity BiodiversiTree op de Publica Awards 2020

BiodiversiTree op de Publica Awards 2020

​Goed nieuws is er om te delen. BiodiversiTree, ons ondersteunend instrument voor bedrijven die de biodiversiteit willen beschermen, is geselecteerd voor de Publica Awards 2020. Deze wedstrijd beloont elk jaar de beste overheidsprojecten en zou een grote erkenning zijn voor het instrument dat de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en de verschillende Gewesten van ons land samen hebben ontwikkeld.

BiodiversiTree is een online tool waarmee bedrijven concreet aan de slag kunnen rond biodiversiteit. Diepgaande kennis van biodiversiteit is niet nodig. De tool brengt nuttige nieuwe concepten aan, geeft antwoord op vragen en helpt te begrijpen waarom het belangrijk is om actie te ondernemen voor het behoud van de biodiversiteit.

Waarom een instrument voor bedrijven?

Niet-duurzame productie- en consumptiepatronen zijn een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van de biodiversiteit. Bovendien lopen ook de bedrijfsresultaten risico door het verlies aan biodiversiteit en de aantasting van ecosystemen. Zo stijgen bijvoorbeeld de kosten of de onzekerheid over de aanvoer van grondstoffen door toenemende schaarste.

Omgekeerd kunnen biodiversiteit en het behoud van ecosystemen nieuwe kansen creëren: inspelen op de groeiende vraag van de consument naar producten en processen die de biodiversiteit en ecosystemen respecteren, de toegang tot biologische en genetische hulpbronnen vergemakkelijken, nieuwe groene banen creëren… Elk bedrijf dat deze weg inslaat, vermenigvuldigt het effect dat een individu kan hebben. Bedrijven zijn dan ook belangrijke spelers in het behoud en het duurzame gebruik van de biodiversiteit.

BeBiodiversity BiodiversiTree op de Publica Awards 2020

Wat heeft het instrument concreet te bieden?

De BiodiversiTree gidst de gebruiker doorheen vier actiedomeinen: terreinen, infrastructuur, aankoopbeleid en processen. De voorgestelde acties worden vervolgens afgestemd op de omvang van de onderneming, de beschikbare middelen, de ligging en/of de bedrijfstak.

De tool geeft dus snel toegang tot gerichte acties, op één website verzameld door specialisten ter zake. De acties zijn gericht op directe en indirecte maatregelen voor het behoud van de biodiversiteit, zoals de inrichting van gebouwen en terreinen, vermindering van de vervuiling, beperking van het energieverbruik, gebruik van duurzame materialen…

Binnenkort zal de tool het mogelijk maken om beroep te doen op experts die de bedrijven gedurende het hele proces kunnen begeleiden: van de keuze van een actie tot de uitvoering ervan. Deskundigen, consultants, … kunnen daartoe zelf hun expertise ter goedkeuring en publicatie in de tool voorleggen.

Eenmaal geïmplementeerd, zullen ook bedrijven hun eigen ervaring in de tool kunnen delen.

Het is dus ook een platform voor het uitwisselen van informatie en het onder de aandacht brengen van goede praktijken. De voorbeelden illustreren dan niet alleen de acties die uit het instrument voortvloeien, maar zullen ook het imago van de betrokken bedrijven versterken en anderen inspireren.

Of het nu gaat om een privaat of publiek bedrijf of organisatie, de BiodiversiTree tool moedigt hen aan om acties te ondernemen die hun imago versterken en verbeteren en tegelijkertijd de biodiversiteit een dienst bewijzen. Klik hier voor meer informatie.

Het is aan jou!

BiodiversiTree is genomineerd voor de Publica Awards in de categorie “Corporate Responsibility”. Om dit project te ondersteunen en beter zichtbaar te maken, moet u hier vóór 1 juni 2020 stemmen! Zo kunnen we het instrument live komen presenteren tijdens de prijsuitreiking op 17 september 2020.

Meer news

BeBiodiversity Bushmeat op het menu?

Bushmeat op het menu?

Vlees van wilde dieren, op het Afrikaanse continent beter bekend als bushmeat, is vlees van niet gedomesticeerde zoogdieren, reptielen, amfibieën en vogels. Er wordt gejaagd op deze soorten voor voedsel of ander gebruik. Dat gebeurt in het bos, de savanne maar soms ook in wetlands. De meest bekende voorbeelden zijn apen, schubdieren en slangen maar ook antilopen, olifanten en giraffen belanden op het bord. De commerciële, en vaak illegale, vangst ervan is niet alleen een bedreiging voor de volksgezondheid en de landbouw. Ook de biodiversiteit en de werking van bepaalde ecosystemen lijdt eronder.

Lees meer
BeBiodiversity Cadeautjes: duurzaam en veilig?

Cadeautjes: duurzaam en veilig?

Pakjestijd! Sinterklaas en de Kerstman lopen zich warm voor een drukke decembermaand. Helaas is het speelgoed in al die pakjes niet altijd even duurzaam of ethisch. Namaakartikelen met beperkte levensduur zijn schering en inslag, productieomstandigheden balanceren op een ethisch randje en heel wat producten zijn ronduit gevaarlijk voor onze kinderen en het milieu.

Lees meer
BeBiodiversity Bescherming van bedreigde diersoorten: is de jacht geopend?

Bescherming van bedreigde diersoorten: is de jacht geopend?

CITES (de overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde diersoorten, wilde dieren en planten) nam eind augustus een aantal beslissingen om kwetsbare en met uitsterven bedreigde diersoorten beter te beschermen. De giraf bijvoorbeeld, het grootste landzoogdier en een waar icoon voor de Afrikaanse savanne.

Lees meer
BeBiodiversity De strijd tegen invasieve uitheemse soorten krijgt vorm

De strijd tegen invasieve uitheemse soorten krijgt vorm

Invasieve uitheemse soorten zijn soorten die door de mens buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied geïntroduceerd zijn en die een belangrijke bedreiging vormen voor de biodiversiteit en de diensten die geleverd worden door de ecosystemen, zoals plantaardige productie, waterzuivering en bestuiving.

Lees meer
BeBiodiversity Invasieve diversiteit?

Invasieve diversiteit?

Verschillende dier- en plantensoorten hebben altijd al de wereld gekoloniseerd en leefgebieden ingenomen volgens hun aanpassingsvermogen. Maar de mens heeft ook doelbewust of per ongeluk dier- en plantensoorten, evenals zwammen en micro-organismen buiten hun gebruikelijke habitats geïntroduceerd in andere gebieden. Sommige soorten passen zich aan en gedijen lokaal zo goed dat ze invasief worden en een gevaar gaan vormen voor de oorspronkelijke lokale biodiversiteit.

Lees meer
Ontdek al onze nieuwsberichten Ontdek al onze nieuwsberichten