BeBiodiversity logo

MENU
BeBiodiversity Créagora – Denk aan het terrein dat zich tot ver achter uw gebouw uitstrekt

Créagora – Denk aan het terrein dat zich tot ver achter uw gebouw uitstrekt

Biodiversiteit is onze business!

Doorheen het hele land ontmoetten we ondernemers die bewust de kaart van de biodiversiteit hebben getrokken. En we merken heel wat voordelen op van die keuze voor biodiversiteit. In 2017 werd op initiatief van de Christelijke Mutualiteiten een nieuwe ruimte voor synergie in maatschappelijke vernieuwing in het leven geroepen: Créagora. Het ecologisch ontworpen gebouw staat in Champion, vlak bij de kruising van de E411 en de E42, en al bij het ontstaan van het architectuurproject was er een rol weggelegd voor biodiversiteit.

Toen Didier Géronnez werd aangezocht om het project van de Christelijke Mutualiteiten te ontwikkelen en in Champion de diensten van hun call center en centrum voor thuishulp onder te brengen, dacht hij er vrijwel meteen aan het aspect biodiversiteit daarin op te nemen. “De bouwplek was een akker, niet echt waar een mens van droomt als hij aan biodiversiteit denkt”, zegt Didier daarover. De projectbeheerder bij de Christelijke Mutualiteiten bestelde een studie over het beheer van biodiversiteit op het terrein voor het nieuwe project bij de vereniging Natagora. “De resultaten van die studie hebben we overgemaakt aan de architecten die het 6.500 m² grote gebouw gingen ontwerpen”, vervolgt hij.

Een bloemenweide in plaats van gazon

Niet alles wat in de studie was aanbevolen, werd uiteindelijk op het terrein gerealiseerd. Toch stemt het Didier Géronnez gelukkig dat er om en bij de 3.800 m² bloemenweide groeit en bloeit. : “Voor de praktische kant daarvan spraken we Ecosem aan, want die hebben op dat vlak een knowhow zonder weerga (…) Economisch gezien heeft de keuze voor een bloemenweide in plaats van een gangbaar gazon niet alleen minder gekost, ze vraagt ook minder onderhoud.”

Zodra het bloeiseizoen begon, konden de mensen in het gebouw het verschil merken. De bloemrijke omgeving werd door massa’s hommels bezocht. Teruggrijpend naar het traditionele heggenlandschap werd een gemengde haag aangelegd met streekeigen soorten zoals knotwilg, meidoorn, kastanje … De projectverantwoordelijke slaagde erin om binnen het kader van regels de biodiversiteit nog een extra duwtje in de rug te geven. Zo werd bijvoorbeeld bij de vergaarbak voor regenwater van het dak een zone aangelegd waar het water in de bodem kan dringen. Deze waterbuffer paart het nuttige, om niet te zeggen het verplichte, aan het aangename: hij vormt een zone waar dieren en planten het goed doen (de randen van de poel werden beplant met streekeigen soorten) en geeft en voorziet de brandweer van water om een eventuele brand te bestrijden. Een insectenhotel werd geplaatst voor wilde bijen, er is een plek waar roofvogels op de uitkijk kunnen zitten en een natuurpad werd ingericht voor de gebruikers van het gebouw, die daardoor nog meer voor biodiversiteit gesensibiliseerd worden. Later komen er nog projecten bij.

BeBiodiversity Créagora – Denk aan het terrein dat zich tot ver achter uw gebouw uitstrekt
Bloemenweide

Bij het plannen van de inrichting achter het gebouw is Créagora erin geslaagd de budgettaire enveloppe binnen de perken te houden. Toch was het niet al rozengeur en maneschijn, vooral de inrichting van de groene parkeerzones viel wat tegen. “De beplanting sloeg niet aan zoals verwacht”, verduidelijkt Didier Géronnez en hij voegt eraan toe dat verder zal worden geëxperimenteerd met een dichtere begroeiing.

Zin in meer ? Ontdek andere voorbeelden in de brochure Biodiversiteit is onze business.

Er zijn vele manieren om de waarde van biodiversiteit in het bedrijfsleven te brengen: via de terreinen en gebouwen, de infrastructuren, de productieprocessen of nog via het aankoopbeleid. Met een aangescherpt invoerbeleid en het aanmoedigen van leveranciers om duurzaam te werk te gaan, kan de biodiversiteit een grote stap vooruit zetten. Bekijk zeker www.biodiversitree.be om u op weg te helpen met uw project voor biodiversiteit, of om uw inspanningen op te waarderen.

Meer news

BeBiodiversity Onze Noordzee onder de loep

Onze Noordzee onder de loep

Ze is misschien niet zo betoverend als het turquoise water van de tropen, maar dat belet niet dat onze Noordzee een rijke biodiversiteit herbergt! Met haar 2.000 dier- en plantensoorten, verspreid over 3.454 km², speelt onze Noordzee een essentiële rol in het landschap en de economie van ons land. Ze wordt ook beschermd: hiervoor is meer dan een derde (37%) aangewezen als beschermd Natura 2000-gebied.

Lees meer
BeBiodiversity De trend volgen door kleding een tweede leven te geven

De trend volgen door kleding een tweede leven te geven

De meest effectieve oplossing om de biodiversiteit te behouden, is geen nieuwe kleding meer te kopen. Op die manier wordt het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, het energieverbruik en de vervuiling veroorzaakt door de vervaardiging en het transport ervan voorkomen. Er bestaan veel alternatieven voor nieuwe kleding waarbij de biodiversiteit wordt gerespecteerd.

Lees meer
BeBiodiversity De mode-industrie en de achteruitgang van de biodiversiteit

De mode-industrie en de achteruitgang van de biodiversiteit

Het maken van kleding en accessoires hangt grotendeels af van de biodiversiteit en de natuur: van de goede gezondheid van de bodem waarop katoen of linnen wordt geteeld, tot de bomen die het hout leveren dat nodig is om vezels te produceren, of de dieren die worden gekweekt voor hun wol of leer… Nu we zo veel kleding hebben geproduceerd, kunnen de fabrikanten niet langer de schade door het milieu negeren. Nu we geconfronteerd worden met de uitputting van de hulpbronnen en de verdwijning van de natuurlijke habitats, worden textieldeskundigen opgeroepen om hun verantwoordelijkheid op te nemen en de kledingsector opnieuw uit te vinden.

Lees meer
BeBiodiversity Biodiversiteit, slachtoffer van fast fashion

Biodiversiteit, slachtoffer van fast fashion

De modewereld met zijn wereldberoemde merken, modeshows en ontwerpers doet nog altijd dromen. De sector blijft synoniem voor verleiding, schoonheid en creativiteit. Maar die façade verhult een minder fraai beeld. De industrie krijgt steeds vaker kritiek op haar milieu-impact en haar mensonwaardige arbeidsomstandigheden. Door overconsumptie en vervuiling op grote schaal is de textielsector één van de meest vervuilende sectoren ter wereld.

Lees meer
BeBiodiversity Abattoir – Elke m² benutten voor biodiversiteit

Abattoir – Elke m² benutten voor biodiversiteit

BIODIVERSITEIT IS ONZE BUSINESS!   Doorheen het hele land ontmoetten we ondernemers die bewust de kaart van de biodiversiteit hebben getrokken. En we merken heel wat voordelen op van die keuze voor biodiversiteit. Als het over biodiversiteit gaat, bestaat er niet zoiets als een ‘kleine inspanning’: elke m² die we aan de natuur teruggeven telt. Dat is ook wat er leeft op de site van ABATTOIR, die één van de grootste stadsboerderijen van de Europese Unie herbergt.

Lees meer
BeBiodiversity Biodiversiteit in mijn bedrijf, natuurlijk!

Biodiversiteit in mijn bedrijf, natuurlijk!

Er zijn vele manieren om de waarde van biodiversiteit in het bedrijfsleven te brengen: via de terreinen en gebouwen, de infrastructuren, de productieprocessen of nog via het aankoopbeleid. Met een aangescherpt invoerbeleid en het aanmoedigen van leveranciers om duurzaam te werk te gaan, kan de biodiversiteit een grote stap vooruit zetten.

Lees meer
Ontdek al onze nieuwsberichten Ontdek al onze nieuwsberichten