BeBiodiversity logo

MENU
BeBiodiversity Créagora – Denk aan het terrein dat zich tot ver achter uw gebouw uitstrekt

Créagora – Denk aan het terrein dat zich tot ver achter uw gebouw uitstrekt

Biodiversiteit is onze business!

Doorheen het hele land ontmoetten we ondernemers die bewust de kaart van de biodiversiteit hebben getrokken. En we merken heel wat voordelen op van die keuze voor biodiversiteit. In 2017 werd op initiatief van de Christelijke Mutualiteiten een nieuwe ruimte voor synergie in maatschappelijke vernieuwing in het leven geroepen: Créagora. Het ecologisch ontworpen gebouw staat in Champion, vlak bij de kruising van de E411 en de E42, en al bij het ontstaan van het architectuurproject was er een rol weggelegd voor biodiversiteit.

Toen Didier Géronnez werd aangezocht om het project van de Christelijke Mutualiteiten te ontwikkelen en in Champion de diensten van hun call center en centrum voor thuishulp onder te brengen, dacht hij er vrijwel meteen aan het aspect biodiversiteit daarin op te nemen. “De bouwplek was een akker, niet echt waar een mens van droomt als hij aan biodiversiteit denkt”, zegt Didier daarover. De projectbeheerder bij de Christelijke Mutualiteiten bestelde een studie over het beheer van biodiversiteit op het terrein voor het nieuwe project bij de vereniging Natagora. “De resultaten van die studie hebben we overgemaakt aan de architecten die het 6.500 m² grote gebouw gingen ontwerpen”, vervolgt hij.

Een bloemenweide in plaats van gazon

Niet alles wat in de studie was aanbevolen, werd uiteindelijk op het terrein gerealiseerd. Toch stemt het Didier Géronnez gelukkig dat er om en bij de 3.800 m² bloemenweide groeit en bloeit. : “Voor de praktische kant daarvan spraken we Ecosem aan, want die hebben op dat vlak een knowhow zonder weerga (…) Economisch gezien heeft de keuze voor een bloemenweide in plaats van een gangbaar gazon niet alleen minder gekost, ze vraagt ook minder onderhoud.”

Zodra het bloeiseizoen begon, konden de mensen in het gebouw het verschil merken. De bloemrijke omgeving werd door massa’s hommels bezocht. Teruggrijpend naar het traditionele heggenlandschap werd een gemengde haag aangelegd met streekeigen soorten zoals knotwilg, meidoorn, kastanje … De projectverantwoordelijke slaagde erin om binnen het kader van regels de biodiversiteit nog een extra duwtje in de rug te geven. Zo werd bijvoorbeeld bij de vergaarbak voor regenwater van het dak een zone aangelegd waar het water in de bodem kan dringen. Deze waterbuffer paart het nuttige, om niet te zeggen het verplichte, aan het aangename: hij vormt een zone waar dieren en planten het goed doen (de randen van de poel werden beplant met streekeigen soorten) en geeft en voorziet de brandweer van water om een eventuele brand te bestrijden. Een insectenhotel werd geplaatst voor wilde bijen, er is een plek waar roofvogels op de uitkijk kunnen zitten en een natuurpad werd ingericht voor de gebruikers van het gebouw, die daardoor nog meer voor biodiversiteit gesensibiliseerd worden. Later komen er nog projecten bij.

BeBiodiversity Créagora – Denk aan het terrein dat zich tot ver achter uw gebouw uitstrekt
Bloemenweide

Bij het plannen van de inrichting achter het gebouw is Créagora erin geslaagd de budgettaire enveloppe binnen de perken te houden. Toch was het niet al rozengeur en maneschijn, vooral de inrichting van de groene parkeerzones viel wat tegen. “De beplanting sloeg niet aan zoals verwacht”, verduidelijkt Didier Géronnez en hij voegt eraan toe dat verder zal worden geëxperimenteerd met een dichtere begroeiing.

Zin in meer ? Ontdek andere voorbeelden in de brochure Biodiversiteit is onze business.

Er zijn vele manieren om de waarde van biodiversiteit in het bedrijfsleven te brengen: via de terreinen en gebouwen, de infrastructuren, de productieprocessen of nog via het aankoopbeleid. Met een aangescherpt invoerbeleid en het aanmoedigen van leveranciers om duurzaam te werk te gaan, kan de biodiversiteit een grote stap vooruit zetten. Bekijk zeker www.biodiversitree.be om u op weg te helpen met uw project voor biodiversiteit, of om uw inspanningen op te waarderen.

Meer news

BeBiodiversity Biodiversiteit als dam tegen overstromingsschade

Biodiversiteit als dam tegen overstromingsschade

In het licht van de menselijke tragedies die overstromingen veroorzaken, kan het cynisch lijken te wijzen op milieuproblemen of op het verlies van biodiversiteit; toch zijn die fenomenen nauw met elkaar verbonden. Het behoud van biodiverse gebieden kan de effecten van watersnood helpen voorkomen of milderen en zorgt tegelijkertijd voor een veilige, gezonde en aangename leefomgeving.

Lees meer
BeBiodiversity Ruimte voor biodiversiteit

Ruimte voor biodiversiteit

Hebt u al gehoord over de wedstrijd « 1 m² voor biodiversiteit » ? Nee ? Geen probleem, we zullen het uitleggen! De beweging #Samen voor Biodiversiteit zit achter deze wedstrijd en moedigt iedereen aan om meer ruimte te geven aan planten en wilde dieren rond onze huizen.

Lees meer
BeBiodiversity Afval in zee: wat moeten dieren ermee!

Afval in zee: wat moeten dieren ermee!

Een sigarettenpeuk die in de rioolput wordt gegooid, een plastic zakje dat uit je hand glipt en door de wind wordt weggeblazen, een wegwerpmasker dat uit de auto of uit een broekzak valt… Kleine gebaren die soms onbeduidend lijken maar ernstige gevolgen hebben voor de biodiversiteit. Afval is overal en helaas belandt veel ervan in zee en oceanen. Onze Noordzee wordt niet gespaard.

Lees meer
BeBiodiversity Onze Noordzee onder de loep

Onze Noordzee onder de loep

Ze is misschien niet zo betoverend als het turquoise water van de tropen, maar dat belet niet dat onze Noordzee een rijke biodiversiteit herbergt! Met haar 2.000 dier- en plantensoorten, verspreid over 3.454 km², speelt onze Noordzee een essentiële rol in het landschap en de economie van ons land. Ze wordt ook beschermd: hiervoor is meer dan een derde (37%) aangewezen als beschermd Natura 2000-gebied.

Lees meer
BeBiodiversity Regie der Gebouwen: ruimtes opnieuw vergroenen

Regie der Gebouwen: ruimtes opnieuw vergroenen

Biodiversiteit is onze business!   Doorheen het hele land ontmoetten we ondernemers die bewust de kaart van de biodiversiteit hebben getrokken. En het is duidelijk dat ze er veel baat bij hebben. De bouwsector heeft veel impact op de natuur en de ecosystemen: van bij de winning van de grondstoffen of productie van de bouwmaterialen en hun transport naar de werf, tot en met kwesties als thermische en geluidsisolatie. Hoe kunnen we de schadelijke impact van gebouwen op fauna en flora beperken en de betonnering een halt toeroepen?

Lees meer
BeBiodiversity Belvas: geëngageerde chocolade!

Belvas: geëngageerde chocolade!

Biodiversiteit is onze business!   Doorheen het hele land ontmoetten we ondernemers die bewust de kaart van de biodiversiteit hebben getrokken. En het is duidelijk dat ze er veel baat bij hebben. Chocolade zit in het DNA van de Belgen. Ze eten er jaarlijks gemiddeld 8 kilo van. Deze zoete lekkernij heeft echter al te vaak een bittere nasmaak voor de biodiversiteit door de ontbossing en vervuiling die de productie van chocola in de hand werkt. Vanuit een bekommernis om maatschappelijke en milieukwesties is Thierry Noesen, oprichter van Belvas, een bedrijf begonnen dat biodiversiteit en gezondheid hoog in het vaandel draagt bij het maken van kwaliteitsvolle chocolade.

Lees meer
Ontdek al onze nieuwsberichten Ontdek al onze nieuwsberichten