BeBiodiversity logo

MENU
BeBiodiversity De 18de Conferentie van de Partijen bij CITES (COP 18)

De 18de Conferentie van de Partijen bij CITES (COP 18)

De 18de Conferentie van de Partijen bij CITES (COP 18) vindt uiteindelijk plaats in Zwitserland (en niet in Sri Lanka zoals gepland wegens de aanslagen van 21 april 2019).

CITES (Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten) of de Overeenkomst van Washington is een internationale overeenkomst tussen Staten. Staten en organisaties die zich bij CITES aansluiten, worden “Partijen” genoemd. Deze partijen komen regelmatig bijeen op de COP’s (Conferentie van de Partijen) om de lijsten met bedreigde dieren en planten te herzien. Er wordt ook onderhandeld over de ambities, de strategieën en de samenwerkingsvormen van de Partijen.

BeBiodiversity De 18de Conferentie van de Partijen bij CITES (COP 18)

Op basis van commerciële en biologische criteria worden de soorten ingedeeld in twee lijsten, die bijlagen I en II worden genoemd.

  • Bijlage I omvat alle met uitsterven bedreigde soorten. De handel in hun specimens is slechts onder uitzonderlijke omstandigheden toegestaan.
  • Bijlage II omvat alle soorten die niet noodzakelijkerwijs met uitsterven worden bedreigd, maar waarvan de handel in specimens moet worden gereguleerd om een exploitatie te voorkomen die onverenigbaar is met hun voortbestaan.
  • Een derde bijlage (Bijlage III) bevat een lijst met alle beschermde soorten in een land dat andere CITES-Partijen om bijstand heeft verzocht om de handel in deze soorten te controleren.

Soms is er goed nieuws, wanneer de populatie van een soort wordt gedeclasseerd, neemt de bedreiging voor hun voortbestaan ervan af door een goed gereguleerde handel. Maar elk geval wordt in detail geanalyseerd en voorzichtigheid is geboden.

BeBiodiversity De 18de Conferentie van de Partijen bij CITES (COP 18)

 

Tijdens de COP 17 in Johannesburg in 2016 zijn de schubdieren toegevoegd in bijlage I vanwege hun niet-benijdenswaardige statuut als de meest illegaal gevangen soort ter wereld. De leeuwen, hoewel ze bedreigd zijn, voldeden niet aan de criteria voor integratie in Bijlage I. Het geld van het ecotoerisme en van de jacht moet het behoud ervan kunnen blijven voorzien.

Enkele overbeviste haaien zijn toegevoegd in bijlage II, terwijl de grijze papegaai is toegevoegd in bijlage I vanwege de buitensporige vraag die de wilde populaties heeft uitgeroeid. Vanwege de zeer grote vraag naar exotisch hout is een aantal boomsoorten opgenomen in bijlage II om de handel ervan te reguleren.

Nogmaals, tijdens deze nieuwe COP 18 zal olifantenivoor centraal staan in de debatten. De verkoop of het beheer van de ivoorvoorraden door de Staten zal op de onderhandelingstafel liggen.

Maar het lot van grote zoogdieren mag niet verhullen dat CITES zich zorgen maakt over de zee- en terrestrische fauna. Sommige soorten worden nu bedreigd door de internationale handel (bijvoorbeeld haaien, roggen, zeekomkommers, gekko’s, tritons en sommige planten en bomen).

“De intersessionele periode tussen COP17 en COP18 blijkt één van de grootste stroomversnellingen teweeg te brengen die we ons kunnen herinneren en alles wijst erop dat COP18 zeer succesvol zal zijn en de implementatie van CITES op vele fronten zal bevorderen,” aldus David Morgan, verantwoordelijke van het CITES-secretariaat.

Iedereen die specimens van een CITES-soort wil invoeren of uitvoeren/wederuitvoeren, moet contact opnemen met de CITES-beheersorganen van de invoerende en uitvoerende of wederuitvoerende landen om zich op de hoogte te stellen van de geldende internationale en nationale regelgeving. Elke bijlage heeft haar eigen specifieke regels. In het algemeen is een vergunning of certificaat vereist en worden inbreuken streng bestraft. www.citesinbelgie.be.

Meer news

BeBiodiversity SOUVENIRS, SOUVENIRS

SOUVENIRS, SOUVENIRS

Ieder jaar komen heel wat voorwerpen die gemaakt zijn van beschermde dier- en plantensoorten illegaal in België terecht (bont, kaviaar, kunstvoorwerpen, juwelen, …). Georganiseerde misdaad? Soms. Maar heel vaak zijn het toeristen die – zich van geen kwaad bewust – deze voorwerpen als souvenir mee naar huis nemen in hun bagage.

Lees meer
BeBiodiversity Wat leert ons het IPBES-rapport over de toestand van de biodiversiteit ?

Wat leert ons het IPBES-rapport over de toestand van de biodiversiteit ?

Op 22 mei, de Internationale dag van de Biodiversiteit, moeten we wel stilstaan bij de belangrijkste elementen van het IPBES-rapport (het IPCC van de biodiversiteit). Het rapport is zeer hard over de huidige toestand, maar presenteert ook verschillende toekomstscenario’s , afhankelijk van de besluitvorming of het al dan niet uitblijven van besluiten.

Lees meer
BeBiodiversity De Dag van de Buren geeft de biodiversiteit een duwtje in de rug

De Dag van de Buren geeft de biodiversiteit een duwtje in de rug

Soorten verdwijnen in een ongekend tempo, de biodiversiteit neemt drastisch af. Maar wat kan je daar als burger tegen doen? “Biodiversiteit is ons natuurlijk kapitaal en onze levensverzekering”, stellen topwetenschappers wereldwijd. Het stoppen van het verlies aan biodiversiteit is ieders verantwoordelijkheid. Iedereen heeft een rol te spelen en de kleinste actie telt. 

Lees meer
BeBiodiversity De week van de biodiversiteit

De week van de biodiversiteit

Van 18 tot 24 maart staat de biodiversiteit op de agenda. In heel België zal een breed scala aan activiteiten niet alleen helpen om de interactie tussen de natuur en onze leefomgeving beter te begrijpen, maar ook om concrete acties te bepalen om het verlies aan biodiversiteit te bestrijden.

Lees meer
Ontdek al onze nieuwsberichten Ontdek al onze nieuwsberichten