BeBiodiversity logo

MENU
BeBiodiversity Ecosem: zaaien voor biodiversiteit

Ecosem: zaaien voor biodiversiteit

Biodiversiteit is onze business !

 

Doorheen het hele land ontmoetten we ondernemers die bewust de kaart van de biodiversiteit hebben getrokken. En het is duidelijk dat ze er veel baat bij hebben. Bewust van het belang van het behoud van ons natuurpatrimonium hebben twee oud-onderzoekers van de UCL het bedrijf Ecosem opgericht. Hun doel: zaaigoed en wilde bloemen en planten van inheemse oorsprong (België en Noord-Frankrijk) produceren en zo aangepast voedsel en habitats bieden aan lokale soorten.

Ecosem beschikt ook over het label ‘Horticulteurs et pépiniéristes de Wallonie’ (Waalse sierplant- en boomkwekers), een label dat de inheemse oorsprong van het geproduceerde zaaigoed garandeert. De zaden komen uit België of Noord-Frankrijk en worden enkel verhandeld binnen diezelfde regio’s.

Het bedrijf heeft veel aandacht voor de milieubalans: van de 35 ha die het bedrijf voor de teelt gebruikt, zijn 7 ha voorbehouden voor biologische teelt, de overige voor geïntegreerde teelt. Biologische potplanten worden in koude kassen zonder kunstlicht geteeld om het energieverbruik te beperken. Bovendien denkt het bedrijf na over optimale verpakking om ook daar de voetafdruk te verkleinen.

BeBiodiversity Ecosem: zaaien voor biodiversiteit
Pascal Colomb - fondateur et co-gérant d'ECOSEM

Naast de productie van zaaigoed en planten zorgt Ecosem voor het ontwerp en beheer van groene ruimtes zowel voor bedrijven(terreinen) als voor particulieren. Het merk stelt zijn expertise ook ter beschikking voor het beheer van natuurbeschermingsgebieden en levert zo een bijdrage aan de strijd tegen de versnippering van de habitats door de groene zones in onze regio’s te herstellen. De aangewende landbouwtechnieken zijn biodiversiteitsvriendelijk en vrij van gewasbeschermingsmiddelen. De gebruikte soorten zijn aangepast aan streek, bodem en klimaatzone en geschikt als voedsel voor kleine fauna (bv. bestuivers).

Er zijn veel aanknopingspunten voor het verbeteren van de biodiversiteit in uw bedrijf:

  • via het terrein dat u bezet,
  • de inrichting van uw infrastructuur,
  • uw productieprocessen,
  • uw aankoopbeleid,
  • uw importbeleid,
  • en door uw leveranciers aan te moedigen om ook hun steentje bij te dragen.

Hulp bij het kiezen van acties of het valoriseren van uw inspanningen via www.biodiversitree.be
Download de brochure Biodiversiteit is onze business

Meer news

BeBiodiversity Chocolade – een lekkernij met een bittere nasmaak voor de biodiversiteit

Chocolade – een lekkernij met een bittere nasmaak voor de biodiversiteit

Chocolade in alle kleuren en smaken, vullingen en vormen… In België vind je voor elke gelegenheid een chocoladelekkernij, vaak met veel vakmanschap en creativiteit gemaakt. De glanzende chocolaatjes verbergen echter een schaduwzijde: de teelt van cacao, de bron van de heerlijke smaak en het heerlijke aroma, vormt een bedreiging voor de biodiversiteit.

Lees meer
BeBiodiversity Agroforestry: op weg naar een duurzamere chocolade

Agroforestry: op weg naar een duurzamere chocolade

De uitdagingen van de cacaoteelt zijn talrijk: ontbossing, klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, gebruik van pesticiden en kunstmest, kinderarbeid. Gelukkig bestaan er oplossingen. Om de cacaoteelt duurzamer te maken, wordt steeds vaker agroforestry overwogen.

Lees meer
BeBiodiversity Een koffiepauze voor de biodiversiteit?

Een koffiepauze voor de biodiversiteit?

Koffie is een van de belangrijkste handelsgewassen in de wereld. Een ogenschijnlijk eenvoudig product maar de teelt, het transport, het afval en de energie die verbruikt wordt van boon tot kopje hebben allemaal een impact op het milieu. Verrassend genoeg is de werking van onze koffiemachine zelfs een van de belangrijkste posten wat energieverbruik en afvalproductie betreft.

Lees meer
BeBiodiversity De schade van greenwashing

De schade van greenwashing

Sinds een vijftigtal jaar zijn de milieuprestaties van ondernemingen spectaculair gestegen. Wellicht onvoldoende, maar toch spectaculair. Parallel daarmee ontstond greenwashing op een al even spectaculaire manier.

Lees meer
BeBiodiversity Biodiversiteit als dam tegen overstromingsschade

Biodiversiteit als dam tegen overstromingsschade

In het licht van de menselijke tragedies die overstromingen veroorzaken, kan het cynisch lijken te wijzen op milieuproblemen of op het verlies van biodiversiteit; toch zijn die fenomenen nauw met elkaar verbonden. Het behoud van biodiverse gebieden kan de effecten van watersnood helpen voorkomen of milderen en zorgt tegelijkertijd voor een veilige, gezonde en aangename leefomgeving.

Lees meer
BeBiodiversity Ruimte voor biodiversiteit

Ruimte voor biodiversiteit

Hebt u al gehoord over de wedstrijd « 1 m² voor biodiversiteit » ? Nee ? Geen probleem, we zullen het uitleggen! De beweging #Samen voor Biodiversiteit zit achter deze wedstrijd en moedigt iedereen aan om meer ruimte te geven aan planten en wilde dieren rond onze huizen.

Lees meer
Ontdek al onze nieuwsberichten Ontdek al onze nieuwsberichten