BeBiodiversity logo

MENU
BeBiodiversity Een coach om zich voor te bereiden op de klimaatuitdagingen !

Een coach om zich voor te bereiden op de klimaatuitdagingen !

Wat zijn de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering op de mens en de natuur (bv. stijging van de zeespiegel, meer hittegolven en droogte, maar ook hevige neerslag en overstromingen, een impact op de biodiversiteit,…) ? Hoe kan ons land de uitstoot van broeikasgassen met minstens 80% tegen 2050 verminderen (én onrechtstreeks ook de biodiversiteit beschermen) ? Welke gedrags- en technologische veranderingen zijn noodzakelijk om deze belangrijke transitie waar te maken ?

Sinds 2017 bezochten klimaatcoaches duizenden jongeren en leerkrachten uit de derde graad secundair om hen te informeren over klimaatverandering en samen na te denken over de uitdagingen om te evolueren naar een koolstofarme maatschappij tegen 2050.

Gedurende 2 lesuren buigen de jongeren en leerkrachten zich samen over deze ambitieuze klimaatuitdaging en over de mogelijke oplossingen met de hulp van de educatieve webtool “My2050” (www.my2050.be).

BeBiodiversity Een coach om zich voor te bereiden op de klimaatuitdagingen !

Deze “My2050” -webtool, die werd ontwikkeld door de federale Dienst Klimaatverandering (FOD Volksgezondheid):

  • biedt je een inzicht in de mogelijke veranderingen op het vlak van het transport, de gebouwen, de industrie, de energievoorziening en de landbouw;
  • laat je toe je eigen transitiescenario uit te werken door een bepaald ambitieniveau te kiezen voor de verschillende ‘hefbomen’ uit deze sectoren. Elke keuze wordt onmiddellijk zichtbaar in het virtuele landschap van België;
  • berekent meteen de uitstootvermindering tegen 2050 van je scenario;
  • maakt een analyse op het vlak van de uitstootvermindering, de energievraag en de netto in- of uitvoer van elektriciteit, en berekent ook de kosten;
  • biedt verhelderende informatie via 7 video’s en 13 infofiches (één fiche voor iedere hefboom);
  • biedt de leerkracht een handleiding;
  • biedt de mogelijkheid je scenario op te slaan, te vergelijken en te delen via de sociale media.

De leerlingen en leerkrachten leren zo op interactieve wijze aan de slag te gaan en na te denken over deze belangrijke maatschappelijke uitdaging. Tegelijk helpen de klimaatcoaches hen om op zelfstandige wijze de problematiek van klimaatverandering te integreren in het educatief programma.

De ervaringen van de leerlingen en leerkrachten zijn uiterst positief. Zowel qua inhoud als aanpak krijgt het project een gemiddelde score van 80%.  De leerlingen hebben grosso modo 5.000 toekomstscenario’s opgeslagen.

BeBiodiversity Een coach om zich voor te bereiden op de klimaatuitdagingen !

“Om kosten te besparen is het belangrijk om naast technologische veranderingen ook het gedrag bij te sturen”, merkt een leerling op na deelname aan een animatiesessie gegeven door een klimaatcoach.

Ontdek hier ook een video met getuigenissen van andere leerlingen, leerkrachten en klimaatcoaches.

Ook volgend schooljaar 2019-2020 staan de klimaatcoaches klaar om verrijkende sessies te geven in de derde graad secundair.

  • Ben je leerkracht van de derde graad secundair ? Schrijf je klas nu (gratis) in via deze link.
  • Heb je interesse om klimaatcoach te worden? Stuur t.e.m. 18 augustus 2019 je kandidatuur door naar onze partnerorganisatie GoodPlanet. Meer details kan je terugvinden in de vacature.  

De klimaatcoaches worden beheerd door GoodPlanet maar verrichten hun taken in opdracht en in naam van de Dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid.

Meer news

BeBiodiversity Bushmeat op het menu?

Bushmeat op het menu?

Bushmeat of vlees van wilde dieren is vlees van niet-gedomesticeerde zoogdieren, reptielen, amfibieën en vogels uit (sub)tropische regenwouden. De praktijk treft een groot aantal diersoorten in heel wat landen. De meest bekende voorbeelden zijn apen, schubdieren en slangen maar ook antilopen, olifanten en giraffen belanden op het bord. De commerciële, en vaak illegale, vangst ervan is niet alleen een bedreiging voor de volksgezondheid en de landbouw. Ook de biodiversiteit en de werking van bepaalde ecosystemen lijdt eronder.

Lees meer
BeBiodiversity Cadeautjes: duurzaam en veilig?

Cadeautjes: duurzaam en veilig?

Pakjestijd! Sinterklaas en de Kerstman lopen zich warm voor een drukke decembermaand. Helaas is het speelgoed in al die pakjes niet altijd even duurzaam of ethisch. Namaakartikelen met beperkte levensduur zijn schering en inslag, productieomstandigheden balanceren op een ethisch randje en heel wat producten zijn ronduit gevaarlijk voor onze kinderen en het milieu.

Lees meer
BeBiodiversity Bescherming van bedreigde diersoorten: is de jacht geopend?

Bescherming van bedreigde diersoorten: is de jacht geopend?

CITES (de overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde diersoorten, wilde dieren en planten) nam eind augustus een aantal beslissingen om kwetsbare en met uitsterven bedreigde diersoorten beter te beschermen. De giraf bijvoorbeeld, het grootste landzoogdier en een waar icoon voor de Afrikaanse savanne.

Lees meer
BeBiodiversity De strijd tegen invasieve uitheemse soorten krijgt vorm

De strijd tegen invasieve uitheemse soorten krijgt vorm

Invasieve uitheemse soorten zijn soorten die door de mens buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied geïntroduceerd zijn en die een belangrijke bedreiging vormen voor de biodiversiteit en de diensten die geleverd worden door de ecosystemen, zoals plantaardige productie, waterzuivering en bestuiving.

Lees meer
BeBiodiversity Invasieve diversiteit?

Invasieve diversiteit?

Verschillende dier- en plantensoorten hebben altijd al de wereld gekoloniseerd en leefgebieden ingenomen volgens hun aanpassingsvermogen. Maar de mens heeft ook doelbewust of per ongeluk dier- en plantensoorten, evenals zwammen en micro-organismen buiten hun gebruikelijke habitats geïntroduceerd in andere gebieden. Sommige soorten passen zich aan en gedijen lokaal zo goed dat ze invasief worden en een gevaar gaan vormen voor de oorspronkelijke lokale biodiversiteit.

Lees meer
Ontdek al onze nieuwsberichten Ontdek al onze nieuwsberichten