BeBiodiversity logo

MENU
BeBiodiversity Jobs

Jobs

De dienst Multilaterale en Strategische zaken is op zoek naar acht experten biodiversiteit en milieu-evaluatie!

 

Het huidige decennium is van cruciaal belang voor de aanpak van de biodiversiteitscrisis. We zoeken daarom versterking!

 

Wij zijn op zoek naar acht nieuwe collega’s met wetenschappelijke, juridische, economische, financiële, communicatie- of technische expertise voor de dienst Multilaterale en Strategische zaken van het DG Leefmilieu.

 

BiodiversiScape
Voor het BiodiversiScape programma zoeken we 4 biodiversiteitsexperten om de terreinen, infrastructuur en het aankoopbeleid/proces van federale domeinen (Regie der Gebouwen, NMBS,Infrabel, de Defensie) biodiversiteitvriendelijker te maken.

1. Profiel 1: landschapsarchitectuur of landschapsbeheerder

2. Profiel 2: architectuur/duurzaam beheer van gebouwen

3. Profiel 3: duurzame aankoper

4. Profiel 4: facilitator/communicator gespecialiseerd in change management

DNSH

Voor het Do no Significant Harm-expertisecentrum zoeken we 4 experten milieu-evaluatie voor de grondige analyse van
het federale investeringsbeleid door het DNSH-principe effectief toe te passen. De toepassing van het DNSH-principe houdt in dat er geen ernstige afbreuk wordt gedaan aan 6 milieudoelstellingen voor de investeringen voorzien in de herstelplannen goedgekeurd door de Europese Unie of de federale overheid.

5. Profiel 5: coördinator voor het DNSH-expertisecentrum

6. Profiel 6: econoom voor het DNSH-expertisecentrum

7. Profiel 7: wetenschappelijk adviseur voor het DNSH-expertisecentrum

8. Profiel 8: jurist voor het DNSH-expertisecentrum

PROFIEL 1: LANDSCHAPSARCHITECTUUR OF LANDSCHAPSBEHEERDER

De dienst Multilaterale en Strategische Zaken zet zich in om de biodiversiteit te beschermen en duurzaam te gebruiken en het biodiversiteitsverlies om te keren. Zo willen we bijdragen aan de Europese ambitie om tegen 2030 ecosystemen wereldwijd effectief te herstellen, beschermen en veerkrachtig te maken. Daarnaast zijn we ook verantwoordelijk voor de coördinatie en evaluatie van het leefmilieu op federaal en nationaal niveau. Samen engageren we ons voor een duurzamere samenleving.

Ben jij een verbinder, een teamspeler en ben jij een expert in duurzaamheid en biodiversiteit? Wil je als Landschapsarchitect / Landschapsbeheerder een steentje bijdragen aan de toekomst van onze planeet en het welzijn van de mens? 🌍 Dan is het BiodiversiScape-programma iets voor jou!

Naar wie zijn we op zoek?
Als Landschapsarchitect / Landschapsbeheerder bestaat jouw expertise erin een omgeving te creëren die gunstig is voor de biodiversiteit door onder andere:

 • Het aanleggen van waterputten, bossen, weiden of gediversifieerde hagen in landbouwgebieden of stedelijke gebieden.

Om dit te realiseren, werk je samen met vier federale partnerorganisaties:

1.        Regie der Gebouwen

2.       Defensie

3.       Infrabel

4.      NMBS

Jouw rol bestaat erin de federale partnerorganisaties te ondersteunen bij de keuze van uit te voeren biodiversiteitsacties en samen met hen technische specificaties te ontwikkelen. Daarnaast zal je ook andere actoren (particuliere projectontwikkelaars, beheerders van niet-federale domeinen) wijzen op de voordelen en mogelijkheden die de integratie van biodiversiteit in hun activiteiten biedt.

Dit houdt specifieker in dat jij:

 • Biodiversiteit-bevorderende maatregelen identificeert en conceptualiseert.
 • Samenwerkt met de federale partnerorganisaties om deze maatregelen af te stemmen op hun locaties.
 • Opdrachten voor dienstverleningen en werken beheert.
 • Offertes van studiebureaus en/of aannemers analyseert en controleert, overeenkomstig de wet inzake overheidsopdrachten.
 • Beoordelingen van de biodiversiteitstoestand, technische voorschriften en/of voorgestelde richtlijnen kritisch analyseert, plant en uitvoert.
 • De uitvoering, plannen & budgettering van de werken op de locaties samen monitort met de verschillende belanghebbenden bij het programma (federale partnerorganisaties, particuliere sector, gemeenten, gewesten …).
 • Het effect van de technische voorschriften en/of richtlijnen op de biodiversiteit monitort en permanent evalueert.
 • De resultaten (verslagen, presentatiedossiers, technische en normatieve documenten) valideert en verzamelt en voorlegt aan derden (particuliere projectontwikkelaars, beheerders van niet-federale domeinen …) en aan andere overheidsinstanties.
 • Praktijkdeskundigen van de vier federale partnerorganisaties in biodiversiteit-bevorderende maatregelen begeleidt en opleidt.

Ben jij het talent dat we zoeken?
Wij zoeken een ondernemende Landschapsarchitect / Landschapsbeheerder met een organisatorisch talent.

 • Je hebt een Master-diploma op zak;
 • Je spreekt en schrijft vlot in het Nederlands. Noties van het Frans of het Engels zijn een plus;, [SV1] [SV2]
 • Je hebt minstens 2 jaar relevante werkervaring;
 • Je kan zowel zelfstandig werken als in team;
 • Je kan probleemoplossend denken en werken;
 • Je bent sterk in plannen en organiseren;

Cultuur en team
Je zal worden tewerkgesteld bij de dienst Multilaterale en Strategische Zaken van het Directoraat-Generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Je komt terecht in een hecht, collaboratief en dynamisch team van ongeveer 20 personen. Onze dienst is gevestigd in het nieuwe Galileegebouw met ontspanningsruimte, zo garanderen wij aangenaam werken volgens ‘the new way of working’.

Onze dienst:

 • Wil burgers, bedrijven en de overheid mobiliseren en bewust maken van de gevolgen van onze consumptie- en productiepatronen voor de biodiversiteit en de boodschap van medeverantwoordelijkheid overbrengen.
 • Onderhandelt op verschillende biodiversiteitsgerelateerde internationale en Europese fora.
 • Werkt onder andere aan maatregelen voor de import en export van exotische soorten, het verhogen van het aantal bestuivers, en het bevorderen van de biodiversiteit op de federale domeinen.
 • Huisvest het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid om de Belgische positie voor Europese en multilaterale milieudossiers te bepalen.
 • Coördineert het Federaal milieurapport en de impactanalyse op het leefmilieu van programma’s en investeringen van de federale overheid.

Meer info over biodiversiteit (zie ook bebiodiversity.be en biodiversitree.be) en over leefmilieuevaluatie .

Wat hebben we te bieden?
Werken bij FOD Gezondheid heeft zo zijn voordelen:

 • Een niveau A2 als federale statutaire ambtenaar ;
 • Aantrekkelijke financiële voorwaarden met sociale voordelen;
 • Een goed evenwicht tussen werk en privé;
 • Een loopbaan in voortdurende ontwikkeling;
 • Een uitgebreid opleidingsaanbod;
 • Werkzekerheid;
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding;
 • Financiële valorisatie van jouw voorgaande werkervaringen;
 • Glijdende en flexibele werkuren met mogelijkheid tot telewerk;
 •  …

Match jij met het profiel hierboven?
Enthousiast over deze vacature? Solliciteer dan op de vacature expert klimaat & biodiversiteit via volgende link.

Vul je online-cv volledig in met voldoende details over je relevante werkervaring voor 18 juli.

Vragen over de functie?

Pierre Biot
+ 32 474 48 49 31
welcome@health.fgov.be

PROFIEL 2: ARCHITECTUUR/DUURZAAM BEHEER VAN GEBOUWEN

De dienst Multilaterale en Strategische Zaken zet zich in om de biodiversiteit te beschermen en duurzaam te gebruiken en het biodiversiteitsverlies om te keren. Zo willen we bijdragen aan de Europese ambitie om tegen 2030 ecosystemen wereldwijd effectief te herstellen, beschermen en veerkrachtig te maken. Daarnaast zijn we ook verantwoordelijk voor de coördinatie en evaluatie van het leefmilieu op federaal en nationaal niveau. Samen engageren we ons voor een duurzamere samenleving.

Ben je een verbinder, een teamspeler en ben jij een expert in duurzaamheid en biodiversiteit? Wil je als Architect / Duurzaam Beheerder van gebouwen een steentje bijdragen aan de toekomst van onze planeet en het welzijn van de mens? 🌍 Dan is het BiodiversiScape-programma iets voor jou!

Naar wie zijn we op zoek?
Als Architect / Duurzaam Beheerder van gebouwen bestaat jouw expertise erin een omgeving op gebouwen te creëren die gunstig is voor de biodiversiteit door onder andere:

 • Het (her)planten, aanleggen van doorgangen, vergroenen van daken/gevels en de directe omgeving van infrastructuur.
 • Het begeleiden van de renovatie of de constructie van gebouwen door de voorkeur te geven aan materialen die meer rekening houden met de biodiversiteit.

Om deze maatregelen uit te voeren, werkt u samen met vier federale partnerorganisaties:

1.        Regie der Gebouwen

2.       Defensie

3.       Infrabel

4.      NMBS

Jouw rol bestaat erin technische specificaties te ontwikkelen en andere actoren (particuliere projectontwikkelaars, beheerders van niet-federale domeinen) te wijzen op de voordelen en mogelijkheden die de integratie van biodiversiteit in hun activiteiten biedt.

Dit houdt specifieker in dat jij:

 • Biodiversiteit-bevorderende maatregelen op gebouwen identificeert en conceptualiseert.
 • Samenwerkt met de federale partnerorganisaties om deze maatregelen af te stemmen op hun locaties.
 • Opdrachten voor dienstverleningen en werken beheert
 • Offertes van studiebureaus en/of aannemers analyseert en controleert, overeenkomstig de wet inzake overheidsopdrachten.
 • Beoordelingen van de biodiversiteitstoestand, technische voorschriften en/of voorgestelde richtlijnen kritisch analyseert, plant en uitvoert.
 • De uitvoering, plannen & budgettering van de werken op de locaties samen monitort met de verschillende belanghebbenden bij het project (federale partnerorganisaties, particuliere sector, gemeenten, gewesten …).
 • Het effect van de technische voorschriften en/of richtlijnen op de biodiversiteit monitort en permanent evalueert.
 • De resultaten (verslagen, presentatiedossiers, technische en normatieve documenten) valideert, verzamelt en voorlegt aan derden (particuliere projectontwikkelaars, beheerders van niet-federale domeinen …) en aan andere overheidsinstanties.
 • Praktijkdeskundigen van de vier federale partnerorganisaties in biodiversiteit-bevorderende maatregelen begeleidt en opleidt.

Ben jij het talent dat we zoeken?
Wij zoeken een ondernemende Architect / Duurzaam Beheerder van gebouwen met een organisatorisch talent.

 • Je hebt een Master-diploma op zak;
 • Je spreekt en schrijft vlot in het Nederlands, Noties van het Frans of het Engels zijn een plus;
 • Je hebt minstens 2 jaar relevante werkervaring;
 • Je kan zowel zelfstandig werken als in team;
 • Je kan probleemoplossend denken en werken;
 • Je bent sterk in plannen en organiseren;

Cultuur en team
Je zal worden tewerkgesteld bij de dienst Multilaterale en Strategische Zaken van het Directoraat-Generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Je komt terecht in een hecht, collaboratief en dynamisch team van ongeveer 20 personen. Onze dienst is gevestigd in het nieuwe Galileegebouw met ontspanningsruimte, zo garanderen wij aangenaam werken volgens ‘the new way of working’.

Onze dienst:

 • Wil burgers, bedrijven en de overheid mobiliseren en bewust maken van de gevolgen van onze consumptie- en productiepatronen voor de biodiversiteit en de boodschap van medeverantwoordelijkheid overbrengen.
 • Onderhandelt op verschillende biodiversiteitsgerelateerde internationale en Europese fora.
 • Werkt onder andere aan maatregelen voor de import en export van exotische soorten, het verhogen van het aantal bestuivers, en het bevorderen van de biodiversiteit op de federale domeinen.
 • Huisvest het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid om de Belgische positie voor Europese en multilaterale milieudossiers te bepalen.
 • Coördineert het Federaal milieurapport en de impactanalyse op het leefmilieu van programma’s en investeringen van de federale overheid.

Meer info over biodiversiteit (zie ook bebiodiversity.be en biodiversitree.be) en over leefmilieuevaluatie .

Wat hebben we te bieden?
Werken bij FOD Gezondheid heeft zo zijn voordelen:

 • Een niveau A2 als federale statutaire ambtenaar ;
 • Aantrekkelijke financiële voorwaarden met sociale voordelen;
 • Een goed evenwicht tussen werk en privé;
 • Een loopbaan in voortdurende ontwikkeling;
 • Een uitgebreid opleidingsaanbod;
 • Werkzekerheid;
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding;
 • Financiële valorisatie van jouw voorgaande werkervaringen;
 • Glijdende en flexibele werkuren met mogelijkheid tot telewerk;

Match jij met het profiel hierboven?
Enthousiast over deze vacature? Solliciteer dan op de vacature expert klimaat & biodiversiteit via volgende link.

Vul je online-cv volledig in met voldoende details over je relevante werkervaring voor 18 juli.

Vragen over de functie?

Pierre Biot
+ 32 474 48 49 31
welcome@health.fgov.be

PROFIEL 3: DUURZAME AANKOPER

De dienst Multilaterale en Strategische Zaken zet zich in om de biodiversiteit te beschermen en duurzaam te gebruiken en het biodiversiteitsverlies om te keren. Zo willen we bijdragen aan de Europese ambitie om tegen 2030 ecosystemen wereldwijd effectief te herstellen, beschermen en veerkrachtig te maken. Daarnaast zijn we ook verantwoordelijk voor de coördinatie en evaluatie van het leefmilieu op federaal en nationaal niveau. we ons voor een duurzamere samenleving.

Ben je een verbinder, een teamspeler en ben jij een expert in duurzaamheid en biodiversiteit? Wil je als Duurzame Aankoper een steentje bijdragen aan de toekomst van onze planeet en het welzijn van de mens? 🌍 Dan is het BiodiversiScape-programma iets voor jou!

Naar wie zijn we op zoek?
Als Duurzame Aankoper bestaat jouw expertise erin om een omgeving te creëren die gunstig is voor de biodiversiteit door onder andere:

 • in aankoopprocessen de voorkeur te geven aan meer biodiversiteitsvriendelijke materialen voor de renovatie en de constructie van gebouwen en terreinen van federale domeinen

Om deze maatregelen uit te voeren, werk je samen met 4 federale partnerorganisaties:

1.        Regie der Gebouwen

2.       Defensie

3.       Infrabel

4.      NMBS

Jouw rol bestaat erin om aanbevelingen te ontwikkelen en andere actoren (particuliere projectontwikkelaars, beheerders van niet-federale domeinen) te wijzen op de voordelen en mogelijkheden die de integratie van biodiversiteit in hun activiteiten biedt. Je begeleidt ook de groene verandering en organiseert de communicatie over de effecten van jouw projecten op de biodiversiteit.

Dit houdt specifieker in dat jij:

 • De uitvoering, plannen & budgettering van de werken op locaties samen monitort met de verschillende belanghebbenden bij het project (federale partnerorganisaties, particuliere sector, gemeenten, gewesten …).
 • Het effect van de technische voorschriften en/of richtlijnen op de biodiversiteit monitort en permanent evalueert.
 • De resultaten (verslagen, presentatiedossiers, technische en normatieve documenten) valideert en verzamelt en voorlegt aan derden (particuliere projectontwikkelaars, beheerders van niet-federale domeinen …) en aan andere overheidsinstanties.
 • Praktijkdeskundigen van de vier federale partnerorganisaties in biodiversiteit-bevorderende maatregelen begeleidt en opleidt.

Ben jij het talent dat we zoeken?

Wij zoeken een ondernemende Duurzaam Aankoper.

 • Je hebt een Master-diploma op zak;
 • Je spreekt en schrijft vlot in het Nederlands, Noties van het Frans of het Engels zijn een plus;;
 • Je hebt minstens 2 jaar relevante werkervaring;
 • Proactief, hands-on en ondernemend;
 • Positief ingesteld;
 • Uitstekende onderhandelingsvaardigheden;
 • Vlot en communicatief;
 • Teamplayer;

Cultuur en team
Je zal worden tewerkgesteld bij de dienst Multilaterale en Strategische Zaken van het Directoraat-Generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Je komt terecht in een hecht, collaboratief en dynamisch team van ongeveer 20 personen. Onze dienst is gevestigd in het nieuwe Galileegebouw met ontspanningsruimte, zo garanderen wij aangenaam werken volgens ‘the new way of working’.

Onze dienst:

 • Wil burgers, bedrijven en de overheid mobiliseren en bewust maken van de gevolgen van onze consumptie- en productiepatronen voor de biodiversiteit en de boodschap van medeverantwoordelijkheid overbrengen.
 • Onderhandelt op verschillende biodiversiteitsgerelateerde internationale en Europese fora.
 • Werkt onder andere aan maatregelen voor de import en export van exotische soorten, het verhogen van het aantal bestuivers, en het bevorderen van de biodiversiteit op de federale domeinen.
 • Huisvest het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid om de Belgische positie voor Europese en multilaterale milieudossiers te bepalen.
 • Coördineert het Federaal milieurapport en de impactanalyse op het leefmilieu van programma’s en investeringen van de federale overheid.

Meer info over biodiversiteit (zie ook bebiodiversity.be en biodiversitree.be) en over leefmilieuevaluatie .

Wat hebben we te bieden?
Werken bij FOD Gezondheid heeft zo zijn voordelen:

 • Een niveau A2 als federale statutaire ambtenaar;
 • Aantrekkelijke financiële voorwaarden met sociale voordelen;
 • Een goed evenwicht tussen werk en privé;
 • Een loopbaan in voortdurende ontwikkeling;
 • Een uitgebreid opleidingsaanbod;
 • Werkzekerheid;
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding;
 • Financiële valorisatie van jouw voorgaande werkervaringen;
 • Glijdende en flexibele werkuren met mogelijkheid tot telewerk;

Match jij met het profiel hierboven?
Enthousiast over deze vacature? Solliciteer dan op de vacature expert klimaat & biodiversiteit via volgende link.

Vul je online-cv volledig in met voldoende details over je relevante werkervaring voor 18 juli.

Vragen over de functie?

Pierre Biot
+ 32 474 48 49 31
welcome@health.fgov.be 

PROFIEL 4: FACILITATOR/COMMUNICATOR GESPECIALISEERD IN CHANGE MANAGEMENT

De dienst Multilaterale en Strategische Zaken zet zich in om de biodiversiteit te beschermen en duurzaam te gebruiken en het biodiversiteitsverlies om te keren. Zo willen we bijdragen aan de Europese ambitie om tegen 2030 ecosystemen wereldwijd effectief te herstellen, beschermen en veerkrachtig te maken. Daarnaast zijn we ook verantwoordelijk voor de coördinatie en evaluatie van het leefmilieu op federaal en nationaal niveau. Samen engageren we ons voor een duurzamere samenleving.

Ben jij een verbinder, een teamspeler en een expert in duurzaamheid en biodiversiteit? Wil je als Facilitator / Communicator een steentje bijdragen aan de toekomst van onze planeet en het welzijn van de mens? 🌍 Dan is het BiodiversiScape-programma iets voor jou!

Naar wie zijn we op zoek?
Als Facilitator / Communicator gespecialiseerd in change management bestaat jouw expertise in:

 • Het organiseren/faciliteren van de samenwerking en de communicatie tussen het team en de interne en externe stakeholders van BiodiversiScape.
 • Het begeleiden van processen om biodiversiteit beter in de activiteiten van de federale partnerorganisaties te integreren.
 • Het faciliteren van de governance en betrokkenheid van lokale actoren op elke locatie
 • Het verzorgen van de communicatie over de resultaten van BiodiversiScape.

Dit houdt specifieker in dat jij:

 • Een adviescomité opricht, bestaande uit projectvertegenwoordigers, deskundigen en vertegenwoordigers van externe openbare en particuliere organisaties.
 • De rol van voorzitter van het adviescomité inneemt.
 • Overeenkomsten en/of publiek-private partnerschappen met lokale overheden en actoren opzet om steun en eventuele cofinanciering te verkrijgen.
 • De federale partnerorganisaties bewustmaakt van het belang van het BiodiversiScape-project, de interne behoeften van de partnerorganisaties identificeert en de verandering ondersteunt.
 • In nauwe samenwerking met de communicatieafdelingen de interne en externe communicatie over het project binnen de vier federale partnerorganisaties faciliteert.
 • Samenwerkingsverbanden met lokale actoren en andere publieke/particuliere actoren binnen de vastgoedsector (vastgoedbedrijven, investeringsbanken, particuliere projectontwikkelaars, beheerders van niet-federale domeinen …) ontwikkelt.

Ben jij het talent dat we zoeken?

 • Je bent goed in het verbinden en het communiceren op diverse niveaus en gaat ook een discussie niet uit de weg;
 • Je weet hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden, hanteert een resultaatgerichte aanpak, schakelt snel en weet de juiste prioriteiten te stellen;
 • Daarnaast ben je collegiaal, integer en beschik je over een sterke overtuigingskracht;
 • Je hebt een Master-diploma op zak;
 • Je spreekt en schrijft vlot in het Nederlands, Noties van het Frans of het Engels zijn een plus;;
 • Je hebt minstens 2 jaar relevante werkervaring;

Cultuur en team
Je zal worden tewerkgesteld bij de dienst Multilaterale en Strategische Zaken van het Directoraat-Generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Je komt terecht in een hecht, collaboratief en dynamisch team van ongeveer 20 personen. Onze dienst is gevestigd in het nieuwe Galileegebouw met ontspanningsruimte, zo garanderen wij aangenaam werken volgens ‘the new way of working’.

Onze dienst:

 • wil burgers, bedrijven en de overheid mobiliseren en bewust maken van de gevolgen van onze consumptie- en productiepatronen voor de biodiversiteit en de boodschap van medeverantwoordelijkheid overbrengen;
 • onderhandelt op verschillende biodiversiteitsgerelateerde internationale en Europese fora.
 • werkt onder andere aan maatregelen voor de import en export van exotische soorten, het verhogen van het aantal bestuivers, en het bevorderen van de biodiversiteit op de federale domeinen;
 • huisvest het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid om de Belgische positie voor Europese en multilaterale milieudossiers te bepalen;
 • coördineert het Federaal milieurapport en de impactanalyse op het leefmilieu van programma’s en investeringen van de federale overheid;

Meer info over biodiversiteit (zie ook bebiodiversity.be en biodiversitree.be) en over leefmilieuevaluatie.

Wat hebben we te bieden?
Werken bij FOD Gezondheid heeft zo zijn voordelen:

 • Een niveau A2 als federale statutaire ambtenaar ;
 • Aantrekkelijke financiële voorwaarden met sociale voordelen;
 • Een goed evenwicht tussen werk en privé;
 • Een loopbaan in voortdurende ontwikkeling;
 • Een uitgebreid opleidingsaanbod;
 • Werkzekerheid;
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding;
 • Financiële valorisatie van jouw voorgaande werkervaringen;
 • Glijdende en flexibele werkuren met mogelijkheid tot telewerk;

Match jij met het profiel hierboven?
Enthousiast over deze vacature? Solliciteer dan op de vacature expert klimaat & biodiversiteit via volgende link.

Vul je online-cv volledig in met voldoende details over je relevante werkervaring voor 18 juli.

Vragen over de functie?

Pierre Biot
+ 32 474 48 49 31
welcome@health.fgov.be

PROFIEL 5: COÖRDINATOR VOOR HET DNSH-EXPERTISECENTRUM

De dienst Multilaterale en Strategische Zaken is verantwoordelijk voor de coördinatie en evaluatie van het leefmilieu op federaal en nationaal niveau. Daarnaast zetten we ons ook in om de biodiversiteit te beschermen en duurzaam te gebruiken en het biodiversiteitsverlies om te keren. Zo willen we bijdragen aan de Europese ambitie om tegen 2030 ecosystemen wereldwijd effectief te herstellen, beschermen en veerkrachtig te maken. Samen engageren we ons voor een duurzamere samenleving.

Ben je een verbinder, een teamspeler en heb je kennis van milieu-evaluatie? Wil je als coördinator/projectleider een steentje bijdragen aan de toekomst van onze planeet en het welzijn van de mens? 🌍 Dan zijn wij op zoek naar jou!

Naar wie zijn we op zoek?

Als coördinator/projectleider van het DNSH-expertisecentrum sta je in voor de organisatie van een team van 5 mensen dat werkt aan de toepassing van het principe “Do no significant harm” (DNSH), zoals gedefinieerd in de EU-verordening inzake duurzame beleggingen (2020/852).

De toepassing van het DNSH-principe houdt in dat er geen ernstige afbreuk wordt gedaan aan 6 milieudoelstellingen voor de investeringen voorzien in het Belgische herstelplan, maar ook in het federale herstel- en transitieplan.

Deze 6 doelstellingen zijn:

1.Mitigatie van klimaatverandering

2.Adaptatie aan klimaatverandering

3.Bescherming van grondwater en mariene hulpbronnen

4.Transitie naar een circulaire economie

5.Preventie en bestrijding van verontreiniging

6.Bescherming en het herstel van biodiversiteit en ecosystemen.

De rol van het expertisecentrum is de verbetering van het federale investeringsbeleid door de deskundigheid inzake het DNSH-principe te versterken. Dit zal ervoor zorgen dat de naleving van het DNSH-principe op passende wijze wordt gecontroleerd voor alle maatregelen van het herstel- en investeringsplan.

Het expertisecentrum ondersteunt de projectverantwoordelijken bij de naleving van het DNSH-principe en is verantwoordelijk voor:

 • Het ontwikkelen van methodologische instrumenten voor projectleiders (gidsen, technische nota’s voor zelfevaluatie, standaardclausules voor overheidsopdrachten en projectoproepen …), op basis van de huidige en toekomstige richtlijnen die op Europees niveau zijn ontwikkeld.
 • Het opleiden van projectleiders in het gebruik van methodologische instrumenten, door het organiseren van informatiesessies & workshops.
 • Het bijstaan van projectleiders tijdens de voorbereiding & uitvoering van hun maatregelen door deskundigen aan te wijzen per thema (klimaat, verontreiniging, water, biodiversiteit), hun vragen te beantwoorden (helpdesk) en hen te begeleiden bij het gebruik van de ontwikkelde methodologische instrumenten.
 • Het opstellen van ex ante zelfevaluaties samen met de projectleiders vóór goedkeuring door de ministerraad.
 • Het onderzoeken en het voorstellen van oplossingen wanneer er aanzienlijke schade wordt vastgesteld.
 • Het uitvoeren van de controle van de ex ante en ex post evaluaties van bepaalde projecten.
 • Zitting nemen in het interfederaal DNSH-netwerk dat de DNSH-deskundigen van de verschillende entiteiten samenbrengt.

Concreet wil dit zeggen dat:

 • Je een team van 5 personen coördineert om:
  -Advies te geven over zelfevaluaties, ex ante- en ex post evaluaties.
  -In het kader van federale dossiers, op basis van zelfanalyses, adviezen op te stellen voor de inspecteur van financiën voor de overhandiging van het project aan de Ministerraad.
  -Te zorgen voor een snelle follow-up van vragen die via de helpdesk binnenkomen.
 • Instrumenten/richtlijnen te ontwikkelen om de naleving van het DNSH-principe te vergemakkelijken.
 • Je bestekken opstelt en toeziet op de uitvoering ervan, met name wat betreft de technische en wetenschappelijke ondersteuning die je nodig hebt.
 • Je opleidingen organiseert over DNSH: je maakt als federaal vertegenwoordiger deel uit van het interfederale DNSH-netwerk dat wordt gecoördineerd door het Federaal Planbureau, waarin vertegenwoordigers van het Brussels, Waals en Vlaams Gewest zitting nemen.
 • Je proactief de Europese ontwikkelingen op het gebied van DNSH volgt.

BEN JIJ HET TALENT DAT WE ZOEKEN?

We zoeken een ondernemende, gedreven coördinator met uitstekende organisatie skills.

 • Je bent goed in het verbinden en het communiceren op diverse niveaus en gaat ook een discussie niet uit de weg;
 • Je weet hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden, hanteert een resultaatgerichte aanpak, schakelt snel en weet de juiste prioriteiten te stellen;
 • Daarnaast ben je collegiaal en integer;
 • Je hebt een Master-diploma op zak;
 • Je spreekt en schrijft vlot in het Nederlands, noties van het Frans of het Engels zijn een plus;
 • Je hebt minstens 2 jaar relevante werkervaring;

Cultuur en team

Je zal worden tewerkgesteld bij de dienst Multilaterale en Strategische Zaken van het Directoraat-Generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Je komt terecht in een hecht, collaboratief en dynamisch team van ongeveer 20 personen. Onze dienst is gevestigd in het nieuwe Galileegebouw met ontspanningsruimte, zo garanderen wij aangenaam werken volgens ‘the new way of working’.

Onze dienst:

 • Huisvest het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid om de Belgische positie voor Europese en multilaterale milieudossiers te bepalen.
 • Coördineert het Federaal milieurapport en de impactanalyse op het leefmilieu van programma’s en investeringen van de federale overheid.
 • Wil burgers, bedrijven en de overheid mobiliseren en bewust maken van de gevolgen van onze consumptie- en productiepatronen voor de biodiversiteit en de boodschap van medeverantwoordelijkheid overbrengen.
 • Onderhandelt op verschillende biodiversiteitsgerelateerde internationale en Europese fora.
 • Werkt onder andere aan maatregelen voor de import en export van exotische soorten, het verhogen van het aantal bestuivers, en het bevorderen van de biodiversiteit op de federale domeinen.

Meer info over leefmilieuevaluatie  en over biodiversiteit.

Wat hebben we te bieden?

Werken bij FOD Gezondheid heeft zo zijn voordelen:

 • Een niveau A2 als federale statutaire ambtenaar ;
 • Aantrekkelijke financiële voorwaarden met sociale voordelen;
 • Een goed evenwicht tussen werk en privé;Een loopbaan in voortdurende ontwikkeling;
 • Een uitgebreid opleidingsaanbod;
 • Werkzekerheid;
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding;
 • Financiële valorisatie van jouw voorgaande werkervaringen;
 • Glijdende en flexibele werkuren met mogelijkheid tot telewerk

Match jij met het profiel hierboven?

Enthousiast over deze vacature? Solliciteer dan op de vacature expert klimaat & biodiversiteit via volgende link.

Vul je online-cv volledig in met voldoende details over je relevante werkervaring voor 18 juli.

Vragen over de functie?

Stéphanie Baclin
+ 32 2 524 95 81
welcome@health.fgov.be

PROFIEL 6: ECONOOM VOOR HET DNSH-EXPERTISECENTRUM

De dienst Multilaterale en Strategische Zaken is verantwoordelijk voor de coördinatie en evaluatie van het leefmilieu op federaal en nationaal niveau. Daarnaast zetten we ook ons in om de biodiversiteit te beschermen en duurzaam te gebruiken en het biodiversiteitsverlies om te keren. Zo willen we bijdragen aan de Europese ambitie om tegen 2030 ecosystemen wereldwijd effectief te herstellen, beschermen en veerkrachtig te maken. Samen engageren we ons voor een duurzamere samenleving.

Ben je een teamspeler, innovatief en heb je kennis van milieu-evaluatie de XXX sector? Wil je als econoom een steentje bijdragen aan de toekomst van onze planeet en het welzijn van de mens? 🌍 Dan zijn wij op zoek naar jou!

Naar wie zijn we op zoek?

Als econoom in het DNSH-expertisecentrum maak je deel uit van een team van 5 mensen dat werkt aan de toepassing van het principe “Do no significant harm” (DNSH), zoals gedefinieerd in de EU-verordening inzake duurzame beleggingen (2020/852).

De toepassing van het DNSH-principe houdt in dat er geen ernstige afbreuk wordt gedaan aan 6 milieudoelstellingen voor de investeringen voorzien in het Belgische herstelplan, maar ook in het federale herstel- en transitieplan.

Deze 6 doelstellingen zijn:

1.Mitigatie van klimaatverandering

2.Adaptatie aan klimaatverandering

3.Bescherming van grondwater en mariene hulpbronnen

4.Transitie naar een circulaire economie

5.Preventie en bestrijding van verontreiniging

6.Bescherming en het herstel van biodiversiteit en ecosystemen.

De rol van het expertisecentrum is de verbetering van het federale investeringsbeleid door de deskundigheid inzake het DNSH-principe te versterken. Dit zal ervoor zorgen dat de naleving van het DNSH-principe op passende wijze wordt gecontroleerd voor alle maatregelen van het herstel- en investeringsplan.

Het expertisecentrum ondersteunt de projectverantwoordelijken bij de naleving van het DNSH-principe en is verantwoordelijk voor:

 • Het ontwikkelen van methodologische instrumenten voor projectleiders (gidsen, technische nota’s voor zelfevaluatie, standaardclausules voor overheidsopdrachten en projectoproepen …), op basis van de huidige en toekomstige richtlijnen die op Europees niveau zijn ontwikkeld.
 • Het opleiden van projectleiders in het gebruik van methodologische instrumenten, door het organiseren van informatiesessies & workshops.
 • Het bijstaan van projectleiders tijdens de voorbereiding & uitvoering van hun maatregelen door deskundigen aan te wijzen per thema (klimaat, verontreiniging, water, biodiversiteit), hun vragen te beantwoorden (helpdesk) en hen te begeleiden bij het gebruik van de ontwikkelde methodologische instrumenten.
 • Het opstellen van de ex ante zelfevaluaties samen met de projectleiders vóór goedkeuring door de ministerraad.
 • Het onderzoeken en het voorstellen van oplossingen wanneer er aanzienlijke schade wordt geconstateerd.
 • Het uitvoeren van de controle van de ex ante en ex post evaluaties van bepaalde projecten.
 • Zitting nemen in het interfederaal DNSH-netwerk dat de DNSH-deskundigen van de verschillende entiteiten samenbrengt.

Concreet wil dit zeggen dat:

 • je instaat voor de (milieu-)economische ondersteuning van het DNSH-expertisecentrum.
 • je zorgt voor het economische en financiële luik van de analyse van de ex ante / ex post evaluaties van de federale projectleiders, mogelijke DNSH-doelstellingen bepaalt, indien nodig aanpassingen aan projecten voorstelt.
 • je jouw expertise ter beschikking stelt om vragen te beantwoorden die aan de helpdesk worden gesteld.
 • je deelneemt aan de evaluatie van de DNSH-doelstellingen van de projecten waarvoor ze zijn vastgesteld, met bijzondere aandacht voor de naleving van de targets die de Europese Commissie voor de projecten van het Plan voor Herstel en Veerkracht heeft vastgelegd.
 • je deelneemt aan de uitwerking van de richtlijnen op basis van Europese documenten.
 • je nauw samenwerkt met je collega’s en beroep doet op de technische/wetenschappelijke ondersteuning die je wordt geboden.

Ben jij het talent dat we zoeken? 

We zoeken een ondernemende, gedreven econoom met uitstekende analytische skills.

 • Je hebt een goed zicht van de omgeving en kan conceptueel denken;
 • Je hanteert een resultaatgerichte aanpak, schakelt snel en weet de juiste prioriteiten te stellen;
 • Daarnaast ben je collegiaal en integer;
 • Je hebt een Master-diploma op zak;
 • Je spreekt en schrijft vlot in het Nederlands, noties van het Frans of het Engels zijn een plus;
 • Je hebt minstens 2 jaar relevante werkervaring;

Cultuur en team

Je zal worden tewerkgesteld bij de dienst Multilaterale en Strategische Zaken van het Directoraat-Generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Je komt terecht in een hecht, collaboratief en dynamisch team van ongeveer 20 personen. Onze dienst is gevestigd in het nieuwe Galileegebouw met ontspanningsruimte, zo garanderen wij aangenaam werken volgens ‘the new way of working’.

Onze dienst:

 • huisvest het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid om de Belgische positie voor Europese en multilaterale milieudossiers te bepalen.
 • coördineert het Federaal milieurapport en de impactanalyse op het leefmilieu van programma’s en investeringen van de federale overheid.
 • wil burgers, bedrijven en de overheid mobiliseren en bewust maken van de gevolgen van onze consumptie- en productiepatronen voor de biodiversiteit en de boodschap van medeverantwoordelijkheid overbrengen.
 • onderhandelt op verschillende biodiversiteitsgerelateerde internationale en Europese fora.
 • werkt onder andere aan maatregelen voor de import en export van exotische soorten, het verhogen van het aantal bestuivers, en het bevorderen van de biodiversiteit op de federale domeinen.

Meer info over leefmilieuevaluatie en over biodiversiteit.

Wat hebben we te bieden?

Werken bij FOD Gezondheid heeft zo zijn voordelen:

 • Een niveau A2 als federale statutaire ambtenaar
 • Aantrekkelijke financiële voorwaarden met sociale voordelen;
 • Een goed evenwicht tussen werk en privé;
 • Een loopbaan in voortdurende ontwikkeling;
 • Een uitgebreid opleidingsaanbod;
 • Werkzekerheid;
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding;
 • Financiële valorisatie van jouw voorgaande werkervaringen;
 • Glijdende en flexibele werkuren met mogelijkheid tot telewerk

Match jij met het profiel hierboven?

Enthousiast over deze vacature? Solliciteer dan op de vacature expert klimaat & biodiversiteit via volgende link.

Vul je online-cv volledig in met voldoende details over je relevante werkervaring voor 18 juli.

Vragen over de functie?

Stéphanie Baclin
+ 32 2 524 95 81
welcome@health.fgov.be

PROFIEL 7: WETENSCHAPPELIJK ADVISEUR VOOR HET DNSH-EXPERTISECENTRUM

De dienst Multilaterale en Strategische Zaken is verantwoordelijk voor de coördinatie en evaluatie van het leefmilieu op federaal en nationaal niveau. Daarnaast zetten we ons ook in om de biodiversiteit te beschermen en duurzaam te gebruiken en het biodiversiteitsverlies om te keren. Zo willen we bijdragen aan de Europese ambitie om tegen 2030 ecosystemen wereldwijd effectief te herstellen, beschermen en veerkrachtig te maken. Samen engageren we ons voor een duurzamere samenleving.

Ben jij analytisch, een teamspeler en heb je kennis van milieu-evaluatie? Wil je als wetenschappelijk adviseur een steentje bijdragen aan de toekomst van onze planeet en het welzijn van de mens? 🌍 Dan zijn wij op zoek naar jou!

Naar wie zijn we op zoek?

Als wetenschappelijk adviseur in het DNSH-expertisecentrum maak je deel uit van een team van 5 mensen dat werkt aan de toepassing van het principe “Do no significant harm” (DNSH), zoals gedefinieerd in de EU-verordening inzake duurzame beleggingen (2020/852).

De toepassing van het DNSH-principe houdt in dat er geen ernstige afbreuk wordt gedaan aan 6 milieudoelstellingen voor de investeringen voorzien in het Belgische herstelplan, maar ook in het federale herstel- en transitieplan.

Deze 6 doelstellingen zijn:

1.Mitigatie van klimaatverandering

2.Adaptatie aan klimaatverandering

3.Bescherming van grondwater en mariene hulpbronnen

4.Transitie naar een circulaire economie

5.Preventie en bestrijding van verontreiniging

6.Bescherming en het herstel van biodiversiteit en ecosystemen.

De rol van het expertisecentrum is de verbetering van het federale investeringsbeleid door de deskundigheid inzake het DNSH-principe te versterken. Dit zal ervoor zorgen dat de naleving van het DNSH-principe op passende wijze wordt gecontroleerd voor alle maatregelen van het herstel- en investeringsplan.

Het expertisecentrum ondersteunt de projectverantwoordelijken bij de naleving van het DNSH-principe en is verantwoordelijk voor:

 • Het ontwikkelen van methodologische instrumenten voor projectleiders (gidsen, technische nota’s voor zelfevaluatie, standaardclausules voor overheidsopdrachten en projectoproepen …), op basis van de huidige en toekomstige richtlijnen die op Europees niveau zijn ontwikkeld.
 • Het opleiden van projectleiders in het gebruik van methodologische instrumenten, door het organiseren van informatiesessies & workshops.
 • Het bijstaan van projectleiders tijdens de voorbereiding & uitvoering van hun maatregelen door deskundigen aan te wijzen per thema (klimaat, verontreiniging, water, biodiversiteit), hun vragen te beantwoorden (helpdesk) en hen te begeleiden bij het gebruik van de ontwikkelde methodologische instrumenten.
 • Het opstellen van de ex ante zelfevaluaties samen met de projectleiders vóór goedkeuring door de ministerraad.
 • Het onderzoeken en het voorstellen van oplossingen wanneer er aanzienlijke schade wordt geconstateerd.
 • Het uitvoeren van de controle van de ex ante en ex post evaluaties van bepaalde projecten.
 • Zitting nemen in het interfederaal DNSH-netwerk dat de DNSH-deskundigen van de verschillende entiteiten samenbrengt.

Concreet wil dit zeggen dat:

 • Je instaat voor de wetenschappelijke ondersteuning van het DNSH-Expertisecentrum.
 • Je deelneemt aan de analyse van de ex ante / ex post evaluaties van de federale projectleiders, mogelijke DNSH-doelstellingen bepaalt, indien nodig aanpassingen aan projecten voorstelt.
 • Je jouw expertise ter beschikking stelt om vragen te beantwoorden die aan het expertisecentrum worden gesteld.
 • Je deelneemt aan de evaluatie van de DNSH-doelstellingen van de projecten waarvoor ze zijn vastgesteld, met bijzondere aandacht voor de naleving van de targets die de Europese Commissie voor de projecten van het Plan voor Herstel en Veerkracht heeft vastgelegd.
 • Je deelneemt aan de uitwerking van de richtlijnen op basis van Europese documenten.
 • Je nauw samenwerkt met je collega’s en doet beroep op de technische/wetenschappelijke ondersteuning die je wordt geboden.

Ben jij het talent dat we zoeken?

We zoeken een gemotiveerde wetenschappelijk adviseur met uitstekende analytische skills.

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies;
 • Je bent nauwkeurig, analytisch en gaat gestructureerd te werk;
 • Daarnaast ben je collegiaal en integer;
 • Je hebt een Master-diploma op zak;
 • Je spreekt en schrijft vlot in het Nederlands, noties van het Frans of het Engels zijn een plus;
 • Je hebt minstens 2 jaar relevante werkervaring.

Cultuur en team

Je zal worden tewerkgesteld bij de dienst Multilaterale en Strategische Zaken van het Directoraat-Generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Je komt terecht in een hecht, collaboratief en dynamisch team van ongeveer 20 personen. Onze dienst is gevestigd in het nieuwe Galileegebouw met ontspanningsruimte, zo garanderen wij aangenaam werken volgens ‘the new way of working’.

Onze dienst:

 • huisvest het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid om de Belgische positie voor Europese en multilaterale milieudossiers te bepalen.
 • coördineert het Federaal milieurapport en de impactanalyse op het leefmilieu van programma’s en investeringen van de federale overheid.
 • wil burgers, bedrijven en de overheid mobiliseren en bewust maken van de gevolgen van onze consumptie- en productiepatronen voor de biodiversiteit en de boodschap van medeverantwoordelijkheid overbrengen.
 • onderhandelt op verschillende biodiversiteitsgerelateerde internationale en Europese fora.
 • werkt onder andere aan maatregelen voor de import en export van exotische soorten, het verhogen van het aantal bestuivers, en het bevorderen van de biodiversiteit op de federale domeinen.

Meer info over leefmilieuevaluatie https://www.health.belgium.be/nl/milieu/hoe-wordt-het-milieubeleid-uitgevoerd-belgie en over biodiversiteit https://www.health.belgium.be/nl/biodiversiteit-van-fundamenteel-belang.

Wat hebben we te bieden?

Werken bij FOD Gezondheid heeft zo zijn voordelen:

 • Een niveau A2 als federale statutaire ambtenaar ;
 • Aantrekkelijke financiële voorwaarden met sociale voordelen;
 • Een goed evenwicht tussen werk en privé;
 • Een loopbaan in voortdurende ontwikkeling;
 • Een uitgebreid opleidingsaanbod;
 • Werkzekerheid;
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding;
 • Financiële valorisatie van jouw voorgaande werkervaringen;
 • Glijdende en flexibele werkuren met mogelijkheid tot telewerk;

Match jij met het profiel hierboven?

Enthousiast over deze vacature? Solliciteer dan op de vacature expert klimaat & biodiversiteit via volgende link.
Vul je online-cv volledig in met voldoende details over je relevante werkervaring voor 18 juli.

Vragen over de functie?

Stéphanie Baclin
+ 32 2 524 95 81
welcome@health.fgov.be

PROFIEL 8 : JURIST VOOR HET DNSH-EXPERTISECENTRUM

De dienst Multilaterale en Strategische Zaken is verantwoordelijk voor de coördinatie en evaluatie van het leefmilieu op federaal en nationaal niveau. Daarnaast zetten we ook ons in om de biodiversiteit te beschermen en duurzaam te gebruiken en het biodiversiteitsverlies om te keren. Zo willen we bijdragen aan de Europese ambitie om tegen 2030 ecosystemen wereldwijd effectief te herstellen, beschermen en veerkrachtig te maken. Samen engageren we ons voor een duurzamere samenleving.

Ben je een verbinder, een teamspeler en heb je kennis van milieu-evaluatie? Wil je als jurist een steentje bijdragen aan de toekomst van onze planeet en het welzijn van de mens? 🌍 Dan zijn wij op zoek naar jou!

Naar wie zijn we op zoek?

Als jurist in het DNSH-expertisecentrum maak je deel uit van een team van 5 mensen dat werkt aan de toepassing van het principe “Do no significant harm” (DNSH), zoals gedefinieerd in de EU-verordening inzake duurzame beleggingen (2020/852).

De toepassing van het DNSH-principe houdt in dat er geen ernstige afbreuk wordt gedaan aan 6 milieudoelstellingen voor de investeringen voorzien in het Belgische herstelplan, maar ook in het federale herstel- en transitieplan.

Deze 6 doelstellingen zijn:

1. Mitigatie van klimaatverandering
2. Adaptatie aan klimaatverandering
3. Bescherming van grondwater en mariene hulpbronnen
4. Transitie naar een circulaire economie
5. Preventie en bestrijding van verontreiniging
6. Bescherming en het herstel van biodiversiteit en ecosystemen.

De rol van het expertisecentrum is de verbetering van het federale investeringsbeleid door de deskundigheid inzake het DNSH-principe te versterken. Dit zal ervoor zorgen dat de naleving van het DNSH-principe op passende wijze wordt gecontroleerd voor alle maatregelen van het herstel- en investeringsplan.

Het expertisecentrum ondersteunt de projectverantwoordelijken bij de naleving van het DNSH-principe en is verantwoordelijk voor:

 • Het ontwikkelen van methodologische instrumenten voor projectleiders (gidsen, technische nota’s voor zelfevaluatie, standaardclausules voor overheidsopdrachten en projectoproepen …), op basis van de huidige en toekomstige richtlijnen die op Europees niveau zijn ontwikkeld.
 • Het opleiden van projectleiders in het gebruik van methodologische instrumenten, door het organiseren van informatiesessies & workshops.
 • Het bijstaan van projectleiders tijdens de voorbereiding & uitvoering van hun maatregelen door deskundigen aan te wijzen per thema (klimaat, verontreiniging, water, biodiversiteit), hun vragen te beantwoorden (helpdesk) en hen te begeleiden bij het gebruik van de ontwikkelde methodologische instrumenten.
 • Het opstellen van de ex ante zelfevaluaties samen met de projectleiders vóór goedkeuring door de ministerraad.
 • Het onderzoeken en het voorstellen van oplossingen wanneer er aanzienlijke schade wordt geconstateerd.
  Het uitvoeren van de controle van de ex ante en ex post evaluaties van bepaalde projecten.
 • Zitting nemen in het interfederaal DNSH-netwerk dat de DNSH-deskundigen van de verschillende entiteiten samenbrengt.

Concreet wil dit zeggen:

 • Je stelt jouw juridische expertise ter beschikking om vragen te beantwoorden die aan het expertise-centrumworden gesteld.
 • Je analyseert de nieuwe technische documenten die de Europese Commissie in het kader van DNSH heeft opgesteld.
 • Je neemt deel aan de uitwerking van de richtlijnen op basis van Europese documenten.
 • Je werkt nauw samen met je collega’s en doet beroep op de technische/wetenschappelijke ondersteuning die je wordt geboden.
 • Je volgt de ontwikkeling van de jurisprudentie in het kader van DNSH.Je neemt deel aan de analyse van de ex ante / ex post evaluaties van de federale projectleiders, met bijzondere aandacht voor de naleving van de targets die de Europese Commissie voor de projecten van het Plan voor Herstel en Veerkracht heeft vastgelegd.

Ben jij het talent dat we zoeken?

We zoeken een ondernemende, gedreven jurist met uitstekende analytische skills.

 • Je bent goed in het verbinden en het communiceren op diverse niveaus en gaat ook een discussie niet uit de weg.
 • Je weet hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden, hanteert een resultaatgerichte aanpak, schakelt snel en weet de juiste prioriteiten te stellen.
 • Daarnaast ben je collegiaal en integer.
 • Je hebt een Master-diploma op zak.
 • Je spreekt en schrijft vlot in het Nederlands, noties van het Frans of het Engels zijn een plus.
 • Je hebt minstens 2 jaar relevante werkervaring.

Cultuur en team

Je zal worden tewerkgesteld bij de dienst Multilaterale en Strategische Zaken van het Directoraat-Generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Je komt terecht in een hecht, collaboratief en dynamisch team van ongeveer 20 personen. Onze dienst is gevestigd in het nieuwe Galileegebouw met ontspanningsruimte, zo garanderen wij aangenaam werken volgens ‘the new way of working’.

Onze dienst:

 • huisvest het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid om de Belgische positie voor Europese en multilaterale milieudossiers te bepalen.
 • coördineert het Federaal milieurapport en de impactanalyse op het leefmilieu van programma’s en investeringen van de federale overheid.
 • wil burgers, bedrijven en de overheid mobiliseren en bewust maken van de gevolgen van onze consumptie- en productiepatronen voor de biodiversiteit en de boodschap van medeverantwoordelijkheid overbrengen.
 • onderhandelt op verschillende biodiversiteitsgerelateerde internationale en Europese fora.
 • werkt onder andere aan maatregelen voor de import en export van exotische soorten, het verhogen van het aantal bestuivers, en het bevorderen van de biodiversiteit op de federale domeinen.

Meer info over leefmilieuevaluatie en over biodiversiteit.

Wat hebben we te bieden?

Werken bij FOD Gezondheid heeft zo zijn voordelen:

 • Een niveau A2 als federale statutaire ambtenaar ;
 • Aantrekkelijke financiële voorwaarden met sociale voordelen;
 • Een goed evenwicht tussen werk en privé;
 • Een loopbaan in voortdurende ontwikkeling;
 • Een uitgebreid opleidingsaanbod;
 • Werkzekerheid;
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding;
 • Financiële valorisatie van jouw voorgaande werkervaringen;
 • Glijdende en flexibele werkuren met mogelijkheid tot telewerk

Match jij met het profiel hierboven?

Enthousiast over deze vacature? Solliciteer dan op de vacature expert klimaat & biodiversiteit via volgende link.

Vul je online-cv volledig in met voldoende details over je relevante werkervaring voor 18 juli.

Vragen over de functie?

Stéphanie Baclin
+ 32 2 524 95 81
welcome@health.fgov.be