BeBiodiversity logo

MENU
BeBiodiversity Ontrafel de link tussen de handel in zeeschildpadden en plasticvervuiling

Ontrafel de link tussen de handel in zeeschildpadden en plasticvervuiling

Elk jaar keren duizenden schildpadden terug naar hun geboorteplek op de stranden van de Stille Zuidzee om er hun eieren te leggen. Bijvoorbeeld de warana, de lederschildpad van de Stille Zuidzee en de karetschildpad. In zee zijn de schildpadden verbazingwekkend en fascinerend sierlijk, lenig en snel maar op het strand zijn ze traag en kwetsbaar. Sommige soorten kunnen zich pas na twintig jaar voortplanten.

De gevaren die ze moeten trotseren zijn niet allemaal van natuurlijke aard. De populaties nemen af als gevolg van vervuiling, de verkleining van hun leef- en voortplantingsgebied en stroperij. Om de resterende populaties te beschermen, kregen alle zeeschildpadden wettelijke bescherming via de CITES-wetgeving over bedreigde diersoorten. De handel in eieren, levende dieren en de bijproducten (schubben en schilden) is inmiddels verboden (zie CITES Bijlage I).

Op de zee en op het strand raken volwassen schildpadden verstrikt in plastic zakken, waardoor ze kunnen stikken. De ongeveer honderd eieren die ze in een in het zand gegraven kuil leggen, vallen ten prooi aan de hebzucht van clandestiene handelaars, die extra inkomsten beloven aan de arme families aan de kust. Moeilijk te weerstaan als je maar een paar eieren hoeft te rapen om je dagelijks leven te verbeteren.

Sinds 2001 heeft Fauna & Flora International (FFI) een programma uitgewerkt rond het behoud van schildpadden. Ze hebben patrouilles opgezet met rangers uit de lokale bevolking en hebben broederijen opgestart. Ze werken ook aan de sensibilisering van de lokale bevolking en helpen hen duurzame bronnen van inkomsten te vinden, bv. dankzij het initiatief Weaving for Nature.

 

Weaving for Nature

Het opzet: (plastiek-)afval omzetten tot een hulpbron die toekomstmogelijkheden biedt en extra inkomsten kan opleveren voor de lokale bevolking. Sinds 2007 verzamelen vrouwen plastic zakken op de stranden om er artisanale, geweven producten van te maken, die aan toeristen worden verkocht. Dat levert elke maand ongeveer 100 US dollar aan extra inkomsten op voor elke handweefster. Dat vertegenwoordigt een aanzienlijk deel van het gezinsinkomen in een regio waar het gemiddelde loon op 200 US dollar per maand geschat wordt. Met die alternatieve bron van inkomsten vallen de motieven om eieren de stropen weg. Dit initiatief heeft ook het sociaal statuut van de vrouwen verbeterd.

Het aantal plastic zakken op de neststranden is gedaald: aangespoelde zakken worden opgeruimd én er worden nu zakken verzameld, die niet meer in de natuur terecht komen bij gebrek aan afvalverwerkingsinstallaties.

De schildpadden zijn nog steeds bedreigd, maar ze kunnen overal ter wereld op de steun van bondgenoten rekenen: in netten of afval verstrikte schildpadden worden gered (Australië), op sommige stranden wordt het uitkomen van de eieren gemonitord en begeleid (Costa Rica, Tunesië), er is educatie en er zijn artistieke projecten rond het schoonmaken van stranden (Ghana), er worden valse eieren met gps ingezet om clandestiene handelaars en kopers op te sporen (Costa Rica) en bij ons worden er land- en waterschildpadden opgehaald en gered (België).

Meer info over het initiatief Weaving for Nature: Turtle-friendly plastic? A crafty solution to pollution, poaching and poverty | Fauna & Flora International (fauna-flora.org).

Foto: Pixabay
Filmpjes: Pexel

Meer news

BeBiodiversity Gezonder eten om de biodiversiteit te redden

Gezonder eten om de biodiversiteit te redden

Onze voedingskeuzes hebben aanzienlijke gevolgen voor de biodiversiteit en de ecosystemen, maar ook voor onze gezondheid. De intensieve vleesproductie is verantwoordelijk voor de vernietiging van tal van ecosystemen in de wereld, terwijl de overmatige vleesconsumptie tot verschillende ziektes leidt. Toch blijft de vraag naar vlees toenemen op een steeds meer dichtbevolkte planeet met beperkte natuurlijke hulpbronnen. Kunnen wij als individu een rol spelen om deze trend om te buigen? Het antwoord is ja!

Lees meer
BeBiodiversity Een vleesrijk dieet: wat zijn de gevolgen voor de biodiversiteit?

Een vleesrijk dieet: wat zijn de gevolgen voor de biodiversiteit?

Wist je dat de voedingssector de belangrijkste oorzaak is van milieuschade in de Europese Unie, gevolgd door huisvesting en mobiliteit?[1] Hoewel veel consumenten al weten dat vleesproductie een zware last op milieu legt, zijn we geneigd om de gevolgen van onze voedingsgewoontes te onderschatten[2]. Ook al is dit geen goed nieuws, het betekent wel dat de keuzes die we maken echt een verschil kunnen maken. Kunnen we de biodiversiteit beschermen aan de eettafel?

Lees meer
BeBiodiversity Een nieuwe manier van consumeren om bossen te beschermen

Een nieuwe manier van consumeren om bossen te beschermen

Menselijke activiteiten zijn afhankelijk van de biodiversiteit en van de diensten die ze ons rechtstreeks of onrechtstreeks levert. We genieten van de weldaden en de producten van de biodiversiteit, soms afkomstig van verafgelegen ecosystemen, zoals een tropisch woud. Dat betekent dat onze acties ook een impact kunnen hebben op die ecosystemen, dichtbij of veraf.

Lees meer
BeBiodiversity SOS Bossen in nood

SOS Bossen in nood

Bossen nemen op dit moment een derde van het aardoppervlak in. Ze zijn niet minder dan levensnoodzakelijk voor de mens: ze spelen een essentiële rol voor de zoetwatervoorraden, de biodiversiteit en de opslag van koolstof. Er zijn nog autochtone en plaatselijke gemeenschappen die in hun levensonderhoud voorzien dankzij die bossen. Bovendien zorgen bossen voor ons welzijn, ze inspireren onze verbeelding en ze geven ons mentale rust. Onze gezondheid hangt ook samen met de gezondheid van bossen; de huidige pandemie herinnert ons aan het belang van een goed ecologisch evenwicht om ons te beschermen tegen virussen.

Lees meer
BeBiodiversity Halt aan de invasieve uitheemse soorten

Halt aan de invasieve uitheemse soorten

Wat hebben de lettersierschildpad, de reuzenberenklauw en de Aziatische hoornaar gemeen ? Exotisch, of roofdier, of gevaarlijk ? Het antwoord is ver van banaal, en is zelfs een kritische factor voor het behoud van de biodiversiteit. Deze soorten zijn opmerkelijk, maar zijn massaal aanwezig in België, en staan op de lijst van de 66 soorten van zorgwekkende invasieve uitheemse soorten voor de Europese Unie.

Lees meer
Ontdek al onze nieuwsberichten Ontdek al onze nieuwsberichten