BeBiodiversity logo

MENU
BeBiodiversity SOS Bossen in nood

SOS Bossen in nood

Bossen nemen op dit moment een derde van het aardoppervlak in. Ze zijn niet minder dan levensnoodzakelijk voor de mens: ze spelen een essentiële rol voor de zoetwatervoorraden, de biodiversiteit en de opslag van koolstof. Er zijn nog autochtone en plaatselijke gemeenschappen die in hun levensonderhoud voorzien dankzij die bossen. Bovendien zorgen bossen voor ons welzijn, ze inspireren onze verbeelding en ze geven ons mentale rust. Onze gezondheid hangt ook samen met de gezondheid van bossen; de huidige pandemie herinnert ons aan het belang van een goed ecologisch evenwicht om ons te beschermen tegen virussen.

Ondanks deze vele troeven zijn de bossen ernstig bedreigd door de geïmporteerde ontbossing. Het gaat dan om de invoer van producten en grondstoffen afkomstig van ontboste gronden of van verarmde natuurlijke bosecosystemen, buiten onze grenzen.[i]  Soja, hout, houtskool, palmolie, cacao, rundvlees, zeldzame mineralen en metalen, enz. maken deel uit van deze geïmporteerde producten.

Ondanks internationale verdragen en verbintenissen van grote bedrijven voor de bescherming van bossen is de ontbossing in de tropische en subtropische gebieden tussen 2004 en 2017 verdubbeld, met een totaal van 82 miljoen hectare dat op 13 jaar tijd is verdwenen. Dit is ongeveer 27 keer de oppervlakte van België. Naast de grote bekende regio’s met boskap zoals Brazilië, het Congo-bekken en Indonesië wijst het laatste WWF-rapport 24 nieuwe fronten aan in Venezuela, Peru, West-Afrika, Ivoorkust en Gabon, die een verlies van 43 miljoen hectare bos vertegenwoordigen, dit is 52% van de totale ontbossing.

BeBiodiversity SOS Bossen in nood

Oorzaken van de ontbossing

Landbouw en veeteelt zijn verantwoordelijk voor ongeveer drie vierde van het verlies aan tropisch woud. Illegale houtkap is een belangrijke bijkomende factor van de teloorgang van de bossen in de tropen, maar ook in het Noorden. Ook infrastructuurwerken, mijnbouw en landspeculatie werken ontbossing in de hand.[ii]

Ons land heeft een zware voetafdruk door de invoer van landbouw- en houtproducten. Volgens een rapport van het WWF zou een landbouwareaal van 10,4 miljoen hectare of 3 keer de oppervlakte van België nodig zijn voor de import van 7 grondstoffen: sojabonen, cacao, rundvlees (en leer), palmolie, koffie, rubber, en hout (en papier). 40% van deze gebieden bevinden zich in landen met een hoog risico op ontbossing, zoals Brazilië, Ivoorkust, Argentinië, Indonesië en Maleisië.[iii]

Zonder dat we het beseffen zijn bossen alledaagse consumptiegoederen geworden. Aan ons stukje chocolade, onze tas koffie of onze gehakte biefstuk kleeft een verdwenen bos. Het opsouperen van bossen heeft negatieve gevolgen voor de ecosystemen en de natuurlijke habitats.

Hoe kunnen we dit oplossen? Ontdek het in dit artikel.

 

[i] Nicolas Salin, verantwoordelijke samenwerking binnen de UICN, geïmporteerde ontbossing in samenwerking met het Franse Comité van de UICN, https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-13-janvier-2021

[ii] WWF-België, “Geïmporteerde ontbossing: Tijd om ermee te kappen!”, 2019
[iii] WWF-ontbossingsrapport: 14 keer België verdwenen in 13 jaar | WWF

Meer news

BeBiodiversity Gezonder eten om de biodiversiteit te redden

Gezonder eten om de biodiversiteit te redden

Onze voedingskeuzes hebben aanzienlijke gevolgen voor de biodiversiteit en de ecosystemen, maar ook voor onze gezondheid. De intensieve vleesproductie is verantwoordelijk voor de vernietiging van tal van ecosystemen in de wereld, terwijl de overmatige vleesconsumptie tot verschillende ziektes leidt. Toch blijft de vraag naar vlees toenemen op een steeds meer dichtbevolkte planeet met beperkte natuurlijke hulpbronnen. Kunnen wij als individu een rol spelen om deze trend om te buigen? Het antwoord is ja!

Lees meer
BeBiodiversity Een vleesrijk dieet: wat zijn de gevolgen voor de biodiversiteit?

Een vleesrijk dieet: wat zijn de gevolgen voor de biodiversiteit?

Wist je dat de voedingssector de belangrijkste oorzaak is van milieuschade in de Europese Unie, gevolgd door huisvesting en mobiliteit?[1] Hoewel veel consumenten al weten dat vleesproductie een zware last op milieu legt, zijn we geneigd om de gevolgen van onze voedingsgewoontes te onderschatten[2]. Ook al is dit geen goed nieuws, het betekent wel dat de keuzes die we maken echt een verschil kunnen maken. Kunnen we de biodiversiteit beschermen aan de eettafel?

Lees meer
BeBiodiversity Een nieuwe manier van consumeren om bossen te beschermen

Een nieuwe manier van consumeren om bossen te beschermen

Menselijke activiteiten zijn afhankelijk van de biodiversiteit en van de diensten die ze ons rechtstreeks of onrechtstreeks levert. We genieten van de weldaden en de producten van de biodiversiteit, soms afkomstig van verafgelegen ecosystemen, zoals een tropisch woud. Dat betekent dat onze acties ook een impact kunnen hebben op die ecosystemen, dichtbij of veraf.

Lees meer
BeBiodiversity Ontrafel de link tussen de handel in zeeschildpadden en plasticvervuiling

Ontrafel de link tussen de handel in zeeschildpadden en plasticvervuiling

Elk jaar keren duizenden schildpadden terug naar hun geboorteplek op de stranden van de Stille Zuidzee om er hun eieren te leggen. Bijvoorbeeld de warana, de lederschildpad van de Stille Zuidzee en de karetschildpad. In zee zijn de schildpadden verbazingwekkend en fascinerend sierlijk, lenig en snel maar op het strand zijn ze traag en kwetsbaar. Sommige soorten kunnen zich pas na twintig jaar voortplanten.

Lees meer
BeBiodiversity Halt aan de invasieve uitheemse soorten

Halt aan de invasieve uitheemse soorten

Wat hebben de lettersierschildpad, de reuzenberenklauw en de Aziatische hoornaar gemeen ? Exotisch, of roofdier, of gevaarlijk ? Het antwoord is ver van banaal, en is zelfs een kritische factor voor het behoud van de biodiversiteit. Deze soorten zijn opmerkelijk, maar zijn massaal aanwezig in België, en staan op de lijst van de 66 soorten van zorgwekkende invasieve uitheemse soorten voor de Europese Unie.

Lees meer
Ontdek al onze nieuwsberichten Ontdek al onze nieuwsberichten