BeBiodiversity logo

MENU
BeBiodiversity SOS Bossen in nood

SOS Bossen in nood

Bossen nemen op dit moment een derde van het aardoppervlak in. Ze zijn niet minder dan levensnoodzakelijk voor de mens: ze spelen een essentiële rol voor de zoetwatervoorraden, de biodiversiteit en de opslag van koolstof. Er zijn nog autochtone en plaatselijke gemeenschappen die in hun levensonderhoud voorzien dankzij die bossen. Bovendien zorgen bossen voor ons welzijn, ze inspireren onze verbeelding en ze geven ons mentale rust. Onze gezondheid hangt ook samen met de gezondheid van bossen; de huidige pandemie herinnert ons aan het belang van een goed ecologisch evenwicht om ons te beschermen tegen virussen.

Ondanks deze vele troeven zijn de bossen ernstig bedreigd door de geïmporteerde ontbossing. Het gaat dan om de invoer van producten en grondstoffen afkomstig van ontboste gronden of van verarmde natuurlijke bosecosystemen, buiten onze grenzen.[i]  Soja, hout, houtskool, palmolie, cacao, rundvlees, zeldzame mineralen en metalen, enz. maken deel uit van deze geïmporteerde producten.

Ondanks internationale verdragen en verbintenissen van grote bedrijven voor de bescherming van bossen is de ontbossing in de tropische en subtropische gebieden tussen 2004 en 2017 verdubbeld, met een totaal van 82 miljoen hectare dat op 13 jaar tijd is verdwenen. Dit is ongeveer 27 keer de oppervlakte van België. Naast de grote bekende regio’s met boskap zoals Brazilië, het Congo-bekken en Indonesië wijst het laatste WWF-rapport 24 nieuwe fronten aan in Venezuela, Peru, West-Afrika, Ivoorkust en Gabon, die een verlies van 43 miljoen hectare bos vertegenwoordigen, dit is 52% van de totale ontbossing.

BeBiodiversity SOS Bossen in nood

Oorzaken van de ontbossing

Landbouw en veeteelt zijn verantwoordelijk voor ongeveer drie vierde van het verlies aan tropisch woud. Illegale houtkap is een belangrijke bijkomende factor van de teloorgang van de bossen in de tropen, maar ook in het Noorden. Ook infrastructuurwerken, mijnbouw en landspeculatie werken ontbossing in de hand.[ii]

Ons land heeft een zware voetafdruk door de invoer van landbouw- en houtproducten. Volgens een rapport van het WWF zou een landbouwareaal van 10,4 miljoen hectare of 3 keer de oppervlakte van België nodig zijn voor de import van 7 grondstoffen: sojabonen, cacao, rundvlees (en leer), palmolie, koffie, rubber, en hout (en papier). 40% van deze gebieden bevinden zich in landen met een hoog risico op ontbossing, zoals Brazilië, Ivoorkust, Argentinië, Indonesië en Maleisië.[iii]

Zonder dat we het beseffen zijn bossen alledaagse consumptiegoederen geworden. Aan ons stukje chocolade, onze tas koffie of onze gehakte biefstuk kleeft een verdwenen bos. Het opsouperen van bossen heeft negatieve gevolgen voor de ecosystemen en de natuurlijke habitats.

Hoe kunnen we dit oplossen? Ontdek het in dit artikel.

 

[i] Nicolas Salin, verantwoordelijke samenwerking binnen de UICN, geïmporteerde ontbossing in samenwerking met het Franse Comité van de UICN, https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-13-janvier-2021

[ii] WWF-België, “Geïmporteerde ontbossing: Tijd om ermee te kappen!”, 2019
[iii] WWF-ontbossingsrapport: 14 keer België verdwenen in 13 jaar | WWF

Meer news

BeBiodiversity Onze Noordzee onder de loep

Onze Noordzee onder de loep

Ze is misschien niet zo betoverend als het turquoise water van de tropen, maar dat belet niet dat onze Noordzee een rijke biodiversiteit herbergt! Met haar 2.000 dier- en plantensoorten, verspreid over 3.454 km², speelt onze Noordzee een essentiële rol in het landschap en de economie van ons land. Ze wordt ook beschermd: hiervoor is meer dan een derde (37%) aangewezen als beschermd Natura 2000-gebied.

Lees meer
BeBiodiversity De trend volgen door kleding een tweede leven te geven

De trend volgen door kleding een tweede leven te geven

De meest effectieve oplossing om de biodiversiteit te behouden, is geen nieuwe kleding meer te kopen. Op die manier wordt het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, het energieverbruik en de vervuiling veroorzaakt door de vervaardiging en het transport ervan voorkomen. Er bestaan veel alternatieven voor nieuwe kleding waarbij de biodiversiteit wordt gerespecteerd.

Lees meer
BeBiodiversity De mode-industrie en de achteruitgang van de biodiversiteit

De mode-industrie en de achteruitgang van de biodiversiteit

Het maken van kleding en accessoires hangt grotendeels af van de biodiversiteit en de natuur: van de goede gezondheid van de bodem waarop katoen of linnen wordt geteeld, tot de bomen die het hout leveren dat nodig is om vezels te produceren, of de dieren die worden gekweekt voor hun wol of leer… Nu we zo veel kleding hebben geproduceerd, kunnen de fabrikanten niet langer de schade door het milieu negeren. Nu we geconfronteerd worden met de uitputting van de hulpbronnen en de verdwijning van de natuurlijke habitats, worden textieldeskundigen opgeroepen om hun verantwoordelijkheid op te nemen en de kledingsector opnieuw uit te vinden.

Lees meer
BeBiodiversity Biodiversiteit, slachtoffer van fast fashion

Biodiversiteit, slachtoffer van fast fashion

De modewereld met zijn wereldberoemde merken, modeshows en ontwerpers doet nog altijd dromen. De sector blijft synoniem voor verleiding, schoonheid en creativiteit. Maar die façade verhult een minder fraai beeld. De industrie krijgt steeds vaker kritiek op haar milieu-impact en haar mensonwaardige arbeidsomstandigheden. Door overconsumptie en vervuiling op grote schaal is de textielsector één van de meest vervuilende sectoren ter wereld.

Lees meer
BeBiodiversity Abattoir – Elke m² benutten voor biodiversiteit

Abattoir – Elke m² benutten voor biodiversiteit

BIODIVERSITEIT IS ONZE BUSINESS!   Doorheen het hele land ontmoetten we ondernemers die bewust de kaart van de biodiversiteit hebben getrokken. En we merken heel wat voordelen op van die keuze voor biodiversiteit. Als het over biodiversiteit gaat, bestaat er niet zoiets als een ‘kleine inspanning’: elke m² die we aan de natuur teruggeven telt. Dat is ook wat er leeft op de site van ABATTOIR, die één van de grootste stadsboerderijen van de Europese Unie herbergt.

Lees meer
BeBiodiversity Biodiversiteit in mijn bedrijf, natuurlijk!

Biodiversiteit in mijn bedrijf, natuurlijk!

Er zijn vele manieren om de waarde van biodiversiteit in het bedrijfsleven te brengen: via de terreinen en gebouwen, de infrastructuren, de productieprocessen of nog via het aankoopbeleid. Met een aangescherpt invoerbeleid en het aanmoedigen van leveranciers om duurzaam te werk te gaan, kan de biodiversiteit een grote stap vooruit zetten.

Lees meer
Ontdek al onze nieuwsberichten Ontdek al onze nieuwsberichten