BeBiodiversity logo

MENU
BeBiodiversity SOS Bossen in nood

SOS Bossen in nood

Bossen nemen op dit moment een derde van het aardoppervlak in. Ze zijn niet minder dan levensnoodzakelijk voor de mens: ze spelen een essentiële rol voor de zoetwatervoorraden, de biodiversiteit en de opslag van koolstof. Er zijn nog autochtone en plaatselijke gemeenschappen die in hun levensonderhoud voorzien dankzij die bossen. Bovendien zorgen bossen voor ons welzijn, ze inspireren onze verbeelding en ze geven ons mentale rust. Onze gezondheid hangt ook samen met de gezondheid van bossen; de huidige pandemie herinnert ons aan het belang van een goed ecologisch evenwicht om ons te beschermen tegen virussen.

Ondanks deze vele troeven zijn de bossen ernstig bedreigd door de geïmporteerde ontbossing. Het gaat dan om de invoer van producten en grondstoffen afkomstig van ontboste gronden of van verarmde natuurlijke bosecosystemen, buiten onze grenzen.[i]  Soja, hout, houtskool, palmolie, cacao, rundvlees, zeldzame mineralen en metalen, enz. maken deel uit van deze geïmporteerde producten.

Ondanks internationale verdragen en verbintenissen van grote bedrijven voor de bescherming van bossen is de ontbossing in de tropische en subtropische gebieden tussen 2004 en 2017 verdubbeld, met een totaal van 82 miljoen hectare dat op 13 jaar tijd is verdwenen. Dit is ongeveer 27 keer de oppervlakte van België. Naast de grote bekende regio’s met boskap zoals Brazilië, het Congo-bekken en Indonesië wijst het laatste WWF-rapport 24 nieuwe fronten aan in Venezuela, Peru, West-Afrika, Ivoorkust en Gabon, die een verlies van 43 miljoen hectare bos vertegenwoordigen, dit is 52% van de totale ontbossing.

BeBiodiversity SOS Bossen in nood

Oorzaken van de ontbossing

Landbouw en veeteelt zijn verantwoordelijk voor ongeveer drie vierde van het verlies aan tropisch woud. Illegale houtkap is een belangrijke bijkomende factor van de teloorgang van de bossen in de tropen, maar ook in het Noorden. Ook infrastructuurwerken, mijnbouw en landspeculatie werken ontbossing in de hand.[ii]

Ons land heeft een zware voetafdruk door de invoer van landbouw- en houtproducten. Volgens een rapport van het WWF zou een landbouwareaal van 10,4 miljoen hectare of 3 keer de oppervlakte van België nodig zijn voor de import van 7 grondstoffen: sojabonen, cacao, rundvlees (en leer), palmolie, koffie, rubber, en hout (en papier). 40% van deze gebieden bevinden zich in landen met een hoog risico op ontbossing, zoals Brazilië, Ivoorkust, Argentinië, Indonesië en Maleisië.[iii]

Zonder dat we het beseffen zijn bossen alledaagse consumptiegoederen geworden. Aan ons stukje chocolade, onze tas koffie of onze gehakte biefstuk kleeft een verdwenen bos. Het opsouperen van bossen heeft negatieve gevolgen voor de ecosystemen en de natuurlijke habitats.

Hoe kunnen we dit oplossen? Ontdek het in dit artikel.

 

[i] Nicolas Salin, verantwoordelijke samenwerking binnen de UICN, geïmporteerde ontbossing in samenwerking met het Franse Comité van de UICN, https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-13-janvier-2021

[ii] WWF-België, “Geïmporteerde ontbossing: Tijd om ermee te kappen!”, 2019
[iii] WWF-ontbossingsrapport: 14 keer België verdwenen in 13 jaar | WWF

Meer news

BeBiodiversity Biodiversiteit als dam tegen overstromingsschade

Biodiversiteit als dam tegen overstromingsschade

In het licht van de menselijke tragedies die overstromingen veroorzaken, kan het cynisch lijken te wijzen op milieuproblemen of op het verlies van biodiversiteit; toch zijn die fenomenen nauw met elkaar verbonden. Het behoud van biodiverse gebieden kan de effecten van watersnood helpen voorkomen of milderen en zorgt tegelijkertijd voor een veilige, gezonde en aangename leefomgeving.

Lees meer
BeBiodiversity Ruimte voor biodiversiteit

Ruimte voor biodiversiteit

Hebt u al gehoord over de wedstrijd « 1 m² voor biodiversiteit » ? Nee ? Geen probleem, we zullen het uitleggen! De beweging #Samen voor Biodiversiteit zit achter deze wedstrijd en moedigt iedereen aan om meer ruimte te geven aan planten en wilde dieren rond onze huizen.

Lees meer
BeBiodiversity Afval in zee: wat moeten dieren ermee!

Afval in zee: wat moeten dieren ermee!

Een sigarettenpeuk die in de rioolput wordt gegooid, een plastic zakje dat uit je hand glipt en door de wind wordt weggeblazen, een wegwerpmasker dat uit de auto of uit een broekzak valt… Kleine gebaren die soms onbeduidend lijken maar ernstige gevolgen hebben voor de biodiversiteit. Afval is overal en helaas belandt veel ervan in zee en oceanen. Onze Noordzee wordt niet gespaard.

Lees meer
BeBiodiversity Onze Noordzee onder de loep

Onze Noordzee onder de loep

Ze is misschien niet zo betoverend als het turquoise water van de tropen, maar dat belet niet dat onze Noordzee een rijke biodiversiteit herbergt! Met haar 2.000 dier- en plantensoorten, verspreid over 3.454 km², speelt onze Noordzee een essentiële rol in het landschap en de economie van ons land. Ze wordt ook beschermd: hiervoor is meer dan een derde (37%) aangewezen als beschermd Natura 2000-gebied.

Lees meer
BeBiodiversity Regie der Gebouwen: ruimtes opnieuw vergroenen

Regie der Gebouwen: ruimtes opnieuw vergroenen

Biodiversiteit is onze business!   Doorheen het hele land ontmoetten we ondernemers die bewust de kaart van de biodiversiteit hebben getrokken. En het is duidelijk dat ze er veel baat bij hebben. De bouwsector heeft veel impact op de natuur en de ecosystemen: van bij de winning van de grondstoffen of productie van de bouwmaterialen en hun transport naar de werf, tot en met kwesties als thermische en geluidsisolatie. Hoe kunnen we de schadelijke impact van gebouwen op fauna en flora beperken en de betonnering een halt toeroepen?

Lees meer
BeBiodiversity Belvas: geëngageerde chocolade!

Belvas: geëngageerde chocolade!

Biodiversiteit is onze business!   Doorheen het hele land ontmoetten we ondernemers die bewust de kaart van de biodiversiteit hebben getrokken. En het is duidelijk dat ze er veel baat bij hebben. Chocolade zit in het DNA van de Belgen. Ze eten er jaarlijks gemiddeld 8 kilo van. Deze zoete lekkernij heeft echter al te vaak een bittere nasmaak voor de biodiversiteit door de ontbossing en vervuiling die de productie van chocola in de hand werkt. Vanuit een bekommernis om maatschappelijke en milieukwesties is Thierry Noesen, oprichter van Belvas, een bedrijf begonnen dat biodiversiteit en gezondheid hoog in het vaandel draagt bij het maken van kwaliteitsvolle chocolade.

Lees meer
Ontdek al onze nieuwsberichten Ontdek al onze nieuwsberichten