meer
biodiversiteit
in landschappen

en gebouwen

Ook de federale overheid geeft het goede voorbeeld

ONZE MISSIE

Biodiversiteitsbevorderende acties opzetten op federale domeinen en anderen stimuleren om dat voorbeeld te volgen

Iedereen kan zijn steentje bijdragen om de biodiversiteit te behouden en verbeteren. Voor de federale overheid betekent dit concrete actie ondernemen op het vlak van haar infrastructuur en op haar domeinen. Wij willen het voortouw nemen en ook anderen aanzetten tot verandering.

Concrete acties om het groene netwerk te versterken en ecosystemen te herstellen.

Operationele doelstellingen

Versterken van de biodiversiteit en vergroenen van de infrastructuur

Ecosystemen herstellen en groene gebieden weer met elkaar verbinden om de biodiversiteit te vergroten.

Communicatie en sensibiliseren

Toewerken naar een verandering in houding en mentaliteit zodat het een gewoonte wordt om biodiversiteit op te nemen in ons leven van alledag.

Verandering meten

We meten de resultaten van onze aanpak op basis van kwantitatieve indicatoren.

Onze projecten

Samen met onze partners zetten we pilootprojecten op om duidelijk te maken dat er tal van voordelen en opportuniteiten zijn van zodra we biodiversiteit opnemen in onze activiteiten.

PARTNERS

Een kwartet van toegewijde partners

Onze partners beheren enkele honderden vierkante kilometers terrein en infrastructuur in de drie gewesten van het land.
Dit biedt een enorm potentieel om onze gezamenlijke impact te maximaliseren.

meer informatie over onze aanpak