Privacy policy

Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden: uw voornaam, familienaam, e-mailadres en IP-adres.

We verzamelen persoonsgegevens wanneer u:

 • surft op de pagina’s van https://bebiodiversity.be of de online tool www.biodiversitree.be.
  Wanneer een link u naar een andere portaalsite, een website, een online toepassing of een sociaal netwerk brengt, dan gelden de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van die diensten;
 • contact met ons opneemt;
 • zich inschrijft voor onze nieuwsbrief;
 • enquêtes invult die wij online ter beschikking stellen;
 • onze tools gebruikt of daarin gegevens ingeeft.

U persoonsgegevens zijn beschermd  op basis van de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG)

1)      Rechtsgrond en doeleinden van de verwerkingen

23 MEI 2001. –  Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens om:

 • u in te lichten;
 • uw vragen te beantwoorden;
 • de dossiers die u aanbelangen te behandelen;
 • u uit te nodigen om deel te nemen aan enquêtes of evenementen;
 • u een nieuwsbrief te sturen indien u dit wenst;
 • uw bedrijf de kans te geven zich voor te stellen via onze online tools.

We verzamelen en verwerken ook gegevens op anonieme wijze:

 • voor statistische en kwalitatieve doeleinden, om onze diensten te verbeteren
 • om u een antwoord te geven in uw taal

Als uw vraag naar informatie of dienstverlening voor een andere administratie bedoeld is, dan geven we u de gegevens van die administratie. U bent vrij ze te contacteren.

2)      Verwerkte gegevens 

Dit zijn de situaties waarin persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt:

 • U raadpleegt een of meerdere pagina’s. Verzamelde en verwerkte gegevens: IP-adres.
 • U neemt via een elektronisch formulier of via e-mail contact met ons op. Verzamelde en verwerkte gegevens: naam, voornaam, e-mailadres, taalvoorkeur, bedrijf/organisatie die u ingeeft.
 • Uitwisseling van e-mails via het contactformulier en via berichtenverkeer. Verzamelde en verwerkte gegevens: metagegevens die al dan niet verbonden zijn met uw e-mail.
 • U vult een online enquête in of u vult in een online tool gegevens in. Verzamelde en verwerkte gegevens: naam, voornaam, e-mailadres, taalvoorkeur, bedrijf/organisatie, telefoonnummers, gegevens die invult zoals uw expertise, diensten die u aanbiedt of acties die u beschrijft.

De andere persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt, zijn opgenomen in het register van gegevensverwerking.

Gegevens die niet van persoonlijke aard zijn, worden eveneens automatisch verzameld zonder link naar  uw IP-adres en dus met respect voor uw anonimiteit. Ze worden gebruikt om statistieken op te maken en om de inhoud van de portaalsite te verbeteren:

 • taalkeuze
 • gebruikte zoekmachine
 • gebruikte trefwoorden
 • website waarlangs u gekomen bent
 • geraadpleegde pagina’s
 • raadplegingsduur per pagina
 • lijst van gedownloade bestanden
 • datum en uur van toegang
 • gebruikte browser
 • platform en besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd

3)     Gebruik van cookies

Het navigeren op de site https://bebiodiversity.be of de online tool www.biodiversitree.be kan de installatie van cookies op uw computer teweegbrengen. Een cookie is een klein bestand dat informatie registreert in verband met de navigatie van een computer op een website. De aldus verzamelde gegevens zijn bedoeld om latere navigaties op de website te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om diverse navigatiemetingen mogelijk te maken. Er kan meer bepaald een beroep gedaan worden op drie types cookies:

 • Cookies-agreed die het antwoord van de gebruiker registreren wanneer hem wordt gevraagd of hij de cookies van de site aanvaardt.
 • Cookies Google Analytics (_ga, _gat, _gid): deze maken het mogelijk om het gebruik van de website anoniem te volgen (de verzamelde gegevens zijn onder andere het IP-adres, datum en uur van de toegang tot de dienst, eventueel gedurende bepaalde tijd geraadpleegde pagina’s, andere technische gegevens zoals de navigator, het op uw computer geïnstalleerde exploitatiesysteem, de zoekmotor en de sleutelwoorden die werden gebruikt om de website van de dienst te vinden, …). Deze gegevens zullen enkel worden verwerkt om het aantal gebruikers van de verschillende secties van de pagina’s te kennen en om de inhoud van de pagina’s te verbeteren. Google moet zich houden aan de AVG. U kunt u het privacybeleid van Google raadplegen op https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
 • Cookies van andere derden : om uw gebruikservaring van onze website te verbeteren, integreren wij diensten van partners die gespecialiseerd zijn in sociale media, publiciteit en analyse, zoals sociale media-knoppen van Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube en Instagram, de dienst Facebook Pixel of andere (klik op de links om hun privacybeleid te raadplegen). De derde partijen kunnen de cookies gebruiken om bepaalde gegevens op te slaan of ons bijvoorbeeld te helpen analyseren waarop bezoekers klikken. Deze derde partijen moeten zich houden aan de AVG.

De weigering om een cookie te installeren kan de toegang tot bepaalde pagina’s verhinderen. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

 • Onder Internet Explorer : tab instellingen (pictogram in de vorm van een tandwiel bovenaan rechts) / internetopties. Klik op Privacy, dan Geavanceerd en kies Alle cookies blokkeren. Valideer met OK.
 • Onder Firefox : Klik bovenaan rechts in de browser op het menu-pictogram (drie horizontale balkjes) en selecteer Opties. Klik op Privacy.  Kies om cookies te blokkeren.
 • Onder Safari : klik bovenaan rechts in de browser op het menu-pictogram (tandwieltje).  Selecteer Parameters. Klik op “Geavanceerde Parameters Weergeven”. Klik onder “Privacy” op Inhoudsparameters. Onder  “Cookies” kunt u cookies blokkeren.
 • Onder Chrome : Klik bovenaan rechts in de browser op het menu-pictogram (drie horizontale balkjes of verticale puntjes). Selecteer Instellingen. Klik op “Geavanceerde “. Klik op Inhoud en dan op Cookies. Hier kunt u cookies blokkeren.

BEWARINGSDUUR

De bewaringsduur:

 • van uw IP-adres is maximum 2 jaar (voor meer informatie kunt u het privacybeleid van Google raadplegen op https://support.google.com/analytics/answer/6004245).
 • van de cookies-agreed is 100 dagen.
 • van de Google analytics cookies is maximum 2 jaar.
 • van de cookies van andere derden is maximum 2 jaar.
 • van de uitwisselingen via e-mail is 2 jaar.

In uitzonderlijke gevallen, zoals een gerechtelijke procedure, kunnen uw persoonsgegevens langer worden bewaard.

4)      Bewaringsduur

De bewaringsduur:

 • van uw IP-adres is 12 maanden
 • van de cookies is 13 maanden
 • van de uitwisselingen via het contactformulier en via e-mail is 5 jaar
 • van de gegevens ingegeven in enquêtes of online tools is 5 jaar.

In uitzonderlijke gevallen, zoals een gerechtelijke procedure, kunnen uw persoonsgegevens langer worden bewaard.

5)      Veiligheid

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu waarborgt de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.

Daarvoor gebruiken we beveiligingstechnieken en -procedures die we hier om veiligheidsredenen niet uitvoerig beschrijven.

In ieder geval worden op fysiek, technisch en organisatorisch vlak de gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s.

6)      Recht op inzage, rechtzetting, bezwaar en wissen

U heeft bepaalde rechten voor de persoonsgegevens die we gebruiken: het recht van inzage, het recht op rechtzetting, het recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om gegevens te laten wissen.

We behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen. Als uw aanvraag complex is of onze diensten het hoofd moeten bieden aan tal van aanvragen, dan wordt de termijn verlengd met 60 dagen.

Stuur een e-mail of een brief naar onze Functionaris voor gegevensbescherming, samen met een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs, met daarop uw handtekening, om uw rechten uit te oefenen:

dpo@health.fgov.be

Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Eurostation II
Victor Hortaplein, 40 bus 10
1060 Brussel

7)     Klachten

Als u vindt dat de Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit – Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel –commission@privacycommission.be

8)     Contact

Voor informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming: dpo@health.fgov.be.