BeBiodiversity Meld exotische muggen!

Meld exotische muggen!

Nu de zomer eraan komt, kan het geen kwaad om nog eens uit te leggen hoe je exotische muggen kan onderscheiden van lokale muggen én wat je moet doen als je een exoot zoals de tijgermug gezien hebt!

In tegenstelling tot wat je zou verwachten, zijn exotische muggen niet bijzonder groot. De tijgermug is zelfs kleiner dan de inheemse muggen.

 

Je herkent de tijgermug onder andere aan de witte vlekken op zijn lichaam

BeBiodiversity Meld exotische muggen!

Waarom zijn er tijgermuggen bij ons?

Exotische muggen komen oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië. Twee belangrijke factoren bevorderen hun vestiging in Europa. De eerste factor is globalisering, die de verplaatsing van mensen en goederen vergemakkelijkt. Daarom richtte het project zich aanvankelijk op de actieve monitoring van toegangspunten zoals parkeerplaatsen langs snelwegen. De tweede factor is de klimaatverandering, die zorgt voor gunstige weersomstandigheden voor het overleven en de voortplanting van deze muggensoorten.

Maar geen paniek!

Exotische muggen zijn op zichzelf niet gevaarlijk. Ze worden gemonitord vanwege hun potentiële vermogen om ziektes zoals dengue, zika of chikungunya over te dragen (dit wordt ‘vectorcapaciteit’ genoemd). Van deze muggen heeft de tijgermug – wetenschappelijk bekend als Aedes Albopictus – de grootste vectorcapaciteit. Daarom krijgt deze mug onze volledige aandacht binnen het MEMO+ project.

 

Het MEMO+ project (Monitoring of Exotic Mosquitoes) richt zich op de monitoring van exotische muggen in België. Dit project maakt deel uit van het Nationaal Actieplan Leefmilieu-Gezondheid (NEHAP), een samenwerking tussen verschillende entiteiten die verantwoordelijk zijn voor leefmilieu en gezondheid op federaal, gewestelijk en gemeenschapsniveau. Sciensano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) zijn verantwoordelijk voor de operationele uitvoering van het project.

 

Het doel van het MEMO+ project is om de aanwezigheid van deze muggen in ons land in kaart te brengen en – waar mogelijk – te beperken. Dit om te voorkomen dat een persoon die besmet is geraakt met een van de genoemde virussen – bijvoorbeeld tijdens een vakantie – hier wordt gestoken door een gevestigde tijgermug , wat zou kunnen leiden tot lokale overdracht. Wees gerust: dit is tot nu toe nog nooit bij ons gebeurd en we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat dit zo blijft. Voorkomen is immers beter dan genezen! Daarom worden alle nodige maatregelen genomen om ons voor te bereiden op een eventuele overdracht en om de eventuele impact te beperken.

De verspreiding van de tijgermug stopt bij mij!

Ook jij kan deelnemen aan de monitoring. In 2022 werd een passief monitoringsysteem ingevoerd. Sindsdien kan elke burger hieraan bijdragen door foto’s van vermoedelijke tijgermuggen te uploaden op de website www.muggensurveilance.be.  Na analyse en bevestiging van de aanwezigheid van de mug wordt een inspectie ter plaatse uitgevoerd.

 

In 2022 werden op negen plaatsen exotische muggen ontdekt waar ze nog nooit eerder waren gezien. Dit aantal verdubbelde in 2023: burgers meldden exotische muggen op achttien verschillende locaties en, voor het eerst, in alle drie de gewesten (presentatie van de resultaten hier beschikbaar)!

 

Denk je een tijgermug te hebben geïdentificeerd? Fotografeer hem met je gsm en meld het op www.muggensurveillance.be!

 

Om de verspreiding van de tijgermug te voorkomen, volgen hier enkele tips, vergelijkbaar met die voor lokale muggen:

* Vermijd stilstaand water, omdat muggen daarin graag hun eitjes leggen (bijvoorbeeld in emmers, verstopte goten) en bedek regentonnen met een muggennet.

* Installeer muggennetten.

* Bescherm jezelf indien nodig met een insectenwerende spray.

BeBiodiversity Meld exotische muggen!

Actus Associés

BeBiodiversity 47676 juli: Wereld Zoönose Dag!

6 juli: Wereld Zoönose Dag!

Een zoönose is een infectieziekte die overgedragen kan worden van dier op mens, veroorzaakt door bacteriën, parasieten of virussen. Enkele bekende voorbeelden zijn COVID-19, de ziekte van Lyme en salmonella.

Lees meer
BeBiodiversity 465640 jaar CITES in België

40 jaar CITES in België

Op 24 mei organiseerde de dienst CITES van de FOD Volksgezondheid een evenement om de 40ste verjaardag van de inwerkingtreding van de Conventie over duurzame handel in bedreigde soorten in ons land te vieren.

Lees meer