BeBiodiversity logo

MENU
BeBiodiversity Wie zijn wij ?

Wie zijn wij ?

Het DG Leefmilieu van de Belgische federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is één van de federale actoren die een belangrijke rol speelt op het vlak van biodiversiteit.

Onze missies op vlak van biodiversiteit zijn de volgende:

  1. Het federaal wettelijke kader over niet inheemse soorten toepassen om de acties van de gewesten aan te vullen, die van de ondernemingen te vergemakkelijken, de legale handel te beschermen en de huidige en toekomstige ecologische en economische schade te verminderen.
  2. De federale acties uitvoeren, complementair aan die van de gewesten, teneinde ecosysteemdiensten te meten, verzekeren en benutten, en een beveiligde toegang tot en eerlijke verdeling van genetische hulpbronnen te garanderen.
  3. Onderhandelen in diverse internationale/Europese fora met betrekking tot biodiversiteit, zodat de verbintenissen in overeenstemming zijn met de belangen van België.

Waarom deze strategie?

Het behoud van de biodiversiteit is een enorme uitdaging die ons allen aanbelangt. Het bekleedt bovendien een belangrijke plaats in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals – SDGs). Maar we moeten meer en sneller optreden, want er rest ons nog maar twee jaar om de verbintenissen van België inzake biodiversiteit na te komen, in het kader van het Strategisch Plan 2011-2020 van het Biodiversiteitsverdrag.

Daarom wil de Federale staat:

  • Ondernemingen sensibiliseren en ondersteunen om vrijwillig actie te ondernemen voor het behoud van de biodiversiteit en ecosysteemdiensten;
  • Burgers-consumenten de middelen geven zodat zij meer biodiversiteitsvriendelijke producten en producenten kunnen kiezen.

De BeBiodiversity strategie

Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, Marie-Christine Marghem heeft beslist om een grootschalige strategie te lanceren om het brede publiek, ondernemingen en overheden te bereiken en hen te informeren over de uitdagingen omtrent het behoud van de biodiversiteit.

Het doel?

  • Ondernemers en burgers-consumenten mobiliseren om bij te dragen aan een verschuiving van de markt naar producten en consumptie met meer respect voor de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten.
  • De boodschap van medeverantwoordelijkheid van overheden, bedrijven en burgers-consumenten overbrengen.

Op 21 april 2017 werd een communicatiecampagne gelanceerd die zal worden uitgerold in 3 fases over 3 jaar. In dat kader werd deze website gemaakt, met als doelen:

  1. Sensibiliseren
  2. Voorlichten
  3. Burgers en ondernemingen mobiliseren, en de acties van de overheid benadrukken

Contacteer ons via: bebiodiversity@environment.belgium.be

Volg ons ook op:

Achter deze campagne schuilt een heel team van gedreven mensen die overtuigd zijn van de grote uitdaging die het behoud van onze mooie en onmisbare natuur vormt.

 

Partners