De biodiversiteit beschermen:
een zaak van ons allemaal
Een Belgische federale strategie

Deze strategie is erop gericht om het grote publiek, bedrijven en overheden te bereiken en te informeren over kwesties rond het behoud van biodiversiteit.

Wie zijn wij ? Wie zijn wij ?

Wat kan ik doen

als

Onze doelstellingen

Het behouden van de biodiversiteit is een belangrijke zaak die ons allemaal aangaat!

Bewustzijn

Het grote publiek, bedrijven en overheden bewuster maken en informeren over de problemen rond het behoud van biodiversiteit.

Mobiliseren

Ondernemers en burger-consumenten mobiliseren om een verschuiving op de markten aan te moedigen naar producten en consumptie die meer respect heeft voor de biodiversiteit en ecosysteemdiensten.

Voorbeeld geven

Het voorbeeld geven op het gebied van integratie van biodiversiteit.

THEMATISCHE ARTIKELEN

BeBiodiversity 6 juli: Wereld Zoönose Dag!

6 juli: Wereld Zoönose Dag!

Een zoönose is een infectieziekte die overgedragen kan worden van dier op mens, veroorzaakt door bacteriën, parasieten of virussen. Enkele bekende voorbeelden zijn COVID-19, de ziekte van Lyme en salmonella.

Lees meer
BeBiodiversity Meld exotische muggen!

Meld exotische muggen!

Nu de zomer eraan komt, kan het geen kwaad om nog eens uit te leggen hoe je exotische muggen kan onderscheiden van lokale muggen én wat je moet doen als je een exoot zoals de tijgermug gezien hebt!

Lees meer
BeBiodiversity 40 jaar CITES in België

40 jaar CITES in België

Op 24 mei organiseerde de dienst CITES van de FOD Volksgezondheid een evenement om de 40ste verjaardag van de inwerkingtreding van de Conventie over duurzame handel in bedreigde soorten in ons land te vieren.

Lees meer
BeBiodiversity Meer geven aan de natuur dan we nemen

Meer geven aan de natuur dan we nemen

In het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie organiseerde de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een high level-evenement over de cruciale rol van natuur en biodiversiteit bij het bouwen aan een duurzame toekomst. Onder de titel ‘Regenerative development for transformative change’ was het evenement, dat op 11 april in Brussel plaatsvond, opgebouwd rond een centrale boodschap: ‘Meer geven aan de natuur dan we nemen’.

Lees meer
BeBiodiversity Samenwerking verbeteren aan de grenzen van de Europese Unie

Samenwerking verbeteren aan de grenzen van de Europese Unie

Douaneambtenaren, autoriteiten voor dier- en plantengezondheid en milieuautoriteiten kwamen op 14 maart in Brussel bijeen voor een evenement dat zich richtte op het versterken van grenscontroles voor invasieve uitheemse soorten (IUS). Doeltreffende grenscontroles zijn van essentieel belang om de introductie van deze soorten in de Europese Unie te voorkomen. Het evenement werd gezamenlijk georganiseerd door het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, de Europese Commissie en de International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Lees meer
Ontdek al ons nieuws Ontdek al ons nieuws

Belgian Biodiversity Alliance

Biodiversiteit beschermt ons, als ze wordt beschermd!

De BBA (Belgian Biodiversity Alliance) wil de Belgische samenleving als geheel inspireren en mobiliseren in de strijd tegen het verlies aan biodiversiteit.De Alliance wil iedereen samenbrengen die in ons land actie onderneemt om biodiversiteit te beschermen, te herstellen en duurzaam te gebruiken.

meer info meer info

Meer over Biodiversiteit

Onze laaste campagne

Een exotische soort illegaal meebrengen kan alles doen kantelen!

Alledaagse acties om de biodiversiteit te beschermen en te behouden zijn essentieel, zowel thuis als op reis!