BeBiodiversity Regeneratieve ontwikkeling en ontwerp: verbetering van het bestuur, innovatie en de gezondheid van onze planeet

Regeneratieve ontwikkeling en ontwerp: verbetering van het bestuur, innovatie en de gezondheid van onze planeet

De mens heeft verschillende planetaire grenzen overschreden en de ongelijkheid binnen en tussen landen neemt toe… Onze huidige maatschappelijke en ecologische uitdagingen vragen om een meta-reactie. Dat is waar Regeneratieve Ontwikkeling en Ontwerp (Regenerative Development and Design, RDD) naar streeft.

Onder het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie organiseerde de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op 11 april een evenement waaraan organisaties uit het maatschappelijk middenveld, de particuliere sector, onderzoekers en overheden deelnamen. Samen formuleerden ze aanbevelingen voor vooruitgang op dit gebied binnen de EU. Deze aanbevelingen zijn gegroepeerd in vier categorieën: opnieuw kaderen, her-inspireren, besluitvorming heroverwegen en middelen heroriënteren (reframe, re-inspire, rethink decision-making and redirect resources).

 

Vandaag publiceert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een studie over het concept: Regeneratieve Ontwikkeling en Ontwerp – Oorsprong, essentie, toepassing en potentieel als meta-discipline om bestuur, innovatie en de gezondheid van de planeet te verbeteren. Je kan de studie terugvinden onder aan deze pagina.

Maar wat is Regenerative Development and Design (RDD) nu precies?

“Regenerative Development and Design” is gebaseerd op een globale visie op de wereld die mensen en economieën ziet als een integraal onderdeel van de natuur. Elke menselijke creatie moet functioneren binnen een levende planeet van onderling verbonden systemen. De motor van de evolutie is de sleutel tot het succes van het leven op onze planeet gedurende de afgelopen vier miljard jaar. Het negeren van de natuurlijke evolutie in het ontwerp van onze systemen leidt tot een conflict met de natuur en met onszelf.

BeBiodiversity Regeneratieve ontwikkeling en ontwerp: verbetering van het bestuur, innovatie en de gezondheid van onze planeet
© Visuality

Regeneratieve ontwikkeling gaat verder dan duurzaamheid omdat het gericht is op het creëren van echte welvaart. Het gaat om het ondersteunen van kwalitatieve groei voor het welzijn van al het leven op aarde, zowel menselijk als niet-menselijk, in volledige samenwerking met de natuur. Als de mensheid wil floreren, moet ook de planeet floreren. Dit concept is gebaseerd op recente wetenschappelijke ontwikkelingen en integreert traditionele en spirituele kennis.

Het is op het niveau van lokale gemeenschappen, steden en bioregio’s 1 dat ons individueel en collectief gedrag een verschil kan maken. RDD versterkt de unieke kwaliteiten van plaatsen en mensen en zorgt voor de relevantie en veerkracht van projecten. In levende systemen draagt elk klein systeem bij aan de ontwikkeling van het grotere en krijgt het in ruil daarvoor wat het nodig heeft om te gedijen.

BeBiodiversity Regeneratieve ontwikkeling en ontwerp: verbetering van het bestuur, innovatie en de gezondheid van onze planeet
©  Visuality

Door te focussen op potentieel, benadrukken we wat we waarderen en proberen we systemen te laten evolueren. De studie presenteert voorbeelden van regeneratieve successen, ook in bedrijven. In tegenstelling tot probleemoplossing, waarbij we achterom kijken, duwt deze aanpak ons vooruit door nieuwe waarden te creëren. Probleemoplossend werken richt zich op een gebroken fragment zonder rekening te houden met de totale context, wat ons kan afleiden van het doel en demotiveren.

 

Overheidsbeleid speelt een cruciale rol in de regeneratie van levende systemen. De studie onderzoekt hoe Regenerative Development and Design de huidige benaderingen (circulaire economie, rechtvaardige transitie, op de natuur gebaseerde oplossingen) en EU-milieuwetgeving kan verrijken, evenals de uitdagingen en het potentieel ervan. Nieuw beleid stuit vaak op beperkingen die de ambitie ervan afzwakken. RDD stelt voor om deze krachten met elkaar te verzoenen in plaats van compromissen te sluiten, waardoor ongebruikt potentieel meer naar voor komt.

BeBiodiversity Regeneratieve ontwikkeling en ontwerp: verbetering van het bestuur, innovatie en de gezondheid van onze planeet
©  Visuality

Als je meer wilt weten over "Regenerative Development and Design" en de aanbevelingen, kun je het rapport en de studie hier downloaden:

Aftermovie van het event op 11 april 2024

Bekijk hier een voorbeeld van een RDD-project, gemaakt door onze partner Axa Climate.

(1) Een bioregio is een geografisch gebied dat wordt gedefinieerd door zijn natuurlijke kenmerken, in het bijzonder zijn ecosystemen, reliëf, klimaat en biodiversiteit. Dit concept is gebaseerd op het idee dat natuurlijke grenzen, zoals rivieren, bergketens of klimaatzones, de interacties tussen levende wezens en hun omgeving beïnvloeden. Bioregio’s kunnen klein of groot zijn en worden vaak gebruikt als eenheden voor milieuplanning en -beheer, omdat ze de onderlinge verbanden tussen natuurlijke habitats en menselijke gemeenschappen erkennen.

Actus Associés

BeBiodiversity 47676 juli: Wereld Zoönose Dag!

6 juli: Wereld Zoönose Dag!

Een zoönose is een infectieziekte die overgedragen kan worden van dier op mens, veroorzaakt door bacteriën, parasieten of virussen. Enkele bekende voorbeelden zijn COVID-19, de ziekte van Lyme en salmonella.

Lees meer
BeBiodiversity 4730Meld exotische muggen!

Meld exotische muggen!

Nu de zomer eraan komt, kan het geen kwaad om nog eens uit te leggen hoe je exotische muggen kan onderscheiden van lokale muggen én wat je moet doen als je een exoot zoals de tijgermug gezien hebt!

Lees meer
BeBiodiversity 465640 jaar CITES in België

40 jaar CITES in België

Op 24 mei organiseerde de dienst CITES van de FOD Volksgezondheid een evenement om de 40ste verjaardag van de inwerkingtreding van de Conventie over duurzame handel in bedreigde soorten in ons land te vieren.

Lees meer