BeBiodiversity Biodiversiteit in het hart van de transitie

Biodiversiteit in het hart van de transitie

Terwijl de lockdown langzaam wordt afgebouwd, krijgt de campagne van de beweging #SamenVoorBiodiversiteit meer vaart. De biodiversiteit bewaren wordt namelijk steeds urgenter! De verminderde menselijke activiteit tijdens het hoogtepunt van de Covid-19-crisis had gunstige effecten op de natuur wereldwijd  maar dat was van korte duur. Vandaag moeten we er extra waakzaam voor zijn dat onze wereld met beperkte hulpbronnen en ecosystemen niet wordt bedreigd door een economisch herstel zonder ecologische logica.

De maatregelen aan het begin van de gezondheidscrisis om de verspreiding van het virus tegen te gaan, hadden als positief effect een vermindering van onze ecologische voetafdruk. Mensen namen minder vaak de auto of het vliegtuig, kochten minder, aten vaker lokaal of duurzaam, legden een moestuintje aan enz. Minder positief was de grote toename van plastic afval zoals mondmaskers, handschoenen en wegwerpverpakkingen die onze straten en stranden vervuilen, met alle gevolgen van dien voor ons milieu[1].

Europa engageert zich om werkgelegenheid en klimaat niet tegenover elkaar te plaatsen in het kader van het post-corona herstelplan[2]. Toch zijn sommige landen geneigd tot ongebreidelde industriële groei om het verlies aan inkomsten en banen als gevolg van de pandemie te compenseren[3]. Dat kan desastreuze gevolgen hebben voor de biodiversiteit.

 

BeBiodiversity Biodiversiteit in het hart van de transitie

Vanwege de klimaat-, milieu- en gezondheidscrises moeten we ons nu meer dan ooit bewust zijn en blijven van het cruciale belang van biodiversiteit. De biodiversiteit beschermen betekent het leven zelf beschermen. Als we duurzaam willen leven in een wereld waarin het evenwicht tussen menselijke activiteiten en biodiversiteit wordt gerespecteerd, moeten we de geleverde inspanningen voortzetten en versterken en zo een verandering op gang brengen die weegt op de politieke, economische en sociale besluitvormng. Overal, op internationaal, Europees en Belgisch niveau, worden economische herstelplannen besproken die ongeziene mogelijkheden inhouden voor een transitie naar een duurzamere samenleving. Biodiversiteit moet de rode draad zijn in deze plannen. Voor deze transitie is een nauwe samenwerking nodig tussen beleidsmakers, experts en wij allemaal.

Daarom sluiten zich elke dag nieuwe partners aan bij de campagne #SamenVoorBiodiversiteit. De campagne wordt gedragen door een brede, unieke beweging van meer dan 70 organisaties: universiteiten en onderzoekers, nationale en internationale ngo’s, milieuverenigingen, dierentuinen, natuurparken, musea en botanische tuinen, gemeenten en lokale actoren, bedrijven, Vlaamse, Brusselse, Waalse en federale overheden. Het doel? Politici, bedrijven en burgers bewustmaken en concrete opties aanbieden om de overgang naar een duurzame wereld aan te moedigen en te ondersteunen.

Meer info over de campagne: www.samenvoorbiodiversiteit.be

 

[1] https://www.hln.be/wetenschap-planeet/milieu/coronacrisis-overspoelt-straten-stortplaatsen-en-oceanen-met-massa-plastic~aee606ea/
[2] https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/07/21/witte-rook-voor-europees-antwoord-op-de-coronacrisis/
[3] https://theprint.in/economy/first-into-the-covid-slump-china-now-proving-to-be-the-economy-fastest-to-recover/482818/ (Chinees voorbeeld)

Actus Associés

BeBiodiversity 3786Samen tegen wegwerpplastic!

Samen tegen wegwerpplastic!

Een nieuw koninklijk besluit in België heeft een verbod ingevoerd op de verkoop van verschillende plastic producten voor eenmalig gebruik zoals bestek, borden en rietjes. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen wegwerpplastics en is goed nieuws voor ecosystemen die ernstige schade ondervinden van plastic en microplastics.

Lees meer
BeBiodiversity 3324Prosafety – Verhuizen? De kans om te investeren in biodiversiteit!

Prosafety – Verhuizen? De kans om te investeren in biodiversiteit!

Biodiversiteit is onze business!   Doorheen het hele land ontmoetten we ondernemers die bewust de kaart van de biodiversiteit hebben getrokken. En we merken heel wat voordelen op van die keuze voor biodiversiteit. Verhuizen kan een gelegenheid zijn om te gaan voor een infrastructuur waar biodiversiteit echt deel van uitmaakt. Prosafety geeft het goede voorbeeld, in samenwerking met architectenbureau Helium3.  

Lees meer
BeBiodiversity 3316Paille-Tech – Ecobouwers met een hart voor de aarde

Paille-Tech – Ecobouwers met een hart voor de aarde

Biodiversiteit is onze business!   Doorheen het hele land ontmoetten we ondernemers die bewust de kaart van de biodiversiteit hebben getrokken. En we merken heel wat voordelen op van die keuze voor biodiversiteit. Paille-Tech bouwt huizen met natuurlijke materialen die weinig productie-energie* vergen, zoals stro en klei, en dat is een bewuste keuze. Eveneens uit overtuiging maakt één van de bestuurders aan heteinde van een bouwproject de eigenaars warm voor een waterpartij, een nestkast of een heg.

Lees meer