BeBiodiversity De Belgische delegatie op de COP Biodiversiteit

De Belgische delegatie op de COP Biodiversiteit

De biodiversiteit wordt bedreigd. Dat wist u waarschijnlijk al. Maar wist u dat er om de 2 jaar een biodiversiteits-COP (Conferenties van de Partijen) plaatsvindt? Tijdens zo’n COP onderhandelen ministers en experten samen over biodiversiteitskwesties en -doelstellingen. Vertegenwoordigers van ongeveer 200 landen zullen deze maand twee weken lang in Montreal, Canada, onderhandelen over nieuwe doelstellingen voor 2030 en proberen tot een definitief slotakkoord te komen. Ook België en haar delegatie zullen samen met de andere landen aan tafel zitten. België neemt de bescherming van de biodiversiteit zeer ernstig en heeft een sterke expertise ontwikkeld op internationaal niveau, ook via de Conferenties van de Partijen (COP).

Dit jaar zijn meer dan 55 delegatieleden opgenomen in de Belgische delegatie voor COP15 Biodiversiteit in Montreal, Canada. Deze delegatie zal verschillende thema’s en doelstellingen behandelen, zoals het beschermen van 30% van de natuur op aarde en in de oceaan, het verminderen van onze voetafdruk op de natuur en het vinden van 700 miljard euro.

Onder de delegatie bevindt zich minister Zakia Khattabi, federaal minister van Leefmilieu en Waals minister Céline Tellier. Daarnaast bestaat de Belgische delegatie ook uit kabinetsleden, experten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (Waalse overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Milieu), Departement Omgeving, het Agentschap Natuur en Bos, natuurorganisaties en -commissies, de ambassade, het Museum voor Natuurwetenschappen, …

Maar niet alle deelnemers zijn op dezelfde manier betrokken. Sommigen zijn ter plaatse en anderen volgen de onderhandelingen online op afstand. Tijdens de COP vinden de discussies voornamelijk plaats in werkgroepen waaraan de experten deelnemen. Tijdens de tweede week is er ook segment gewijd aan de ministers die aan een definitief slotakkoord werken. Minister Zakia Khattabi zal daarom in de tweede week aanwezig zijn om belangrijke besprekingen te voeren.

COP15 is zeer belangrijk voor het vaststellen van doelstellingen voor het komende decennium. Van de vorige doelstellingen is er nauwelijks één gehaald. De COP15 wordt op 19 december afgesloten, hopelijk met een transformatief en ambitieus globaal kader voor de biodiversiteit.

In dit VRT-artikel legt Ines Verleye, hoofd van de Belgische delegatie, uit waarom de Canadese COP biodiversiteit zo belangrijk is.

Actus Associés

BeBiodiversity 4059Festivals en biodiversiteit

Festivals en biodiversiteit

Festivals zijn een bruisende viering van kunst, cultuur en muziek. Elk jaar komen duizenden muziekfans naar deze evenementen, die een sfeer van opwinding en eenheid creëren. Maar te midden van de feestvreugde is het belangrijk om  stil te staan  bij  de mogelijke impact van deze festivals op het leefmilieu en de biodiversiteit.

Lees meer
BeBiodiversity 3988Invasieve uitheemse soorten – de bewustmakingscampagne voor reizigers

Invasieve uitheemse soorten – de bewustmakingscampagne voor reizigers

Stille invasie van invasieve uitheemse soorten   Roodbuikbuulbuul, nijlgans, amourgrondel, Amerikaans bezemgras, deze namen zeggen je waarschijnlijk helemaal niets … Dit zijn nochtans enkele van de 88 invasieve uitheemse dier- en plantensoorten die door de Europese Unie zijn gereglementeerd. Ondanks hun vrolijke namen vormen ze een aanzienlijke bedreiging voor onze biodiversiteit en de ecosystemen waarin we leven.

Lees meer