BeBiodiversity Biodiversity is | all around

Biodiversity is
all around

WAT IS BIODIVERSITEIT?

Biodiversiteit is de ongelooflijke verscheidenheid aan leven op Aarde, of het nu gaat om dieren, planten, zwammen of micro-organismen…

De term komt voort uit de samentrekking van de woorden « biologie » en « diversiteit ». In haar breedste betekenis staat biodiversiteit bijna synoniem voor het leven op Aarde.

De biodiversiteit ligt dus rondom ons en wij maken er deel van uit!

Van microscopisch tot immens:
de biodiversiteit op drie niveaus

1De windhond en de chihuahua zijn twee genetische variaties van eenzelfde soort.

2De hond en de kat zijn twee verschillende soorten

3Woestijnen, bossen, oceanen.

 • De genetische biodiversiteit

  is de diversiteit binnen een soort. Bv.: de labrador en de poedel zijn twee genetische variaties van eenzelfde soort.

  De windhond en de chihuahua zijn twee genetische variaties van eenzelfde soort.
 • De soortenbiodiversiteit

  maakt een onderscheid tussen de verschillende soorten.

  De hond en de kat zijn twee verschillende soorten
  Ontdek het door hier te klikken
 • De biodiversiteit van de ecosystemen

  komt overeen met de diversiteit van de verschillende groepen van soorten (dieren-, planten- en microscopische soorten) die onderling in interactie staan en die in relatie staan met hun omgeving.

  Woestijnen, bossen, oceanen.

Een onbegrensde verscheidenheid aan soorten

BeBiodiversity Tosanoides obama, in juni 2016 ontdekt voor de kust van de Hawaïaanse eilanden en kreeg de naam van de 44ste president van de Verenigde Staten van Amerika.
Tosanoides obama, in juni 2016 ontdekt voor de kust van de Hawaïaanse eilanden en kreeg de naam van de 44ste president van de Verenigde Staten van Amerika.
BeBiodiversity Eriovixia gryffindori, in India ontdekt en de naam is gebaseerd op de beroemde saga Harry Potter.
Eriovixia gryffindori, in India ontdekt en de naam is gebaseerd op de beroemde saga Harry Potter.
BeBiodiversity Drosera magnifica, in 2012 in Brazilië ontdekt en de eerste plantensoort die is geïdentificeerd op basis van beelden die op een sociaal netwerk gepost zijn.
Drosera magnifica, in 2012 in Brazilië ontdekt en de eerste plantensoort die is geïdentificeerd op basis van beelden die op een sociaal netwerk gepost zijn.
BeBiodiversity Hyalinobatrachium dianae, in 2009 in Costa Rica ontdekt en wordt gekenmerkt door zijn doorschijnende buik en hals.
Hyalinobatrachium dianae, in 2009 in Costa Rica ontdekt en wordt gekenmerkt door zijn doorschijnende buik en hals.
BeBiodiversity De coywolf, hypothetische nieuwe soort die het resultaat is van een natuurlijke kruising tussen drie soorten hondachtigen die in het noorden van de Verenigde Staten vastgesteld zijn.
De coywolf, hypothetische nieuwe soort die het resultaat is van een natuurlijke kruising tussen drie soorten hondachtigen die in het noorden van de Verenigde Staten vastgesteld zijn.
BeBiodiversity Geosesarma dennerle, in India in 2016 ontdekt, maar beschreven in 2015, ook bekend als vampierkrab.
Geosesarma dennerle, in India in 2016 ontdekt, maar beschreven in 2015, ook bekend als vampierkrab.
Nieuwe ontdekte soorten

De raming van het aantal soorten dat op aarde leeft, is complex. Er bestaan op heden bijna twee miljoen gekende en geïnventariseerde soorten. Die vormen slechts een uiterst klein deeltje van het vermoedelijke totale aantal soorten dat op de planeet leeft. Volgens de meest optimistische ramingen zouden er tot 80 miljoen verschillende soorten zijn. Wel staat vast dat de rijkdom aan soorten drastisch daalt. Wetenschappers zijn het erover eens dat de soorten momenteel veel te snel aan het verdwijnen zijn.

BeBiodiversity De amurpanter, die leeft in het zuidoosten van Rusland, is met uitsterven bedreigd en er zijn nog slechts een veertigtal wilde specimens.
De amurpanter, die leeft in het zuidoosten van Rusland, is met uitsterven bedreigd en er zijn nog slechts een veertigtal wilde specimens.
BeBiodiversity De Siberische tijger telt slechts nog 250 specimens in vrijheid wegens het intense stropen van deze soort.
De Siberische tijger telt slechts nog 250 specimens in vrijheid wegens het intense stropen van deze soort.
BeBiodiversity De rode wolf, die in 1980 in het wild uitgestorven werd verklaard, kon opnieuw in de natuur in de Verenigde Staten via een voorplantingsprogramma worden geïntroduceerd.
De rode wolf, die in 1980 in het wild uitgestorven werd verklaard, kon opnieuw in de natuur in de Verenigde Staten via een voorplantingsprogramma worden geïntroduceerd.
BeBiodiversity De goudpad uit Costa Rica werd sinds talrijke jaren niet meer geobserveerd, zelfs al is de verdwijning van de goudpad nog niet officieel.
De goudpad uit Costa Rica werd sinds talrijke jaren niet meer geobserveerd, zelfs al is de verdwijning van de goudpad nog niet officieel.
BeBiodiversity De zeearend uit Madagascar is één van de meest zeldzame vogels in de wereld, er blijven nog slechts ongeveer 360 zeearenden over.
De zeearend uit Madagascar is één van de meest zeldzame vogels in de wereld, er blijven nog slechts ongeveer 360 zeearenden over.
BeBiodiversity Alle soorten tonijn zijn vandaag de dag met uitsterven bedreigd. De zuidelijke blauwvintonijn zal waarschijnlijk in 2023 verdwenen zijn.
Alle soorten tonijn zijn vandaag de dag met uitsterven bedreigd. De zuidelijke blauwvintonijn zal waarschijnlijk in 2023 verdwenen zijn.
Verdwenen of verdwijnende soorten

De biodiversiteit is niet terug te voeren tot alle soorten die op een bepaalde plaats leven. Het gaat ook en vooral om alle interacties tussen die soorten.

Begrijp beter hoe dat allemaal werkt door hier te klikken. Begrijp beter hoe dat allemaal werkt door hier te klikken.

Wat brengt ze ons?

Wat een plezier om bloemen te bewonderen en te ruiken, vogels te horen zingen, dieren te observeren en bomen door de seizoenen heen van kleur te zien veranderen. De biodiversiteit is een constante bron van verwondering en inspiratie. Maar wat doet zij nog voor ons?

De biodiversiteit speelt een belangrijke rol in bijna alle aspecten van ons leven: voeding, gezondheid, economie, transport, bouw, opvoeding, cultuur of vrije tijd.

Dat is wat men de « ecosysteemdiensten » noemt. Men deelt ze doorgaans op in 4 grote categorieën.

Ecosysteemdiensten

Bevoorradingsdiensten
 • Voedsel
 • Grondstoffen
 • Geneesmiddelen
 • Zoetwater
Culturele en sociale diensten
 • spirituele verrijking
 • artistieke creatie
 • vrije tijd en toerisme
 • lichamelijke en geestelijke gezondheid
Regulatiediensten
 • Regulering van de luchtkwaliteit
 • Klimaatregulering
 • Waterregulering
 • Regulering van erosie
 • Waterzuivering en afvalverwerking
 • Bestrijding van ziektes en plagen
 • Bestuiving
 • Preventie van overstromingen
Ondersteunende diensten
 • Bodemvorming
 • Fotosynthese
 • De cyclus van de voedingsstoffen

Bevoorradingsdiensten

De biodiversiteit levert ons bronnen die onontbeerlijk zijn in ons dagelijks leven zoals voedsel, voedingssupplementen, geneesmiddelen, cosmetische producten, hout, bouwmaterialen, textielvezels, …

80% van de bevolking van de planeet doet regelmatig een beroep op traditionele geneesmiddelen op basis van planten (WHO).

Zonder biodiversiteit geen moderne geneeskunde

Niet enkel de traditionele geneeskunde haalt haar remedies uit de natuur. Meer dan 40 % van de moleculen die de farmaceutische industrie in de handel brengt, bevatten een werkzame stof van biologische oorsprong. Van die 40% is 61% afkomstig van planten, 32% van micro-organismen en 7% van dieren.

 • We kunnen de gekende penicilline vermelden, het allereerste antibioticum, vervaardigd op basis van een schimmel, Penicillium.

  We kunnen de gekende penicilline vermelden, het allereerste antibioticum, vervaardigd op basis van een schimmel, Penicillium.

 • Taxus, die in vele hagen wordt gebruikt, bevat baccatine. Deze stof wordt aangewend voor de behandeling van borst- en eierstokkanker.

  Taxus, die in vele hagen wordt gebruikt, bevat baccatine. Deze stof wordt aangewend voor de behandeling van borst- en eierstokkanker.

Culturele en sociale diensten

De ecosystemen bieden de mens heel wat weldaden. Het gaat hier om de culturele en sociale diensten, waaronder: vrije tijd en toerisme, relaxatie, artistieke creatie, spirituele verrijking, …

BeBiodiversity Biodiversity is | all around Nature

De natuur, het beste antidepressivum

Vele onderzoeken van over de hele wereld hebben de positieve impact van de natuur op ons welzijn aangetoond. Zo is er een studie die bevestigt dat het regelmatig observeren van de natuur de productie van een proteïne genaamd cytokine in ons lichaam vermindert. Een te grote hoeveelheid cytokine kan namelijk gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten, artritis, de ziekte van Alzheimer en klinische depressie1

1 Jennifer E. Stellar, Neha John-Henderson, Craig L. Anderson, Amie M. Gordon, Galen D. McNeil, Dacher Keltner. Positive Affect and Markers of Inflammation: Discrete Positive Emotions Predict Lower Levels of Inflammatory Cytokines.. Emotion, 2015; DOI: 10.1037/emo0000033

BeBiodiversity Loup

Roodkapje,
de wolf en de zeven geitjes …

Wie kent er geen fabel of sprookje dat zich niet in de natuur afspeelt? In fabels van Aesopus of La Fontaine, Perrault, de gebroeders Grimm of Andersen speelt de natuur zeer vaak een centrale rol.

Regulatiediensten

Regulatiediensten omvatten meer bepaald klimaatregulering, ziektebestrijding, preventie van overstromingen, behoud van de waterkwaliteit en afvalverwerking.

Een hectare bos absorbeert jaarlijks 70 000 kilo fijn stof en toxische elementen.

BeBiodiversity Abeille

De essentiële rol van de bij

Bestuiving maakt deel uit van de regulatiediensten. Het is een verschijnsel dat onontbeerlijk is voor de voortplanting van planten. Het maakt het overbrengen van het stuifmeel van het mannelijke element naar het vrouwelijke element van de bloemen mogelijk. Die bestuiving kan uitgevoerd worden door de wind, het water of door dieren. De meest doeltreffende bestuivers zijn de insecten, waaronder voornamelijk wilde bijen en honingbijen. Meer dan 75% van de belangrijkste planten die voor onze voeding gekweekt worden, zijn zowel op kwantitatief als op kwalitatief vlak afhankelijk van de dierlijke bestuiving.

Ondersteunende diensten

Ondersteunende diensten zijn diegene die nodig zijn voor de productie en het behoud van alle andere diensten die door de ecosystemen aangeleverd worden. Ze omvatten fotosynthese, de productie van zuurstof in de lucht, vorming en stabiliteit van de bodem, de nutriëntencyclus. Ze leveren ook de nodige habitats voor het leven van elke soort.

BeBiodiversity Biodiversity is | all around Diversité

Diversiteit maakt macht

De genetische diversiteit tussen de soorten, maar ook binnen eenzelfde soort vormt een onontbeerlijke ondersteunende dienst. Het natuurlijke weerstandsvermogen van die soorten en van onze ecosystemen, ofwel hun vermogen om na een grote ontregeling opnieuw normaal te werken, is absoluut noodzakelijk voor het overleven van de mens op aarde.

België neemt deel aan het Protocol van Nagoya, een internationaal verdrag dat tot doel heeft die genetische diversiteit op een billijke manier aan te wenden.

Ontdek hoe door hier te klikken

Laatste nieuws

BeBiodiversity Experts ongerust over de biodiversiteit

Experts ongerust over de biodiversiteit

Over drie jaar tijd hebben vijfhonderdvijftig vrijwillige experts uit honderd landen tienduizend wetenschappelijke publicaties bijeengebracht, aangevuld met statistische gegevens en een inventaris van de lokale traditionele kennis. Het was de bedoeling van dit reusachtige werk dat gecoördineerd werd door het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES) om de beleidsmakers van deze planeet vijf rapporten te bezorgen over de toestand van de biodiversiteit in de wereld.

Lees meer
BeBiodiversity Vanille: weldra een onbetaalbaar genot?

Vanille: weldra een onbetaalbaar genot?

Haar krachtig en delicaat aroma maakt haar tot een bijzonder gewaardeerde specerij. En hoewel ze een beetje overal in te vinden is, in voedingsproducten, cosmetica of essentiële oliën, behoort de vanille samen met saffraan tot de duurste specerijen, en zou ze een product kunnen worden dat even luxueus is als diezelfde saffraan. Haar productie wordt namelijk steeds meer bedreigd…

Lees meer
BeBiodiversity Pesticiden: een voorzichtige evolutie

Pesticiden: een voorzichtige evolutie

Nieuwe studies en rapporten bevestigen dagelijks de alarmerende toestand van de biodiversiteit. Deze vaststelling heeft niet langer enkel betrekking op emblematische soorten zoals de poolbeer of de witte neushoorn. Ook de meest gangbare soorten zijn bedreigd… Dit is zo voor de courante vogelsoorten waarvan het aantal exemplaren in Wallonië gedaald is met 50% in 25 jaar! De intensieve landbouw en het gebruik van pesticiden worden beschouwd als de belangrijkste oorzaken van deze achteruitgang in Europa. Ook het gebruik van pesticiden door particulieren is problematisch. Korte samenvatting van de recente evolutie wat deze producten betreft.

Lees meer
BeBiodiversity Aprilvis

Aprilvis

Niet alleen fruit en groenten zijn seizoensgebonden: de meeste verse producten, kazen en vis worden idealiter in bepaalde periodes van het jaar gegeten. Waarom vis seizoensgebonden is? De geboortes en de voortplanting bepalen wat het ideale seizoen is om een bepaalde vissensoort te savoureren.

Lees meer
BeBiodiversity Geen cacao, geen chocolade…

Geen cacao, geen chocolade…

Vroeger was chocolade een occasionele maaltijd of een feestmaaltijd en soms zelfs een luxemaaltijd, terwijl chocolade nu in onze dagelijkse eetgewoontes verankerd is. Een plezier voor de smaakpapillen en het moreel, maar waarvoor de biodiversiteit een afschuwelijke prijs betaalt.

Lees meer
BeBiodiversity 2018 : Jaar van de Noordzee

2018 : Jaar van de Noordzee

De zee is zeker bemind, maar is ze ook bekend? Wat leeft en beweegt er allemaal in, op en rond de Noordzee? Het doel van het Jaar van de Noordzee is te sensibiliseren rond wat de zee allemaal doet voor ons en hoe haar beter te beschermen. De zee begint in elke keuken en badkamer.

Lees meer
Ontdek al onze nieuwsberichten Ontdek al onze nieuwsberichten

Wilt u meer weten?