BeBiodiversity Biodiversity is | all around

Biodiversity is all around
WAT IS BIODIVERSITEIT?

Biodiversiteit is de ongelooflijke verscheidenheid aan leven op Aarde, of het nu gaat om dieren, planten, zwammen of micro-organismen…

De term komt voort uit de samentrekking van de woorden « biologie » en « diversiteit ». In haar breedste betekenis staat biodiversiteit bijna synoniem voor het leven op Aarde.

De biodiversiteit ligt dus rondom ons en wij maken er deel van uit!

Van microscopisch tot immens:
de biodiversiteit op drie niveaus

1De windhond en de chihuahua zijn twee genetische variaties van eenzelfde soort.

2De hond en de kat zijn twee verschillende soorten

3Woestijnen, bossen, oceanen.

 • De genetische biodiversiteit

  is de diversiteit binnen een soort. Bv.: de labrador en de poedel zijn twee genetische variaties van eenzelfde soort.

  De windhond en de chihuahua zijn twee genetische variaties van eenzelfde soort.
 • De soortenbiodiversiteit

  maakt een onderscheid tussen de verschillende soorten.

  De hond en de kat zijn twee verschillende soorten
  Ontdek het door hier te klikken
 • De biodiversiteit van de ecosystemen

  komt overeen met de diversiteit van de verschillende groepen van soorten (dieren-, planten- en microscopische soorten) die onderling in interactie staan en die in relatie staan met hun omgeving.

  Woestijnen, bossen, oceanen.

Een onbegrensde verscheidenheid aan soorten

BeBiodiversity Tosanoides obama, in juni 2016 ontdekt voor de kust van de Hawaïaanse eilanden en kreeg de naam van de 44ste president van de Verenigde Staten van Amerika.
Tosanoides obama, in juni 2016 ontdekt voor de kust van de Hawaïaanse eilanden en kreeg de naam van de 44ste president van de Verenigde Staten van Amerika.
BeBiodiversity Eriovixia gryffindori, in India ontdekt en de naam is gebaseerd op de beroemde saga Harry Potter.
Eriovixia gryffindori, in India ontdekt en de naam is gebaseerd op de beroemde saga Harry Potter.
BeBiodiversity Drosera magnifica, in 2012 in Brazilië ontdekt en de eerste plantensoort die is geïdentificeerd op basis van beelden die op een sociaal netwerk gepost zijn.
Drosera magnifica, in 2012 in Brazilië ontdekt en de eerste plantensoort die is geïdentificeerd op basis van beelden die op een sociaal netwerk gepost zijn.
BeBiodiversity Hyalinobatrachium dianae, in 2009 in Costa Rica ontdekt en wordt gekenmerkt door zijn doorschijnende buik en hals.
Hyalinobatrachium dianae, in 2009 in Costa Rica ontdekt en wordt gekenmerkt door zijn doorschijnende buik en hals.
BeBiodiversity De coywolf, hypothetische nieuwe soort die het resultaat is van een natuurlijke kruising tussen drie soorten hondachtigen die in het noorden van de Verenigde Staten vastgesteld zijn.
De coywolf, hypothetische nieuwe soort die het resultaat is van een natuurlijke kruising tussen drie soorten hondachtigen die in het noorden van de Verenigde Staten vastgesteld zijn.
BeBiodiversity Geosesarma dennerle, in India in 2016 ontdekt, maar beschreven in 2015, ook bekend als vampierkrab.
Geosesarma dennerle, in India in 2016 ontdekt, maar beschreven in 2015, ook bekend als vampierkrab.
Nieuwe ontdekte soorten

De raming van het aantal soorten dat op aarde leeft, is complex. Er bestaan op heden bijna twee miljoen gekende en geïnventariseerde soorten. Die vormen slechts een uiterst klein deeltje van het vermoedelijke totale aantal soorten dat op de planeet leeft. Volgens de meest optimistische ramingen zouden er tot 80 miljoen verschillende soorten zijn. Wel staat vast dat de rijkdom aan soorten drastisch daalt. Wetenschappers zijn het erover eens dat de soorten momenteel veel te snel aan het verdwijnen zijn.

BeBiodiversity De amurpanter, die leeft in het zuidoosten van Rusland, is met uitsterven bedreigd en er zijn nog slechts een veertigtal wilde specimens.
De amurpanter, die leeft in het zuidoosten van Rusland, is met uitsterven bedreigd en er zijn nog slechts een veertigtal wilde specimens.
BeBiodiversity De Siberische tijger telt slechts nog 250 specimens in vrijheid wegens het intense stropen van deze soort.
De Siberische tijger telt slechts nog 250 specimens in vrijheid wegens het intense stropen van deze soort.
BeBiodiversity De rode wolf, die in 1980 in het wild uitgestorven werd verklaard, kon opnieuw in de natuur in de Verenigde Staten via een voorplantingsprogramma worden geïntroduceerd.
De rode wolf, die in 1980 in het wild uitgestorven werd verklaard, kon opnieuw in de natuur in de Verenigde Staten via een voorplantingsprogramma worden geïntroduceerd.
BeBiodiversity De goudpad uit Costa Rica werd sinds talrijke jaren niet meer geobserveerd, zelfs al is de verdwijning van de goudpad nog niet officieel.
De goudpad uit Costa Rica werd sinds talrijke jaren niet meer geobserveerd, zelfs al is de verdwijning van de goudpad nog niet officieel.
BeBiodiversity De zeearend uit Madagascar is één van de meest zeldzame vogels in de wereld, er blijven nog slechts ongeveer 360 zeearenden over.
De zeearend uit Madagascar is één van de meest zeldzame vogels in de wereld, er blijven nog slechts ongeveer 360 zeearenden over.
BeBiodiversity Alle soorten tonijn zijn vandaag de dag met uitsterven bedreigd. De zuidelijke blauwvintonijn zal waarschijnlijk in 2023 verdwenen zijn.
Alle soorten tonijn zijn vandaag de dag met uitsterven bedreigd. De zuidelijke blauwvintonijn zal waarschijnlijk in 2023 verdwenen zijn.
Verdwenen of verdwijnende soorten

De biodiversiteit is niet terug te voeren tot alle soorten die op een bepaalde plaats leven. Het gaat ook en vooral om alle interacties tussen die soorten.

Begrijp beter hoe dat allemaal werkt door hier te klikken. Begrijp beter hoe dat allemaal werkt door hier te klikken.

Wat brengt ze ons?

Wat een plezier om bloemen te bewonderen en te ruiken, vogels te horen zingen, dieren te observeren en bomen door de seizoenen heen van kleur te zien veranderen. De biodiversiteit is een constante bron van verwondering en inspiratie. Maar wat doet zij nog voor ons?

De biodiversiteit speelt een belangrijke rol in bijna alle aspecten van ons leven: voeding, gezondheid, economie, transport, bouw, opvoeding, cultuur of vrije tijd.

Dat is wat men de « ecosysteemdiensten » noemt. Men deelt ze doorgaans op in 4 grote categorieën.

Ecosysteemdiensten

Bevoorradingsdiensten
 • Voedsel
 • Grondstoffen
 • Geneesmiddelen
 • Zoetwater
Culturele en sociale diensten
 • spirituele verrijking
 • artistieke creatie
 • vrije tijd en toerisme
 • lichamelijke en geestelijke gezondheid
Regulatiediensten
 • Regulering van de luchtkwaliteit
 • Klimaatregulering
 • Waterregulering
 • Regulering van erosie
 • Waterzuivering en afvalverwerking
 • Bestrijding van ziektes en plagen
 • Bestuiving
 • Preventie van overstromingen
Ondersteunende diensten
 • Bodemvorming
 • Fotosynthese
 • De cyclus van de voedingsstoffen

Bevoorradingsdiensten

De biodiversiteit levert ons bronnen die onontbeerlijk zijn in ons dagelijks leven zoals voedsel, voedingssupplementen, geneesmiddelen, cosmetische producten, hout, bouwmaterialen, textielvezels, …

80% van de bevolking van de planeet doet regelmatig een beroep op traditionele geneesmiddelen op basis van planten (WHO).

Zonder biodiversiteit geen moderne geneeskunde

Niet enkel de traditionele geneeskunde haalt haar remedies uit de natuur. Meer dan 40 % van de moleculen die de farmaceutische industrie in de handel brengt, bevatten een werkzame stof van biologische oorsprong. Van die 40% is 61% afkomstig van planten, 32% van micro-organismen en 7% van dieren.

 • We kunnen de gekende penicilline vermelden, het allereerste antibioticum, vervaardigd op basis van een schimmel, Penicillium.

  We kunnen de gekende penicilline vermelden, het allereerste antibioticum, vervaardigd op basis van een schimmel, Penicillium.

 • Taxus, die in vele hagen wordt gebruikt, bevat baccatine. Deze stof wordt aangewend voor de behandeling van borst- en eierstokkanker.

  Taxus, die in vele hagen wordt gebruikt, bevat baccatine. Deze stof wordt aangewend voor de behandeling van borst- en eierstokkanker.

Culturele en sociale diensten

De ecosystemen bieden de mens heel wat weldaden. Het gaat hier om de culturele en sociale diensten, waaronder: vrije tijd en toerisme, relaxatie, artistieke creatie, spirituele verrijking, …

BeBiodiversity Biodiversity is | all around Nature

De natuur, het beste antidepressivum

Vele onderzoeken van over de hele wereld hebben de positieve impact van de natuur op ons welzijn aangetoond. Zo is er een studie die bevestigt dat het regelmatig observeren van de natuur de productie van een proteïne genaamd cytokine in ons lichaam vermindert. Een te grote hoeveelheid cytokine kan namelijk gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten, artritis, de ziekte van Alzheimer en klinische depressie1

1 Jennifer E. Stellar, Neha John-Henderson, Craig L. Anderson, Amie M. Gordon, Galen D. McNeil, Dacher Keltner. Positive Affect and Markers of Inflammation: Discrete Positive Emotions Predict Lower Levels of Inflammatory Cytokines.. Emotion, 2015; DOI: 10.1037/emo0000033

BeBiodiversity Loup

Roodkapje,
de wolf en de zeven geitjes …

Wie kent er geen fabel of sprookje dat zich niet in de natuur afspeelt? In fabels van Aesopus of La Fontaine, Perrault, de gebroeders Grimm of Andersen speelt de natuur zeer vaak een centrale rol.

Regulatiediensten

Regulatiediensten omvatten meer bepaald klimaatregulering, ziektebestrijding, preventie van overstromingen, behoud van de waterkwaliteit en afvalverwerking.

Een hectare bos absorbeert jaarlijks 70 000 kilo fijn stof en toxische elementen.

BeBiodiversity Abeille

De essentiële rol van de bij

Bestuiving maakt deel uit van de regulatiediensten. Het is een verschijnsel dat onontbeerlijk is voor de voortplanting van planten. Het maakt het overbrengen van het stuifmeel van het mannelijke element naar het vrouwelijke element van de bloemen mogelijk. Die bestuiving kan uitgevoerd worden door de wind, het water of door dieren. De meest doeltreffende bestuivers zijn de insecten, waaronder voornamelijk wilde bijen en honingbijen. Meer dan 75% van de belangrijkste planten die voor onze voeding gekweekt worden, zijn zowel op kwantitatief als op kwalitatief vlak afhankelijk van de dierlijke bestuiving.

Ondersteunende diensten

Ondersteunende diensten zijn diegene die nodig zijn voor de productie en het behoud van alle andere diensten die door de ecosystemen aangeleverd worden. Ze omvatten fotosynthese, de productie van zuurstof in de lucht, vorming en stabiliteit van de bodem, de nutriëntencyclus. Ze leveren ook de nodige habitats voor het leven van elke soort.

BeBiodiversity Biodiversity is | all around Diversité

Diversiteit maakt macht

De genetische diversiteit tussen de soorten, maar ook binnen eenzelfde soort vormt een onontbeerlijke ondersteunende dienst. Het natuurlijke weerstandsvermogen van die soorten en van onze ecosystemen, ofwel hun vermogen om na een grote ontregeling opnieuw normaal te werken, is absoluut noodzakelijk voor het overleven van de mens op aarde.

België neemt deel aan het Protocol van Nagoya, een internationaal verdrag dat tot doel heeft die genetische diversiteit op een billijke manier aan te wenden.

Ontdek hoe door hier te klikken

Laatste nieuws

BeBiodiversity Een koffiepauze voor de biodiversiteit?

Een koffiepauze voor de biodiversiteit?

Koffie is een van de belangrijkste handelsgewassen in de wereld. Een ogenschijnlijk eenvoudig product maar de teelt, het transport, het afval en de energie die verbruikt wordt van boon tot kopje hebben allemaal een impact op het milieu. Verrassend genoeg is de werking van onze koffiemachine zelfs een van de belangrijkste posten wat energieverbruik en afvalproductie betreft.

Lees meer
BeBiodiversity De schade van greenwashing

De schade van greenwashing

Sinds een vijftigtal jaar zijn de milieuprestaties van ondernemingen spectaculair gestegen. Wellicht onvoldoende, maar toch spectaculair. Parallel daarmee ontstond greenwashing op een al even spectaculaire manier.

Lees meer
BeBiodiversity Biodiversiteit als dam tegen overstromingsschade

Biodiversiteit als dam tegen overstromingsschade

In het licht van de menselijke tragedies die overstromingen veroorzaken, kan het cynisch lijken te wijzen op milieuproblemen of op het verlies van biodiversiteit; toch zijn die fenomenen nauw met elkaar verbonden. Het behoud van biodiverse gebieden kan de effecten van watersnood helpen voorkomen of milderen en zorgt tegelijkertijd voor een veilige, gezonde en aangename leefomgeving.

Lees meer
BeBiodiversity Ruimte voor biodiversiteit

Ruimte voor biodiversiteit

Hebt u al gehoord over de wedstrijd « 1 m² voor biodiversiteit » ? Nee ? Geen probleem, we zullen het uitleggen! De beweging #Samen voor Biodiversiteit zit achter deze wedstrijd en moedigt iedereen aan om meer ruimte te geven aan planten en wilde dieren rond onze huizen.

Lees meer
BeBiodiversity Afval in zee: wat moeten dieren ermee!

Afval in zee: wat moeten dieren ermee!

Een sigarettenpeuk die in de rioolput wordt gegooid, een plastic zakje dat uit je hand glipt en door de wind wordt weggeblazen, een wegwerpmasker dat uit de auto of uit een broekzak valt… Kleine gebaren die soms onbeduidend lijken maar ernstige gevolgen hebben voor de biodiversiteit. Afval is overal en helaas belandt veel ervan in zee en oceanen. Onze Noordzee wordt niet gespaard.

Lees meer
BeBiodiversity Onze Noordzee onder de loep

Onze Noordzee onder de loep

Ze is misschien niet zo betoverend als het turquoise water van de tropen, maar dat belet niet dat onze Noordzee een rijke biodiversiteit herbergt! Met haar 2.000 dier- en plantensoorten, verspreid over 3.454 km², speelt onze Noordzee een essentiële rol in het landschap en de economie van ons land. Ze wordt ook beschermd: hiervoor is meer dan een derde (37%) aangewezen als beschermd Natura 2000-gebied.

Lees meer
Ontdek al onze nieuwsberichten Ontdek al onze nieuwsberichten

Wilt u meer weten?