BeBiodiversity Bescherming van bedreigde diersoorten: is de jacht geopend?

Bescherming van bedreigde diersoorten: is de jacht geopend?

CITES (de overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde diersoorten, wilde dieren en planten) nam eind augustus een aantal beslissingen om kwetsbare en met uitsterven bedreigde diersoorten beter te beschermen. De giraf bijvoorbeeld, het grootste landzoogdier en een waar icoon voor de Afrikaanse savanne.

Hoe komt het dat we de giraf moeten beschermen?

De populatie van de giraf kende de voorbij decennia een alarmerende achteruitgang. Vergeleken met drie generaties terug zijn er vandaag zo’n 40% minder. De diersoort komt vooral in het zuidelijke en oostelijke deel van Afrika voor. Daar leven zo’n 9 sub soorten in zeer begrensde regio’s. Vooral in Oost-Afrika, in landen met burgeropstanden (Ethiopië, Soedan en Tsjaad), dunt hun aantal op heden sterk uit. Nochtans krijgen ze er bescherming op nationaal niveau. De reden waarom hun populatie dan toch daalt? Dat is vooral het verlies van hun habitat en de illegale jacht op trofeeën. De jacht op de dieren gebeurt voor hun vlees en huid. Van die laatste maakt men onder andere armbandjes voor toeristen. Ook hun staart is fel gegeerd: het resultaat van een eeuwenoude lokale huwelijkstraditie. In een aantal Zuid-Afrikaanse landen (Botswana, Namibië, Zuid-Afrika, Mozambique en Zambia) verdubbelde de populatie van de giraf de laatste jaren gelukkig door het invoeren van beschermingsmaatregelen. Vaak worden deze beschermingsprogramma’s zelfs gefinancierd door de trofeejagers zelf. Door het toelaten van trofeejacht en vooral door het streng omkaderen ervan stijgt het aantal giraffen er sterk.

Die tegenstrijdige situatie verklaart waarom de giraf werd ondergebracht in bijlage 2 van CITES (die de handel koppelt aan de voorwaarde van de afgifte van CITES-vergunningen). De giraf voldoet namelijk niet aan de criteria van bijlage 1 van CITES (die vangsten in de natuur verbiedt).

De trofeejacht: een noodzakelijk kwaad?

BeBiodiversity Bescherming van bedreigde diersoorten: is de jacht geopend?
De jacht op trofeeën zorgt voor enorme inkomsten.

De legale jacht op trofeeën veroorzaakt op zich heel wat polemiek. Heel wat ngo’s strijden voor een verbod op de praktijk, die vooral gericht is op de beroemde ‘Big Five’: de leeuw, het luipaard, de olifant, de buffel en de zwarte neushoorn. Al deze soorten zijn opgenomen in bijlage 1 van CITES, mits afwijkingen waarbij men legale trofeejacht in zorgvuldig uitgekozen landen toestaat.

Voor de zwarte neushoorn werden eind augustus bijvoorbeeld nieuwe quota vastgeld die de trofeejacht omkaderen. Voortaan mag hun aantal schommelen, zij het niet meer dan 0.5% van de betrokken populatie. Mocht dit wel gebeuren, dan wordt de jacht op zwarte neushoorns automatisch verboden.

De trofeejacht op neushoorns is sowieso enkel toegestaan in Zuid-Afrika en Namibië, waar meer dan 90% van de Afrikaanse neushoornpopulatie woont. Zo staat Namibië bijvoorbeeld vijf trofeeën per jaar toe. En wat blijkt? De totale populatie van zwarte neushoorns blijft er stijgen, ook al nam de stroperij er de laatste jaren toe. In Zuid- Afrika zien we eenzelfde tendens.

De jacht op trofeeën zorgt daarnaast voor enorme inkomsten. Zo had een Amerikaanse jager in 2014 maar liefst 350 000 euro over voor één van de vijf Namibische vergunnningen. Anderzijds zijn er ook demografische redenen die de jacht rechtvaardigen. Oudere, soms bezitterige mannelijke neushoorns hebben namelijk een negatieve impact op de voortplanting van hun jongere soortgenoten. Focussen op de oude mannetjes kan dus juist bijdragen tot een verbetering van hun demografische groei.

Ondanks deze maatregelen blijft het voortbestaan van de Afrikaanse neushoorns, zowel de witte als de zwarte, onzeker en vergt het een constante inspanning. Zo stierf in 2018 de laatste noordelijke witte neushoorn: Sudan. Het dier kreeg nochtans gespecialiseerde verzorging in een reservaat en werd van nabij opgevolgd. Sindsdien focust een team van wetenschappers op het behoud van zijn erfmassa en de ifv-verwekking van een nazaat.

Het verhaal van Sudan, verfilmd in “The Last Male on Earth”, is vanaf 25 september te zien in de Belgische bioscoop. Benieuwd? Bekijk alvast de trailer en ontdek de lijst met zalen waar deze unieke documentaire draait: https://www.thelastmaleonearth.com/nl/about-the-film

BeBiodiversity Bescherming van bedreigde diersoorten: is de jacht geopend?

Actus Associés

BeBiodiversity 3786Samen tegen wegwerpplastic!

Samen tegen wegwerpplastic!

Een nieuw koninklijk besluit in België heeft een verbod ingevoerd op de verkoop van verschillende plastic producten voor eenmalig gebruik zoals bestek, borden en rietjes. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen wegwerpplastics en is goed nieuws voor ecosystemen die ernstige schade ondervinden van plastic en microplastics.

Lees meer
BeBiodiversity 3324Prosafety – Verhuizen? De kans om te investeren in biodiversiteit!

Prosafety – Verhuizen? De kans om te investeren in biodiversiteit!

Biodiversiteit is onze business!   Doorheen het hele land ontmoetten we ondernemers die bewust de kaart van de biodiversiteit hebben getrokken. En we merken heel wat voordelen op van die keuze voor biodiversiteit. Verhuizen kan een gelegenheid zijn om te gaan voor een infrastructuur waar biodiversiteit echt deel van uitmaakt. Prosafety geeft het goede voorbeeld, in samenwerking met architectenbureau Helium3.  

Lees meer