BeBiodiversity Samen tegen wegwerpplastic!

Samen tegen wegwerpplastic!

Een nieuw koninklijk besluit in België heeft een verbod ingevoerd op de verkoop van verschillende plastic producten voor eenmalig gebruik zoals bestek, borden en rietjes. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen wegwerpplastics en is goed nieuws voor ecosystemen die ernstige schade ondervinden van plastic en microplastics.

Andere wegwerpartikelen zullen binnenkort moeten worden voorzien van een etiket om de consument te informeren over de aanwezigheid van plastic en de milieueffecten daarvan. Het gaat over artikelen zoals maandverband, tampons en inbrenghulzen voor tampons, vochtige doekjes voor persoonlijk en/of huishoudelijk gebruik, tabaksproducten met filter en drinkbekers.

Deze producten vormen tot 70% van het afval dat op onze stranden aanspoelt. Samen met afval van vistuig vormen zij het grootste deel van de enorme hoeveelheden plastic die in de oceanen worden aangetroffen. Deze vervuiling vormt met name een bedreiging voor de mariene biodiversiteit. Zeedieren raken regelmatig verstrikt in al dat plastic en raken gewond of sterven door verstikking. Zodra het door erosie uit elkaar valt in microplastics, dringt het plastic door tot levende organismen, die het als voedsel beschouwen. Hun groei en overleving worden zo bedreigd.

Ook op het land stapelen de plastics zich op. Ze vallen uit elkaar in microplastics en vervuilen de bodem en ecosystemen gedurende tientallen jaren, met alle gevolgen van dien voor de hele voedselketen, tot op ons bord.

De inzameling en verbranding van dit afval is vervuilend en produceert CO2. Het recycleren ervan voor technisch inferieure toepassingen (downcycling) wordt bemoeilijkt door de heterogeniteit ervan en levert vaak zeer weinig toegevoegde waarde op.

BeBiodiversity Samen tegen wegwerpplastic!

Het is niet nodig om nu naar de winkel te gaan om deze producten in te slaan.

Voor elk van de bovengenoemde producten zijn er nu praktische, duurzamere en milieuvriendelijkere alternatieven. Nu is het tijd om het juiste alternatief te vinden. Waarom zou je je kasten volproppen met vervuilende producten?

Zullen de gefabriceerde en verboden producten in de vuilnisbak belanden?

Het verbod heeft geen gevolgen voor de bestaande voorraden, die zullen nog mogen worden verkocht. Laten we ze nergens weggooien, zodat ze niet in rivieren en oceanen terechtkomen. En laten we de overgangsperiode gebruiken om het beste alternatief te testen en te kiezen.

Sommige mensen, zoals invaliden en ouderen, kunnen niet zonder deze producten.

Voor deze specifieke toepassingen zullen aangepaste producten in de apotheek te koop blijven.

Zouden we helemaal zonder plastic kunnen?

Kunststoffen op basis van aardolie zijn een fantastisch materiaal. Het heeft een revolutie teweeggebracht in de moderne wereld. Sterk, buigzaam, hard of zacht, afhankelijk van de toepassing en uiterst duurzaam. Te duurzaam? De hardnekkigheid in het milieu vormt een enorm probleem. Het is praktisch gezien mogelijk om het thuis zonder plastic te stellen, maar bepaalde technische of industriële toepassingen kunnen niet zonder. Totdat alternatieven zijn gevonden, is het een materiaal dat moet worden gereserveerd voor de beste technische toepassingen, in plaats van één keer te worden gebruikt en dan te worden weggegooid.

De archeologen van de toekomst zullen ongetwijfeld een lijn trekken in de sedimentaire lagen die het ontstaan aangeven van een nieuw sedimentgesteente: het “plastiglomeraat”. Een mengsel van plastic en natuurlijke materialen die aan elkaar zijn gecementeerd. Laten we samen proberen van deze laag een korte geologische episode op de schaal van onze planeet te maken, in plaats van een markering voor het uitsterven van levende soorten en de vernietiging van ecosystemen zoals wij die kennen.

Op zoek naar tips om plastic te vermijden? Neem een kijkje op www.dezeebegintbijjezelf.be

 

Actus Associés

BeBiodiversity 4059Festivals en biodiversiteit

Festivals en biodiversiteit

Festivals zijn een bruisende viering van kunst, cultuur en muziek. Elk jaar komen duizenden muziekfans naar deze evenementen, die een sfeer van opwinding en eenheid creëren. Maar te midden van de feestvreugde is het belangrijk om  stil te staan  bij  de mogelijke impact van deze festivals op het leefmilieu en de biodiversiteit.

Lees meer
BeBiodiversity 3988Invasieve uitheemse soorten – de bewustmakingscampagne voor reizigers

Invasieve uitheemse soorten – de bewustmakingscampagne voor reizigers

Stille invasie van invasieve uitheemse soorten   Roodbuikbuulbuul, nijlgans, amourgrondel, Amerikaans bezemgras, deze namen zeggen je waarschijnlijk helemaal niets … Dit zijn nochtans enkele van de 88 invasieve uitheemse dier- en plantensoorten die door de Europese Unie zijn gereglementeerd. Ondanks hun vrolijke namen vormen ze een aanzienlijke bedreiging voor onze biodiversiteit en de ecosystemen waarin we leven.

Lees meer