BeBiodiversity Bushmeat op het menu?

Bushmeat op het menu?

Vlees van wilde dieren, op het Afrikaanse continent beter bekend als bushmeat, is vlees van niet gedomesticeerde zoogdieren, reptielen, amfibieën en vogels. Er wordt gejaagd op deze soorten voor voedsel of ander gebruik. Dat gebeurt in het bos, de savanne maar soms ook in wetlands. De meest bekende voorbeelden zijn apen, schubdieren en slangen maar ook antilopen, olifanten en giraffen belanden op het bord. De commerciële, en vaak illegale, vangst ervan is niet alleen een bedreiging voor de volksgezondheid en de landbouw. Ook de biodiversiteit en de werking van bepaalde ecosystemen lijdt eronder.

BeBiodiversity Bushmeat op het menu?

In (sub)tropische zones is vlees van wilde dieren, of bushmeat, een belangrijke bron van proteïnen voor de inwoners. Ter plaatse is het vlees populair wegens de beschikbaarheid, de smaak, de voedzame kwaliteiten en soms ook omwille van ingebeelde krachten die eraan worden verbonden. De lokale consumptie is, los van het gevaar voor overexploitatie,  minder problematisch dan de internationale handel ervan. Die handel is een belangrijke bron van inkomsten voor de lokale bevolking. Door de immigratie is er namelijk elders ook vraag naar bushmeat, de basis van een illegale handel die de laatste jaren blijft toenemen.

Dagelijks brengen vliegtuigpassagiers vlees van wilde dieren mee via hun bagage. Dat transport gebeurt in twijfelachtige sanitaire omstandigheden en is niet traceerbaar. Volgens een studie van DG Leefmilieu komt er jaarlijks bijna een halve ton vlees België binnen via Brussels Airport. Dat vlees is hoofdzakelijk afkomstig uit Afrika. Het is bestemd voor consumptie in België of wordt verder verhandeld naar andere landen. Meer dan de helft van het vlees komt van landbouwhuisdieren (runderen, geiten of varkens). Vaak zijn er echter ook schubdieren, bavianen, antilopen, pythons of varanen bij.

BeBiodiversity Bushmeat op het menu?

De consumptie van vlees van wilde dieren is een probleem voor de volksgezondheid wegens het risico op overdracht van bepaalde ziekten op de mens, zoals Ebola. Het ernstig acuut respiratoir syndroom (SARS), dat sporadisch voorkomt in verschillende delen van Azië, of de recente uitbraak van het coronavirus, zou ook in verband kunnen worden gebracht met de handel van vlees van wilde dieren. Maar het vormt ook een economisch risico voor de landbouw door het risico op overdracht van ziekten in de veeteelt, zoals de Afrikaanse varkenspest.

Om de handel te bestrijden moeten de consumenten bewust worden van hun verantwoordelijkheid op de impact op de biodiversiteit en op de gezondheid van de mens en de landbouw. Tegelijkertijd moet de controle op de illegale handel in vlees van wilde dieren worden opgevoerd met grenscontroles en moet het bewustzijn van alle betrokkenen, zoals lokale overheden en luchtvaartmaatschappijen, verhogen.

Video:

Meer info:

http://www.biodiversity.be/

Actus Associés

BeBiodiversity 3786Samen tegen wegwerpplastic!

Samen tegen wegwerpplastic!

Een nieuw koninklijk besluit in België heeft een verbod ingevoerd op de verkoop van verschillende plastic producten voor eenmalig gebruik zoals bestek, borden en rietjes. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen wegwerpplastics en is goed nieuws voor ecosystemen die ernstige schade ondervinden van plastic en microplastics.

Lees meer
BeBiodiversity 3324Prosafety – Verhuizen? De kans om te investeren in biodiversiteit!

Prosafety – Verhuizen? De kans om te investeren in biodiversiteit!

Biodiversiteit is onze business!   Doorheen het hele land ontmoetten we ondernemers die bewust de kaart van de biodiversiteit hebben getrokken. En we merken heel wat voordelen op van die keuze voor biodiversiteit. Verhuizen kan een gelegenheid zijn om te gaan voor een infrastructuur waar biodiversiteit echt deel van uitmaakt. Prosafety geeft het goede voorbeeld, in samenwerking met architectenbureau Helium3.  

Lees meer
BeBiodiversity 3316Paille-Tech – Ecobouwers met een hart voor de aarde

Paille-Tech – Ecobouwers met een hart voor de aarde

Biodiversiteit is onze business!   Doorheen het hele land ontmoetten we ondernemers die bewust de kaart van de biodiversiteit hebben getrokken. En we merken heel wat voordelen op van die keuze voor biodiversiteit. Paille-Tech bouwt huizen met natuurlijke materialen die weinig productie-energie* vergen, zoals stro en klei, en dat is een bewuste keuze. Eveneens uit overtuiging maakt één van de bestuurders aan heteinde van een bouwproject de eigenaars warm voor een waterpartij, een nestkast of een heg.

Lees meer