BeBiodiversity Abattoir – Elke m² benutten voor biodiversiteit

Abattoir – Elke m² benutten voor biodiversiteit

BIODIVERSITEIT IS ONZE BUSINESS!

 

Doorheen het hele land ontmoetten we ondernemers die bewust de kaart van de biodiversiteit hebben getrokken. En we merken heel wat voordelen op van die keuze voor biodiversiteit. Als het over biodiversiteit gaat, bestaat er niet zoiets als een ‘kleine inspanning’: elke m² die we aan de natuur teruggeven telt. Dat is ook wat er leeft op de site van ABATTOIR, die één van de grootste stadsboerderijen van de Europese Unie herbergt.

Sterk verstedelijkte zones hoeven geen almaar grauwere plekken vol beton te worden, wel integendeel. Dat heeft de onderneming Abattoir in Brussel bewezen met behulp van cofinanciering (FEDER) toegekend door de Europese Unie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om een plat dak te vergroenen. Tegelijk werd gewerkt aan de ontwikkeling van een meer lokaal en circulair voedingsaanbod, dat de biodiversiteit respecteert. “Boven de Foodmet, de hal waarin een vijftigtal voedselstands is ondergebracht, hebben we eerst plaats gemaakt voor BIGH, de grootste stadsboerderij van Europa. Ze ontsproot aan het brein van de visionaire architect Steven Beckers, die het concept in Brussel lanceerde. Daarna boden zich nieuwe partners aan en volgde het ene project na het andere, zoals de projecten van de vzw Atelier Groot Eiland (*) of Urban Harvest, dat ons voorstelde een verticale boerderij te creëren”, vertellen Elke en Joris Tiebout, respectievelijk CEO en voorzitter van Abattoir.

1.000 m² is genoeg

Praten over biodiversiteit is uiteraard een stuk makkelijker wanneer men beschikt over een open ruimte in een natuurlijk buitenmilieu. Elke en Joris Tiebout beseffen dat maar al te goed: “Als de landbouwactiviteit zich helemaal onder glas afspeelt, is er van wisselwerking met de omgeving geen sprake.” Daar komt echter verandering in zodra men beschikt over percelen in de open lucht, zoals het geval is met de stadsboerderij die uit de verbeelding van Steven Beckers is gegroeid. “Zelfs met een oppervlakte van niet meer dan 1.000 m² in de open lucht kun je al veel doen voor de biodiversiteit. Je moet bovendien ook rekening houden met de positieve effecten van de geïntegreerde bestrijding in de kassen, met het kleinfruit dat bijdraagt aan de bestuiving en met het organisch leven in het substraat“, legt Steven Beckers uit. Eerdere experimenten in steden als Parijs bevestigen de positieve impact van deze manier van werken, die gebaseerd is op het aanleggen van corridors in uiterst beperkte en verstedelijkte ruimten.

Het project kreeg veel media-aandacht en van het één kwam het ander: BIGH werkte als een magneet op andere projecten binnen de circulaire economie, projecten die bijdragen tot een heuse symbiose op de site: inzameling van onverkochte groenten om er soep van te maken, tewerkstelling van sociaal achtergestelde mensen, bemesting van de dakteelten met uitwerpselen uit de visteelt, gebruik van de warmte van de koelgroepen op het gelijkvloers om de kassen te verwarmen, enz. Zouden Elke en Joris Tiebout opnieuw aan zo’n avontuur beginnen, zelfs zonder Europese cofinanciering? “Zeer zeker,” antwoorden zij in koor, want “zodra je zaait, volgt de rest vanzelf.

BeBiodiversity Abattoir – Elke m² benutten voor biodiversiteit
Stadsboerderij op het dak van Abattoir (credit: BIGH)

Zin in meer? Ontdek andere voorbeelden in de brochure Biodiversiteit is onze business.

Er zijn vele manieren om de waarde van biodiversiteit in het bedrijfsleven te brengen: via de terreinen en gebouwen, de infrastructuren, de productieprocessen of nog via het aankoopbeleid. Met een aangescherpt invoerbeleid en het aanmoedigen van leveranciers om duurzaam te werk te gaan, kan de biodiversiteit een grote stap vooruit zetten. Bekijk zeker www.biodiversitree.be om u op weg te helpen met uw project voor biodiversiteit, of om uw inspanningen op te waarderen.

(*) Vzw gespecialiseerd in het inschakelen van werkloze en soms niet opgeleide vrouwen en mannen in de cateringsector.

 

Fotos : stadsboerderijen op het dak van Abattoir (credit: BIGH)

Actus Associés

BeBiodiversity 3557Regie der Gebouwen: ruimtes opnieuw vergroenen

Regie der Gebouwen: ruimtes opnieuw vergroenen

Biodiversiteit is onze business!   Doorheen het hele land ontmoetten we ondernemers die bewust de kaart van de biodiversiteit hebben getrokken. En het is duidelijk dat ze er veel baat bij hebben. De bouwsector heeft veel impact op de natuur en de ecosystemen: van bij de winning van de grondstoffen of productie van de bouwmaterialen en hun transport naar de werf, tot en met kwesties als thermische en geluidsisolatie. Hoe kunnen we de schadelijke impact van gebouwen op fauna en flora beperken en de betonnering een halt toeroepen?

Lees meer
BeBiodiversity 3555Belvas: geëngageerde chocolade!

Belvas: geëngageerde chocolade!

Biodiversiteit is onze business!   Doorheen het hele land ontmoetten we ondernemers die bewust de kaart van de biodiversiteit hebben getrokken. En het is duidelijk dat ze er veel baat bij hebben. Chocolade zit in het DNA van de Belgen. Ze eten er jaarlijks gemiddeld 8 kilo van. Deze zoete lekkernij heeft echter al te vaak een bittere nasmaak voor de biodiversiteit door de ontbossing en vervuiling die de productie van chocola in de hand werkt. Vanuit een bekommernis om maatschappelijke en milieukwesties is Thierry Noesen, oprichter van Belvas, een bedrijf begonnen dat biodiversiteit en gezondheid hoog in het vaandel draagt bij het maken van kwaliteitsvolle chocolade.

Lees meer
BeBiodiversity 3553Tilman: keuze voor een pesticidevrije aanpak

Tilman: keuze voor een pesticidevrije aanpak

Biodiversiteit is onze prioriteit!   Doorheen het hele land ontmoetten we ondernemers die bewust de kaart van de biodiversiteit hebben getrokken. En het is duidelijk dat ze er veel baat bij hebben. De sector van de farmaceutische industrie roept bij velen mogelijk een schrikbeeld op van vervuiling en uitbuiting. Tilman is echter een Belgisch bedrijf voor fytotherapie (kruidengeneeskunde) dat de bescherming van het milieu en de biodiversiteit ter harte neemt.

Lees meer