BeBiodiversity logo

MENU
BeBiodiversity Regie der Gebouwen: ruimtes opnieuw vergroenen

Regie der Gebouwen: ruimtes opnieuw vergroenen

Biodiversiteit is onze business!

 

Doorheen het hele land ontmoetten we ondernemers die bewust de kaart van de biodiversiteit hebben getrokken. En het is duidelijk dat ze er veel baat bij hebben. De bouwsector heeft veel impact op de natuur en de ecosystemen: van bij de winning van de grondstoffen of productie van de bouwmaterialen en hun transport naar de werf, tot en met kwesties als thermische en geluidsisolatie. Hoe kunnen we de schadelijke impact van gebouwen op fauna en flora beperken en de betonnering een halt toeroepen?

Aangezien deze kwestie elke burger aanbelangt, moeten de overheidsinstellingen een voortrekkersrol opnemen en tonen hoe er groener kan worden gebouwd. Dat is precies waar de Regie der Gebouwen de handschoen opneemt. Deze beheerder van het federaal onroerend goed werd in 1971 opgericht en gaat onder meer over het renoveren en beheren van de overheidsgebouwen die eigendom zijn van de federale staat. Het betreft 6,7 miljoen m2 op het Belgisch grondgebied! De betrokken terreinen en gebouwen zijn niet alleen werkplekken voor de overheidsadministraties maar vaak ook historische monumenten die moeten worden beschermd.

Hoewel de Regie der Gebouwen al een milieubeleid had ingevoerd met verbintenissen inzake energie-efficiëntie (d.w.z. streven naar minimaal energieverbruik om zo weinig mogelijk bij te dragen aan de klimaatopwarming), is deze federale vastgoedbeheerder met zijn engagement voor de BeBiodiversity-strategie nog een stap verder gegaan door de biodiversiteit op te nemen in zijn projecten.

Zo wordt de omgeving van de sites voortaan ingericht rekening houdend met biodiversiteitscriteria. Het doel is een omgeving te creëren die gunstig is voor inheemse insecten en vogels. Tegelijk worden ook bijvriendelijke planten geïntegreerd om onze bestuivers te beschermen. In andere projecten voor de inrichting van de buitenruimte werden boomgaarden, bloemenweides, serres of insectenhotels ingepland.

BeBiodiversity Regie der Gebouwen: ruimtes opnieuw vergroenen
Laurent Vrijdaghs, Administrateur général, Président du Comité de direction de la Régie du bâtiment - © Pablo Garrigos/belgaimage

Een aantal gerechtsgebouwen, gevangenissen en ook de Space Pole kregen groendaken in het kader van het biodiversiteitsbeleid van de Regie. Deze groene dakoppervlakken bieden een dubbel voordeel: ze hebben gunstige effecten voor de gebruikers van de gebouwen (thermische en geluidsisolatie) en nog meer voor de biodiversiteit. Via een doordachte keuze van de plantensoorten kan voor bepaalde diersoorten opnieuw een habitat worden gecreëerd, om zo de vaak verzwakte biodiversiteit in een stedelijke omgeving te herstellen en het ecologisch netwerk te verbeteren. Afhankelijk van structuur en draagkracht van het dak is het zelfs mogelijk om er bomen te planten of stadsmoestuinen aan te leggen.

Er zijn veel aanknopingspunten voor het verbeteren van de biodiversiteit in uw bedrijf:

  • via het terrein dat u bezet,
  • de inrichting van uw infrastructuur,
  • uw productieprocessen,
  • uw aankoopbeleid,
  • uw importbeleid,
  • en door uw leveranciers aan te moedigen om ook hun steentje bij te dragen.

Hulp bij het kiezen van acties of het valoriseren van uw inspanningen via www.biodiversitree.be
Download de brochure ‘Biodiversiteit is onze business’

Meer news

BeBiodiversity Festivals en biodiversiteit

Festivals en biodiversiteit

Festivals zijn een bruisende viering van kunst, cultuur en muziek. Elk jaar komen duizenden muziekfans naar deze evenementen, die een sfeer van opwinding en eenheid creëren. Maar te midden van de feestvreugde is het belangrijk om  stil te staan  bij  de mogelijke impact van deze festivals op het leefmilieu en de biodiversiteit.

Lees meer
BeBiodiversity Invasieve uitheemse soorten – de bewustmakingscampagne voor reizigers

Invasieve uitheemse soorten – de bewustmakingscampagne voor reizigers

Stille invasie van invasieve uitheemse soorten   Roodbuikbuulbuul, nijlgans, amourgrondel, Amerikaans bezemgras, deze namen zeggen je waarschijnlijk helemaal niets … Dit zijn nochtans enkele van de 88 invasieve uitheemse dier- en plantensoorten die door de Europese Unie zijn gereglementeerd. Ondanks hun vrolijke namen vormen ze een aanzienlijke bedreiging voor onze biodiversiteit en de ecosystemen waarin we leven.

Lees meer
BeBiodiversity De Belgische delegatie op de COP Biodiversiteit

De Belgische delegatie op de COP Biodiversiteit

De biodiversiteit wordt bedreigd. Dat wist u waarschijnlijk al. Maar wist u dat er om de 2 jaar een biodiversiteits-COP (Conferenties van de Partijen) plaatsvindt? Tijdens zo’n COP onderhandelen ministers en experten samen over biodiversiteitskwesties en -doelstellingen. Vertegenwoordigers van ongeveer 200 landen zullen deze maand twee weken lang in Montreal, Canada, onderhandelen over nieuwe doelstellingen voor 2030 en proberen tot een definitief slotakkoord te komen. Ook België en haar delegatie zullen samen met de andere landen aan tafel zitten. België neemt de bescherming van de biodiversiteit zeer ernstig en heeft een sterke expertise ontwikkeld op internationaal niveau, ook via de Conferenties van de Partijen (COP).

Lees meer
BeBiodiversity Zijn onze huisdieren een gevaar voor de biodiversiteit?

Zijn onze huisdieren een gevaar voor de biodiversiteit?

Het is 6.10 u. ‘s morgens. Plots sluipt een intens spinnend geluid in je oor… Ze mag dan wel de schattigste zijn, maar nu is dat “snoezige poesje” in huis gewoon irritant… Liefkozingen, kopjes, paraderen, … alles om haar ultieme doel te bereiken: jou uit je bed krijgen om haar haar ontbijt te geven. Zit haar buikje vol, dan zie je haar niet meer tot de volgende maaltijd! Och, wat is het leven van een kat toch onnoemelijk zwaar!

Lees meer
BeBiodiversity Een duurzamere Vaderdag

Een duurzamere Vaderdag

Waarom zouden we, net als op andere feestdagen, onze vaderdagcadeaus niet een duurzamere draai geven? Het komt zelden voor dat cosmetische producten niet prominent aanwezig zijn in de Top 10 geschenkideeën voor deze feestdag. Hier is een lijst met ideeën voor een duurzame Vaderdag.

Lees meer
Ontdek al onze nieuwsberichten Ontdek al onze nieuwsberichten