BeBiodiversity logo

MENU
BeBiodiversity Chocolade – een lekkernij met een bittere nasmaak voor de biodiversiteit

Chocolade – een lekkernij met een bittere nasmaak voor de biodiversiteit

Chocolade in alle kleuren en smaken, vullingen en vormen… In België vind je voor elke gelegenheid een chocoladelekkernij, vaak met veel vakmanschap en creativiteit gemaakt. De glanzende chocolaatjes verbergen echter een schaduwzijde: de teelt van cacao, de bron van de heerlijke smaak en het heerlijke aroma, vormt een bedreiging voor de biodiversiteit.

De cacaosector vertegenwoordigt een waarde van ongeveer 113 miljard euro per jaar[1]. Een twaalftal multinationals verhandelen en verwerken het grootste deel van de cacao in de wereld en maken grote winsten. Hetzelfde kan niet worden gezegd van cacaoboeren: 90% van hen heeft geen duurzaam inkomen en heeft moeite om te voorzien in basisbehoeften zoals toegang tot voedsel, water, huisvesting en onderwijs. Deze armoede leidt tot kinderarbeid en ontbossing in de cacaoteelt (Cacaobarometer 2020, Voice Network[2]). Armoede drijft boeren ertoe plantages uit te breiden in een poging meer te verdienen en zichzelf te onderhouden, ten koste van bossen en soms zelfs beschermde gebieden. Deze vicieuze cirkel leidt tot de vernietiging en versnippering van habitats en een verlies aan biodiversiteit.

De cijfers over kinderarbeid in de cacaosector zijn ronduit dramatisch: 1,5 miljoen kinderen in Ghana en Ivoorkust, volgens een recent rapport van het National Opinion Research Center (NORC 2020) van de Universiteit van Chicago. Dit cijfer is de afgelopen tien jaar niet significant verbeterd. Bovendien is het werk gevaarlijk en zwaar, met het gebruik van machetes, blootstelling aan pesticiden en het dragen van zware zakken cacaobonen.

Ontbossing voor een paar extra centen…

De cacao voor onze Belgische chocolade komt hoofdzakelijk uit West-Afrika, uit Ivoorkust en Ghana. De oerbossen in Ghana en Ivoorkust zijn in de afgelopen drie decennia met 70% geslonken en de resterende bossen staan onder druk. De uitbreiding van de cacaoteelt is een van de belangrijkste oorzaken van het kappen van oerbossen in deze landen (Cacaobarometer 2020).

Bossen zijn een belangrijke bron van inkomsten voor kleine boeren. Het hout wordt gebruikt als brandstof en bouwmateriaal, en het gekapte bos wordt gebruikt voor een “cash crop”, een gewas dat ze kunnen verkopen, zoals cacao.

Wanneer een bos wordt vervangen door cacaoteelt, wordt het bodemleven minder divers en neemt de vruchtbaarheid af. Helaas vergemakkelijkt de monocultuur de verspreiding van insecten, bacteriën en schimmels die planten aanvallen die in dit arme milieu kwetsbaarder zijn geworden. Cacaoboeren proberen dan het verlies aan vruchtbaarheid op de percelen te compenseren met kunstmest en vaak worden pesticiden gebruikt om plagen te bestrijden. Deze chemicaliën zijn duur voor de landbouwers, vormen een groot risico voor de volksgezondheid en brengen andere levensvormen in deze gewassen in gevaar.

BeBiodiversity Chocolade – een lekkernij met een bittere nasmaak voor de biodiversiteit

…en ten koste van de biodiversiteit.

Maar al te vaak worden landbouwers ertoe gebracht bepaalde landbouwtechnieken toe te passen waarbij pesticiden en/of meststoffen worden gebruikt, in de hoop dat pesticiden en meststoffen de opbrengst zullen handhaven of verbeteren. Een hogere opbrengst garandeert echter geen verhoging van het inkomen van de boer: wanneer het aanbod op de wereldmarkt stijgt, daalt de cacaoprijs…

Deze praktijken vormen in feite een bedreiging voor de weerbaarheid van de teelt, de vruchtbaarheid van de bodem en de biodiversiteit op en rond de akkers. Zo zijn de bestuivers van cacao (een soort kleine muggen) het slachtoffer van het gebruik van pesticiden, waardoor de cacaoteelt rechtstreeks wordt bedreigd als zij zouden verdwijnen.

Een oplossing voor duurzamere chocolade? Lees ons artikel over agroforestry.

Meer news

BeBiodiversity Festivals en biodiversiteit

Festivals en biodiversiteit

Festivals zijn een bruisende viering van kunst, cultuur en muziek. Elk jaar komen duizenden muziekfans naar deze evenementen, die een sfeer van opwinding en eenheid creëren. Maar te midden van de feestvreugde is het belangrijk om  stil te staan  bij  de mogelijke impact van deze festivals op het leefmilieu en de biodiversiteit.

Lees meer
BeBiodiversity Invasieve uitheemse soorten – de bewustmakingscampagne voor reizigers

Invasieve uitheemse soorten – de bewustmakingscampagne voor reizigers

Stille invasie van invasieve uitheemse soorten   Roodbuikbuulbuul, nijlgans, amourgrondel, Amerikaans bezemgras, deze namen zeggen je waarschijnlijk helemaal niets … Dit zijn nochtans enkele van de 88 invasieve uitheemse dier- en plantensoorten die door de Europese Unie zijn gereglementeerd. Ondanks hun vrolijke namen vormen ze een aanzienlijke bedreiging voor onze biodiversiteit en de ecosystemen waarin we leven.

Lees meer
BeBiodiversity De Belgische delegatie op de COP Biodiversiteit

De Belgische delegatie op de COP Biodiversiteit

De biodiversiteit wordt bedreigd. Dat wist u waarschijnlijk al. Maar wist u dat er om de 2 jaar een biodiversiteits-COP (Conferenties van de Partijen) plaatsvindt? Tijdens zo’n COP onderhandelen ministers en experten samen over biodiversiteitskwesties en -doelstellingen. Vertegenwoordigers van ongeveer 200 landen zullen deze maand twee weken lang in Montreal, Canada, onderhandelen over nieuwe doelstellingen voor 2030 en proberen tot een definitief slotakkoord te komen. Ook België en haar delegatie zullen samen met de andere landen aan tafel zitten. België neemt de bescherming van de biodiversiteit zeer ernstig en heeft een sterke expertise ontwikkeld op internationaal niveau, ook via de Conferenties van de Partijen (COP).

Lees meer
BeBiodiversity Zijn onze huisdieren een gevaar voor de biodiversiteit?

Zijn onze huisdieren een gevaar voor de biodiversiteit?

Het is 6.10 u. ‘s morgens. Plots sluipt een intens spinnend geluid in je oor… Ze mag dan wel de schattigste zijn, maar nu is dat “snoezige poesje” in huis gewoon irritant… Liefkozingen, kopjes, paraderen, … alles om haar ultieme doel te bereiken: jou uit je bed krijgen om haar haar ontbijt te geven. Zit haar buikje vol, dan zie je haar niet meer tot de volgende maaltijd! Och, wat is het leven van een kat toch onnoemelijk zwaar!

Lees meer
BeBiodiversity Een duurzamere Vaderdag

Een duurzamere Vaderdag

Waarom zouden we, net als op andere feestdagen, onze vaderdagcadeaus niet een duurzamere draai geven? Het komt zelden voor dat cosmetische producten niet prominent aanwezig zijn in de Top 10 geschenkideeën voor deze feestdag. Hier is een lijst met ideeën voor een duurzame Vaderdag.

Lees meer
BeBiodiversity Belgische chocolade voor een betere wereld

Belgische chocolade voor een betere wereld

De Belgische overheid en de chocoladesector engageren zich om de producenten een eerlijke prijs te betalen en de ontbossing een halt toe te roepen. Zo lang de chocoladeproductie gepaard gaat met ontbossing, onfatsoenlijke lonen en kinderarbeid is ze niet duurzaam. Belgische fabrikanten, middenveld en overheid blijven niet bij de pakken zitten en werken aan duurzame chocolade, die goed is voor de mens en de biodiversiteit!

Lees meer
Ontdek al onze nieuwsberichten Ontdek al onze nieuwsberichten