BeBiodiversity logo

MENU
BeBiodiversity De 18de Conferentie van de Partijen bij CITES (COP 18)

De 18de Conferentie van de Partijen bij CITES (COP 18)

De 18de Conferentie van de Partijen bij CITES (COP 18) vindt uiteindelijk plaats in Zwitserland (en niet in Sri Lanka zoals gepland wegens de aanslagen van 21 april 2019).

CITES (Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten) of de Overeenkomst van Washington is een internationale overeenkomst tussen Staten. Staten en organisaties die zich bij CITES aansluiten, worden “Partijen” genoemd. Deze partijen komen regelmatig bijeen op de COP’s (Conferentie van de Partijen) om de lijsten met bedreigde dieren en planten te herzien. Er wordt ook onderhandeld over de ambities, de strategieën en de samenwerkingsvormen van de Partijen.

BeBiodiversity De 18de Conferentie van de Partijen bij CITES (COP 18)

Op basis van commerciële en biologische criteria worden de soorten ingedeeld in twee lijsten, die bijlagen I en II worden genoemd.

  • Bijlage I omvat alle met uitsterven bedreigde soorten. De handel in hun specimens is slechts onder uitzonderlijke omstandigheden toegestaan.
  • Bijlage II omvat alle soorten die niet noodzakelijkerwijs met uitsterven worden bedreigd, maar waarvan de handel in specimens moet worden gereguleerd om een exploitatie te voorkomen die onverenigbaar is met hun voortbestaan.
  • Een derde bijlage (Bijlage III) bevat een lijst met alle beschermde soorten in een land dat andere CITES-Partijen om bijstand heeft verzocht om de handel in deze soorten te controleren.

Soms is er goed nieuws, wanneer de populatie van een soort wordt gedeclasseerd, neemt de bedreiging voor hun voortbestaan ervan af door een goed gereguleerde handel. Maar elk geval wordt in detail geanalyseerd en voorzichtigheid is geboden.

BeBiodiversity De 18de Conferentie van de Partijen bij CITES (COP 18)

 

Tijdens de COP 17 in Johannesburg in 2016 zijn de schubdieren toegevoegd in bijlage I vanwege hun niet-benijdenswaardige statuut als de meest illegaal gevangen soort ter wereld. De leeuwen, hoewel ze bedreigd zijn, voldeden niet aan de criteria voor integratie in Bijlage I. Het geld van het ecotoerisme en van de jacht moet het behoud ervan kunnen blijven voorzien.

Enkele overbeviste haaien zijn toegevoegd in bijlage II, terwijl de grijze papegaai is toegevoegd in bijlage I vanwege de buitensporige vraag die de wilde populaties heeft uitgeroeid. Vanwege de zeer grote vraag naar exotisch hout is een aantal boomsoorten opgenomen in bijlage II om de handel ervan te reguleren.

Nogmaals, tijdens deze nieuwe COP 18 zal olifantenivoor centraal staan in de debatten. De verkoop of het beheer van de ivoorvoorraden door de Staten zal op de onderhandelingstafel liggen.

Maar het lot van grote zoogdieren mag niet verhullen dat CITES zich zorgen maakt over de zee- en terrestrische fauna. Sommige soorten worden nu bedreigd door de internationale handel (bijvoorbeeld haaien, roggen, zeekomkommers, gekko’s, tritons en sommige planten en bomen).

“De intersessionele periode tussen COP17 en COP18 blijkt één van de grootste stroomversnellingen teweeg te brengen die we ons kunnen herinneren en alles wijst erop dat COP18 zeer succesvol zal zijn en de implementatie van CITES op vele fronten zal bevorderen,” aldus David Morgan, verantwoordelijke van het CITES-secretariaat.

Iedereen die specimens van een CITES-soort wil invoeren of uitvoeren/wederuitvoeren, moet contact opnemen met de CITES-beheersorganen van de invoerende en uitvoerende of wederuitvoerende landen om zich op de hoogte te stellen van de geldende internationale en nationale regelgeving. Elke bijlage heeft haar eigen specifieke regels. In het algemeen is een vergunning of certificaat vereist en worden inbreuken streng bestraft. www.citesinbelgie.be.

Meer news

BeBiodiversity Invasieve uitheemse soorten – de bewustmakingscampagne voor reizigers

Invasieve uitheemse soorten – de bewustmakingscampagne voor reizigers

Stille invasie van invasieve uitheemse soorten   Roodbuikbuulbuul, nijlgans, amourgrondel, Amerikaans bezemgras, deze namen zeggen je waarschijnlijk helemaal niets … Dit zijn nochtans enkele van de 88 invasieve uitheemse dier- en plantensoorten die door de Europese Unie zijn gereglementeerd. Ondanks hun vrolijke namen vormen ze een aanzienlijke bedreiging voor onze biodiversiteit en de ecosystemen waarin we leven.

Lees meer
BeBiodiversity De Belgische delegatie op de COP Biodiversiteit

De Belgische delegatie op de COP Biodiversiteit

De biodiversiteit wordt bedreigd. Dat wist u waarschijnlijk al. Maar wist u dat er om de 2 jaar een biodiversiteits-COP (Conferenties van de Partijen) plaatsvindt? Tijdens zo’n COP onderhandelen ministers en experten samen over biodiversiteitskwesties en -doelstellingen. Vertegenwoordigers van ongeveer 200 landen zullen deze maand twee weken lang in Montreal, Canada, onderhandelen over nieuwe doelstellingen voor 2030 en proberen tot een definitief slotakkoord te komen. Ook België en haar delegatie zullen samen met de andere landen aan tafel zitten. België neemt de bescherming van de biodiversiteit zeer ernstig en heeft een sterke expertise ontwikkeld op internationaal niveau, ook via de Conferenties van de Partijen (COP).

Lees meer
BeBiodiversity Zijn onze huisdieren een gevaar voor de biodiversiteit?

Zijn onze huisdieren een gevaar voor de biodiversiteit?

Het is 6.10 u. ‘s morgens. Plots sluipt een intens spinnend geluid in je oor… Ze mag dan wel de schattigste zijn, maar nu is dat “snoezige poesje” in huis gewoon irritant… Liefkozingen, kopjes, paraderen, … alles om haar ultieme doel te bereiken: jou uit je bed krijgen om haar haar ontbijt te geven. Zit haar buikje vol, dan zie je haar niet meer tot de volgende maaltijd! Och, wat is het leven van een kat toch onnoemelijk zwaar!

Lees meer
BeBiodiversity Een duurzamere Vaderdag

Een duurzamere Vaderdag

Waarom zouden we, net als op andere feestdagen, onze vaderdagcadeaus niet een duurzamere draai geven? Het komt zelden voor dat cosmetische producten niet prominent aanwezig zijn in de Top 10 geschenkideeën voor deze feestdag. Hier is een lijst met ideeën voor een duurzame Vaderdag.

Lees meer
BeBiodiversity Belgische chocolade voor een betere wereld

Belgische chocolade voor een betere wereld

De Belgische overheid en de chocoladesector engageren zich om de producenten een eerlijke prijs te betalen en de ontbossing een halt toe te roepen. Zo lang de chocoladeproductie gepaard gaat met ontbossing, onfatsoenlijke lonen en kinderarbeid is ze niet duurzaam. Belgische fabrikanten, middenveld en overheid blijven niet bij de pakken zitten en werken aan duurzame chocolade, die goed is voor de mens en de biodiversiteit!

Lees meer
Ontdek al onze nieuwsberichten Ontdek al onze nieuwsberichten