BeBiodiversity Een coach om zich voor te bereiden op de klimaatuitdagingen !

Een coach om zich voor te bereiden op de klimaatuitdagingen !

Wat zijn de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering op de mens en de natuur (bv. stijging van de zeespiegel, meer hittegolven en droogte, maar ook hevige neerslag en overstromingen, een impact op de biodiversiteit,…) ? Hoe kan ons land de uitstoot van broeikasgassen met minstens 80% tegen 2050 verminderen (én onrechtstreeks ook de biodiversiteit beschermen) ? Welke gedrags- en technologische veranderingen zijn noodzakelijk om deze belangrijke transitie waar te maken ?

Sinds 2017 bezochten klimaatcoaches duizenden jongeren en leerkrachten uit de derde graad secundair om hen te informeren over klimaatverandering en samen na te denken over de uitdagingen om te evolueren naar een koolstofarme maatschappij tegen 2050.

Gedurende 2 lesuren buigen de jongeren en leerkrachten zich samen over deze ambitieuze klimaatuitdaging en over de mogelijke oplossingen met de hulp van de educatieve webtool “My2050” (www.my2050.be).

BeBiodiversity Een coach om zich voor te bereiden op de klimaatuitdagingen !

Deze “My2050” -webtool, die werd ontwikkeld door de federale Dienst Klimaatverandering (FOD Volksgezondheid):

  • biedt je een inzicht in de mogelijke veranderingen op het vlak van het transport, de gebouwen, de industrie, de energievoorziening en de landbouw;
  • laat je toe je eigen transitiescenario uit te werken door een bepaald ambitieniveau te kiezen voor de verschillende ‘hefbomen’ uit deze sectoren. Elke keuze wordt onmiddellijk zichtbaar in het virtuele landschap van België;
  • berekent meteen de uitstootvermindering tegen 2050 van je scenario;
  • maakt een analyse op het vlak van de uitstootvermindering, de energievraag en de netto in- of uitvoer van elektriciteit, en berekent ook de kosten;
  • biedt verhelderende informatie via 7 video’s en 13 infofiches (één fiche voor iedere hefboom);
  • biedt de leerkracht een handleiding;
  • biedt de mogelijkheid je scenario op te slaan, te vergelijken en te delen via de sociale media.

De leerlingen en leerkrachten leren zo op interactieve wijze aan de slag te gaan en na te denken over deze belangrijke maatschappelijke uitdaging. Tegelijk helpen de klimaatcoaches hen om op zelfstandige wijze de problematiek van klimaatverandering te integreren in het educatief programma.

De ervaringen van de leerlingen en leerkrachten zijn uiterst positief. Zowel qua inhoud als aanpak krijgt het project een gemiddelde score van 80%.  De leerlingen hebben grosso modo 5.000 toekomstscenario’s opgeslagen.

BeBiodiversity Een coach om zich voor te bereiden op de klimaatuitdagingen !

“Om kosten te besparen is het belangrijk om naast technologische veranderingen ook het gedrag bij te sturen”, merkt een leerling op na deelname aan een animatiesessie gegeven door een klimaatcoach.

Ontdek hier ook een video met getuigenissen van andere leerlingen, leerkrachten en klimaatcoaches.

Ook volgend schooljaar 2019-2020 staan de klimaatcoaches klaar om verrijkende sessies te geven in de derde graad secundair.

  • Ben je leerkracht van de derde graad secundair ? Schrijf je klas nu (gratis) in via deze link.
  • Heb je interesse om klimaatcoach te worden? Stuur t.e.m. 18 augustus 2019 je kandidatuur door naar onze partnerorganisatie GoodPlanet. Meer details kan je terugvinden in de vacature.  

De klimaatcoaches worden beheerd door GoodPlanet maar verrichten hun taken in opdracht en in naam van de Dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid.

Actus Associés

BeBiodiversity 3786Samen tegen wegwerpplastic!

Samen tegen wegwerpplastic!

Een nieuw koninklijk besluit in België heeft een verbod ingevoerd op de verkoop van verschillende plastic producten voor eenmalig gebruik zoals bestek, borden en rietjes. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen wegwerpplastics en is goed nieuws voor ecosystemen die ernstige schade ondervinden van plastic en microplastics.

Lees meer
BeBiodiversity 3324Prosafety – Verhuizen? De kans om te investeren in biodiversiteit!

Prosafety – Verhuizen? De kans om te investeren in biodiversiteit!

Biodiversiteit is onze business!   Doorheen het hele land ontmoetten we ondernemers die bewust de kaart van de biodiversiteit hebben getrokken. En we merken heel wat voordelen op van die keuze voor biodiversiteit. Verhuizen kan een gelegenheid zijn om te gaan voor een infrastructuur waar biodiversiteit echt deel van uitmaakt. Prosafety geeft het goede voorbeeld, in samenwerking met architectenbureau Helium3.  

Lees meer