BeBiodiversity BiodiversiTree op de Publica Awards 2020

BiodiversiTree op de Publica Awards 2020

​Goed nieuws is er om te delen. BiodiversiTree, ons ondersteunend instrument voor bedrijven die de biodiversiteit willen beschermen, is geselecteerd voor de Publica Awards 2020. Deze wedstrijd beloont elk jaar de beste overheidsprojecten en zou een grote erkenning zijn voor het instrument dat de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en de verschillende Gewesten van ons land samen hebben ontwikkeld.

BiodiversiTree is een online tool waarmee bedrijven concreet aan de slag kunnen rond biodiversiteit. Diepgaande kennis van biodiversiteit is niet nodig. De tool brengt nuttige nieuwe concepten aan, geeft antwoord op vragen en helpt te begrijpen waarom het belangrijk is om actie te ondernemen voor het behoud van de biodiversiteit.

Waarom een instrument voor bedrijven?

Niet-duurzame productie- en consumptiepatronen zijn een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van de biodiversiteit. Bovendien lopen ook de bedrijfsresultaten risico door het verlies aan biodiversiteit en de aantasting van ecosystemen. Zo stijgen bijvoorbeeld de kosten of de onzekerheid over de aanvoer van grondstoffen door toenemende schaarste.

Omgekeerd kunnen biodiversiteit en het behoud van ecosystemen nieuwe kansen creëren: inspelen op de groeiende vraag van de consument naar producten en processen die de biodiversiteit en ecosystemen respecteren, de toegang tot biologische en genetische hulpbronnen vergemakkelijken, nieuwe groene banen creëren… Elk bedrijf dat deze weg inslaat, vermenigvuldigt het effect dat een individu kan hebben. Bedrijven zijn dan ook belangrijke spelers in het behoud en het duurzame gebruik van de biodiversiteit.

BeBiodiversity BiodiversiTree op de Publica Awards 2020

Wat heeft het instrument concreet te bieden?

De BiodiversiTree gidst de gebruiker doorheen vier actiedomeinen: terreinen, infrastructuur, aankoopbeleid en processen. De voorgestelde acties worden vervolgens afgestemd op de omvang van de onderneming, de beschikbare middelen, de ligging en/of de bedrijfstak.

De tool geeft dus snel toegang tot gerichte acties, op één website verzameld door specialisten ter zake. De acties zijn gericht op directe en indirecte maatregelen voor het behoud van de biodiversiteit, zoals de inrichting van gebouwen en terreinen, vermindering van de vervuiling, beperking van het energieverbruik, gebruik van duurzame materialen…

Binnenkort zal de tool het mogelijk maken om beroep te doen op experts die de bedrijven gedurende het hele proces kunnen begeleiden: van de keuze van een actie tot de uitvoering ervan. Deskundigen, consultants, … kunnen daartoe zelf hun expertise ter goedkeuring en publicatie in de tool voorleggen.

Eenmaal geïmplementeerd, zullen ook bedrijven hun eigen ervaring in de tool kunnen delen.

Het is dus ook een platform voor het uitwisselen van informatie en het onder de aandacht brengen van goede praktijken. De voorbeelden illustreren dan niet alleen de acties die uit het instrument voortvloeien, maar zullen ook het imago van de betrokken bedrijven versterken en anderen inspireren.

Of het nu gaat om een privaat of publiek bedrijf of organisatie, de BiodiversiTree tool moedigt hen aan om acties te ondernemen die hun imago versterken en verbeteren en tegelijkertijd de biodiversiteit een dienst bewijzen. Klik hier voor meer informatie.

Het is aan jou!

BiodiversiTree is genomineerd voor de Publica Awards in de categorie “Corporate Responsibility”. Om dit project te ondersteunen en beter zichtbaar te maken, moet u hier vóór 1 juni 2020 stemmen! Zo kunnen we het instrument live komen presenteren tijdens de prijsuitreiking op 17 september 2020.

Actus Associés

BeBiodiversity 4059Festivals en biodiversiteit

Festivals en biodiversiteit

Festivals zijn een bruisende viering van kunst, cultuur en muziek. Elk jaar komen duizenden muziekfans naar deze evenementen, die een sfeer van opwinding en eenheid creëren. Maar te midden van de feestvreugde is het belangrijk om  stil te staan  bij  de mogelijke impact van deze festivals op het leefmilieu en de biodiversiteit.

Lees meer
BeBiodiversity 3809Belgische chocolade voor een betere wereld

Belgische chocolade voor een betere wereld

De Belgische overheid en de chocoladesector engageren zich om de producenten een eerlijke prijs te betalen en de ontbossing een halt toe te roepen. Zo lang de chocoladeproductie gepaard gaat met ontbossing, onfatsoenlijke lonen en kinderarbeid is ze niet duurzaam. Belgische fabrikanten, middenveld en overheid blijven niet bij de pakken zitten en werken aan duurzame chocolade, die goed is voor de mens en de biodiversiteit!

Lees meer