BeBiodiversity logo

MENU
BeBiodiversity SOS Bossen in nood

SOS Bossen in nood

Bossen nemen op dit moment een derde van het aardoppervlak in. Ze zijn niet minder dan levensnoodzakelijk voor de mens: ze spelen een essentiële rol voor de zoetwatervoorraden, de biodiversiteit en de opslag van koolstof. Er zijn nog autochtone en plaatselijke gemeenschappen die in hun levensonderhoud voorzien dankzij die bossen. Bovendien zorgen bossen voor ons welzijn, ze inspireren onze verbeelding en ze geven ons mentale rust. Onze gezondheid hangt ook samen met de gezondheid van bossen; de huidige pandemie herinnert ons aan het belang van een goed ecologisch evenwicht om ons te beschermen tegen virussen.

Ondanks deze vele troeven zijn de bossen ernstig bedreigd door de geïmporteerde ontbossing. Het gaat dan om de invoer van producten en grondstoffen afkomstig van ontboste gronden of van verarmde natuurlijke bosecosystemen, buiten onze grenzen.[i]  Soja, hout, houtskool, palmolie, cacao, rundvlees, zeldzame mineralen en metalen, enz. maken deel uit van deze geïmporteerde producten.

Ondanks internationale verdragen en verbintenissen van grote bedrijven voor de bescherming van bossen is de ontbossing in de tropische en subtropische gebieden tussen 2004 en 2017 verdubbeld, met een totaal van 82 miljoen hectare dat op 13 jaar tijd is verdwenen. Dit is ongeveer 27 keer de oppervlakte van België. Naast de grote bekende regio’s met boskap zoals Brazilië, het Congo-bekken en Indonesië wijst het laatste WWF-rapport 24 nieuwe fronten aan in Venezuela, Peru, West-Afrika, Ivoorkust en Gabon, die een verlies van 43 miljoen hectare bos vertegenwoordigen, dit is 52% van de totale ontbossing.

BeBiodiversity SOS Bossen in nood

Oorzaken van de ontbossing

Landbouw en veeteelt zijn verantwoordelijk voor ongeveer drie vierde van het verlies aan tropisch woud. Illegale houtkap is een belangrijke bijkomende factor van de teloorgang van de bossen in de tropen, maar ook in het Noorden. Ook infrastructuurwerken, mijnbouw en landspeculatie werken ontbossing in de hand.[ii]

Ons land heeft een zware voetafdruk door de invoer van landbouw- en houtproducten. Volgens een rapport van het WWF zou een landbouwareaal van 10,4 miljoen hectare of 3 keer de oppervlakte van België nodig zijn voor de import van 7 grondstoffen: sojabonen, cacao, rundvlees (en leer), palmolie, koffie, rubber, en hout (en papier). 40% van deze gebieden bevinden zich in landen met een hoog risico op ontbossing, zoals Brazilië, Ivoorkust, Argentinië, Indonesië en Maleisië.[iii]

Zonder dat we het beseffen zijn bossen alledaagse consumptiegoederen geworden. Aan ons stukje chocolade, onze tas koffie of onze gehakte biefstuk kleeft een verdwenen bos. Het opsouperen van bossen heeft negatieve gevolgen voor de ecosystemen en de natuurlijke habitats.

Hoe kunnen we dit oplossen? Ontdek het in dit artikel.

 

[i] Nicolas Salin, verantwoordelijke samenwerking binnen de UICN, geïmporteerde ontbossing in samenwerking met het Franse Comité van de UICN, https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-13-janvier-2021

[ii] WWF-België, “Geïmporteerde ontbossing: Tijd om ermee te kappen!”, 2019
[iii] WWF-ontbossingsrapport: 14 keer België verdwenen in 13 jaar | WWF

Meer news

BeBiodiversity Festivals en biodiversiteit

Festivals en biodiversiteit

Festivals zijn een bruisende viering van kunst, cultuur en muziek. Elk jaar komen duizenden muziekfans naar deze evenementen, die een sfeer van opwinding en eenheid creëren. Maar te midden van de feestvreugde is het belangrijk om  stil te staan  bij  de mogelijke impact van deze festivals op het leefmilieu en de biodiversiteit.

Lees meer
BeBiodiversity Invasieve uitheemse soorten – de bewustmakingscampagne voor reizigers

Invasieve uitheemse soorten – de bewustmakingscampagne voor reizigers

Stille invasie van invasieve uitheemse soorten   Roodbuikbuulbuul, nijlgans, amourgrondel, Amerikaans bezemgras, deze namen zeggen je waarschijnlijk helemaal niets … Dit zijn nochtans enkele van de 88 invasieve uitheemse dier- en plantensoorten die door de Europese Unie zijn gereglementeerd. Ondanks hun vrolijke namen vormen ze een aanzienlijke bedreiging voor onze biodiversiteit en de ecosystemen waarin we leven.

Lees meer
BeBiodiversity De Belgische delegatie op de COP Biodiversiteit

De Belgische delegatie op de COP Biodiversiteit

De biodiversiteit wordt bedreigd. Dat wist u waarschijnlijk al. Maar wist u dat er om de 2 jaar een biodiversiteits-COP (Conferenties van de Partijen) plaatsvindt? Tijdens zo’n COP onderhandelen ministers en experten samen over biodiversiteitskwesties en -doelstellingen. Vertegenwoordigers van ongeveer 200 landen zullen deze maand twee weken lang in Montreal, Canada, onderhandelen over nieuwe doelstellingen voor 2030 en proberen tot een definitief slotakkoord te komen. Ook België en haar delegatie zullen samen met de andere landen aan tafel zitten. België neemt de bescherming van de biodiversiteit zeer ernstig en heeft een sterke expertise ontwikkeld op internationaal niveau, ook via de Conferenties van de Partijen (COP).

Lees meer
BeBiodiversity Zijn onze huisdieren een gevaar voor de biodiversiteit?

Zijn onze huisdieren een gevaar voor de biodiversiteit?

Het is 6.10 u. ‘s morgens. Plots sluipt een intens spinnend geluid in je oor… Ze mag dan wel de schattigste zijn, maar nu is dat “snoezige poesje” in huis gewoon irritant… Liefkozingen, kopjes, paraderen, … alles om haar ultieme doel te bereiken: jou uit je bed krijgen om haar haar ontbijt te geven. Zit haar buikje vol, dan zie je haar niet meer tot de volgende maaltijd! Och, wat is het leven van een kat toch onnoemelijk zwaar!

Lees meer
BeBiodiversity Een duurzamere Vaderdag

Een duurzamere Vaderdag

Waarom zouden we, net als op andere feestdagen, onze vaderdagcadeaus niet een duurzamere draai geven? Het komt zelden voor dat cosmetische producten niet prominent aanwezig zijn in de Top 10 geschenkideeën voor deze feestdag. Hier is een lijst met ideeën voor een duurzame Vaderdag.

Lees meer
Ontdek al onze nieuwsberichten Ontdek al onze nieuwsberichten