BeBiodiversity logo

MENU
BeBiodiversity Créagora – Denk aan het terrein dat zich tot ver achter uw gebouw uitstrekt

Créagora – Denk aan het terrein dat zich tot ver achter uw gebouw uitstrekt

Biodiversiteit is onze business!

Doorheen het hele land ontmoetten we ondernemers die bewust de kaart van de biodiversiteit hebben getrokken. En we merken heel wat voordelen op van die keuze voor biodiversiteit. In 2017 werd op initiatief van de Christelijke Mutualiteiten een nieuwe ruimte voor synergie in maatschappelijke vernieuwing in het leven geroepen: Créagora. Het ecologisch ontworpen gebouw staat in Champion, vlak bij de kruising van de E411 en de E42, en al bij het ontstaan van het architectuurproject was er een rol weggelegd voor biodiversiteit.

Toen Didier Géronnez werd aangezocht om het project van de Christelijke Mutualiteiten te ontwikkelen en in Champion de diensten van hun call center en centrum voor thuishulp onder te brengen, dacht hij er vrijwel meteen aan het aspect biodiversiteit daarin op te nemen. “De bouwplek was een akker, niet echt waar een mens van droomt als hij aan biodiversiteit denkt”, zegt Didier daarover. De projectbeheerder bij de Christelijke Mutualiteiten bestelde een studie over het beheer van biodiversiteit op het terrein voor het nieuwe project bij de vereniging Natagora. “De resultaten van die studie hebben we overgemaakt aan de architecten die het 6.500 m² grote gebouw gingen ontwerpen”, vervolgt hij.

Een bloemenweide in plaats van gazon

Niet alles wat in de studie was aanbevolen, werd uiteindelijk op het terrein gerealiseerd. Toch stemt het Didier Géronnez gelukkig dat er om en bij de 3.800 m² bloemenweide groeit en bloeit. : “Voor de praktische kant daarvan spraken we Ecosem aan, want die hebben op dat vlak een knowhow zonder weerga (…) Economisch gezien heeft de keuze voor een bloemenweide in plaats van een gangbaar gazon niet alleen minder gekost, ze vraagt ook minder onderhoud.”

Zodra het bloeiseizoen begon, konden de mensen in het gebouw het verschil merken. De bloemrijke omgeving werd door massa’s hommels bezocht. Teruggrijpend naar het traditionele heggenlandschap werd een gemengde haag aangelegd met streekeigen soorten zoals knotwilg, meidoorn, kastanje … De projectverantwoordelijke slaagde erin om binnen het kader van regels de biodiversiteit nog een extra duwtje in de rug te geven. Zo werd bijvoorbeeld bij de vergaarbak voor regenwater van het dak een zone aangelegd waar het water in de bodem kan dringen. Deze waterbuffer paart het nuttige, om niet te zeggen het verplichte, aan het aangename: hij vormt een zone waar dieren en planten het goed doen (de randen van de poel werden beplant met streekeigen soorten) en geeft en voorziet de brandweer van water om een eventuele brand te bestrijden. Een insectenhotel werd geplaatst voor wilde bijen, er is een plek waar roofvogels op de uitkijk kunnen zitten en een natuurpad werd ingericht voor de gebruikers van het gebouw, die daardoor nog meer voor biodiversiteit gesensibiliseerd worden. Later komen er nog projecten bij.

BeBiodiversity Créagora – Denk aan het terrein dat zich tot ver achter uw gebouw uitstrekt
Bloemenweide

Bij het plannen van de inrichting achter het gebouw is Créagora erin geslaagd de budgettaire enveloppe binnen de perken te houden. Toch was het niet al rozengeur en maneschijn, vooral de inrichting van de groene parkeerzones viel wat tegen. “De beplanting sloeg niet aan zoals verwacht”, verduidelijkt Didier Géronnez en hij voegt eraan toe dat verder zal worden geëxperimenteerd met een dichtere begroeiing.

Zin in meer ? Ontdek andere voorbeelden in de brochure Biodiversiteit is onze business.

Er zijn vele manieren om de waarde van biodiversiteit in het bedrijfsleven te brengen: via de terreinen en gebouwen, de infrastructuren, de productieprocessen of nog via het aankoopbeleid. Met een aangescherpt invoerbeleid en het aanmoedigen van leveranciers om duurzaam te werk te gaan, kan de biodiversiteit een grote stap vooruit zetten. Bekijk zeker www.biodiversitree.be om u op weg te helpen met uw project voor biodiversiteit, of om uw inspanningen op te waarderen.

Meer news

BeBiodiversity Festivals en biodiversiteit

Festivals en biodiversiteit

Festivals zijn een bruisende viering van kunst, cultuur en muziek. Elk jaar komen duizenden muziekfans naar deze evenementen, die een sfeer van opwinding en eenheid creëren. Maar te midden van de feestvreugde is het belangrijk om  stil te staan  bij  de mogelijke impact van deze festivals op het leefmilieu en de biodiversiteit.

Lees meer
BeBiodiversity Invasieve uitheemse soorten – de bewustmakingscampagne voor reizigers

Invasieve uitheemse soorten – de bewustmakingscampagne voor reizigers

Stille invasie van invasieve uitheemse soorten   Roodbuikbuulbuul, nijlgans, amourgrondel, Amerikaans bezemgras, deze namen zeggen je waarschijnlijk helemaal niets … Dit zijn nochtans enkele van de 88 invasieve uitheemse dier- en plantensoorten die door de Europese Unie zijn gereglementeerd. Ondanks hun vrolijke namen vormen ze een aanzienlijke bedreiging voor onze biodiversiteit en de ecosystemen waarin we leven.

Lees meer
BeBiodiversity De Belgische delegatie op de COP Biodiversiteit

De Belgische delegatie op de COP Biodiversiteit

De biodiversiteit wordt bedreigd. Dat wist u waarschijnlijk al. Maar wist u dat er om de 2 jaar een biodiversiteits-COP (Conferenties van de Partijen) plaatsvindt? Tijdens zo’n COP onderhandelen ministers en experten samen over biodiversiteitskwesties en -doelstellingen. Vertegenwoordigers van ongeveer 200 landen zullen deze maand twee weken lang in Montreal, Canada, onderhandelen over nieuwe doelstellingen voor 2030 en proberen tot een definitief slotakkoord te komen. Ook België en haar delegatie zullen samen met de andere landen aan tafel zitten. België neemt de bescherming van de biodiversiteit zeer ernstig en heeft een sterke expertise ontwikkeld op internationaal niveau, ook via de Conferenties van de Partijen (COP).

Lees meer
BeBiodiversity Zijn onze huisdieren een gevaar voor de biodiversiteit?

Zijn onze huisdieren een gevaar voor de biodiversiteit?

Het is 6.10 u. ‘s morgens. Plots sluipt een intens spinnend geluid in je oor… Ze mag dan wel de schattigste zijn, maar nu is dat “snoezige poesje” in huis gewoon irritant… Liefkozingen, kopjes, paraderen, … alles om haar ultieme doel te bereiken: jou uit je bed krijgen om haar haar ontbijt te geven. Zit haar buikje vol, dan zie je haar niet meer tot de volgende maaltijd! Och, wat is het leven van een kat toch onnoemelijk zwaar!

Lees meer
BeBiodiversity Een duurzamere Vaderdag

Een duurzamere Vaderdag

Waarom zouden we, net als op andere feestdagen, onze vaderdagcadeaus niet een duurzamere draai geven? Het komt zelden voor dat cosmetische producten niet prominent aanwezig zijn in de Top 10 geschenkideeën voor deze feestdag. Hier is een lijst met ideeën voor een duurzame Vaderdag.

Lees meer
Ontdek al onze nieuwsberichten Ontdek al onze nieuwsberichten