BeBiodiversity Onze Noordzee onder de loep

Onze Noordzee onder de loep

Ze is misschien niet zo betoverend als het turquoise water van de tropen, maar dat belet niet dat onze Noordzee een rijke biodiversiteit herbergt! Met haar 2.000 dier- en plantensoorten, verspreid over 3.454 km², speelt onze Noordzee een essentiële rol in het landschap en de economie van ons land. Ze wordt ook beschermd: hiervoor is meer dan een derde (37%) aangewezen als beschermd Natura 2000-gebied.

In totaal zijn in onze Noordzee vijf gebieden afgebakend om de habitats en soorten die er leven te beschermen en te herstellen. De Vlaamse Banken en de Vlakte van de Raan zijn aangeduid voor de bescherming van de talrijke ondiepe zandbanken, grindbedden en banken van schelpkokerwormen. Deze habitats zijn echte hotspots voor biodiversiteit; de grindbedden bijvoorbeeld zijn unieke toevluchtsoorden voor ernstig bedreigde soorten zoals de dodemansduim en de geweispons. Op plaatsen waar de schelpkokerworm veelvuldig voorkomt, ligt het totaal aantal diersoorten vier tot zes keer hoger dan op andere plaatsen. De andere drie gebieden zijn vogelbeschermingsgebieden langs de kust waar vogels kunnen foerageren (voedsel verzamelen) en rusten. Ook verschillende diersoorten zijn beschermd: de bruinvis, de gewone zeehond en de grijze zeehond.

De zeeën en oceanen bedekken 71% van het aardoppervlak en spelen een essentiële rol in het evenwicht van de planeet. Deze ecosystemen, die rijk zijn aan biodiversiteit, regelen het klimaat en slaan koolstof op, en voorzien ons van voedsel, energie en zuurstof. Hun bescherming is dan ook van essentieel belang op nationaal en internationaal niveau.

BeBiodiversity Onze Noordzee onder de loep

Beperkingen voor nadelige activiteiten

Het doel van het Natura 2000-netwerk is om de biologische diversiteit in stand te houden. Binnen deze gebieden neemt de Dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid maatregelen om de natuur te beschermen en te herstellen. Zo geldt er bijvoorbeeld een verbod op recreatieve warrelnetvisserij, zijn er acties genomen om onderwatergeluid te beperken en wordt er gewerkt rond mogelijk herstel van grindbedden.

Bovendien moeten activiteiten die nadelig zouden kunnen zijn voor de beschermde soorten en habitats (zoals de constructie van windmolens en zandontginning) een «passende beoordeling» ondergaan. Enkel als deze beoordeling aantoont dat er geen negatieve impact is op de doelstellingen van het natuurgebied mag de activiteit plaatsvinden.

Op internationaal niveau: de Blue Leaders

België kijkt ook verder dan de landsgrenzen. Er zijn namelijk grote gebieden die buiten de rechtsmacht van een land vallen (de volle zee) en internationale bescherming nodig hebben. Ons land is voortrekker van de «Blue Leaders» , een groep landen die minstens 30% van de oceaan wil beschermen tegen 2030, via een wereldwijd netwerk van beschermde zeegebieden (“30×30”). Daarnaast pleiten de Blue Leaders voor een sterk nieuw VN-verdrag voor de bescherming van de biodiversiteit op volle zee. Deze acties moeten de gezondheid en de veerkracht van de oceaan verhogen.

De zee begint bij jezelf

Op individueel niveau kunnen eenvoudige acties helpen om de Noordzee en haar biodiversiteit te beschermen:

  • Zorg ervoor dat mondmaskers, sigarettenpeuken en ander afval niet via de wind, beekjes en rivieren in zee terechtkomen. Gooi je afval in de vuilnisbak of neem het mee en sorteer het thuis.
  • Een zeehond gespot? Laat de selfie achterwege en geniet van op een veilige afstand (minstens 20 m) van dit wilde dier. Hou je hond aan de leiband.
  • Verstoor vogels niet tijdens het broedseizoen.
  • En in het algemeen: gebruik zo weinig mogelijk plastic en kies voor duurzame alternatieven. Plastic brengt enorme schade toe, zowel in zee als op land.
    Hier vind je meer tips om de biodiversiteit te beschermen.

Meer weten?

Actus Associés

BeBiodiversity 47676 juli: Wereld Zoönose Dag!

6 juli: Wereld Zoönose Dag!

Een zoönose is een infectieziekte die overgedragen kan worden van dier op mens, veroorzaakt door bacteriën, parasieten of virussen. Enkele bekende voorbeelden zijn COVID-19, de ziekte van Lyme en salmonella.

Lees meer
BeBiodiversity 4730Meld exotische muggen!

Meld exotische muggen!

Nu de zomer eraan komt, kan het geen kwaad om nog eens uit te leggen hoe je exotische muggen kan onderscheiden van lokale muggen én wat je moet doen als je een exoot zoals de tijgermug gezien hebt!

Lees meer