BeBiodiversity logo

MENU
BeBiodiversity Regie der Gebouwen: ruimtes opnieuw vergroenen

Regie der Gebouwen: ruimtes opnieuw vergroenen

Biodiversiteit is onze business!

 

Doorheen het hele land ontmoetten we ondernemers die bewust de kaart van de biodiversiteit hebben getrokken. En het is duidelijk dat ze er veel baat bij hebben. De bouwsector heeft veel impact op de natuur en de ecosystemen: van bij de winning van de grondstoffen of productie van de bouwmaterialen en hun transport naar de werf, tot en met kwesties als thermische en geluidsisolatie. Hoe kunnen we de schadelijke impact van gebouwen op fauna en flora beperken en de betonnering een halt toeroepen?

Aangezien deze kwestie elke burger aanbelangt, moeten de overheidsinstellingen een voortrekkersrol opnemen en tonen hoe er groener kan worden gebouwd. Dat is precies waar de Regie der Gebouwen de handschoen opneemt. Deze beheerder van het federaal onroerend goed werd in 1971 opgericht en gaat onder meer over het renoveren en beheren van de overheidsgebouwen die eigendom zijn van de federale staat. Het betreft 6,7 miljoen m2 op het Belgisch grondgebied! De betrokken terreinen en gebouwen zijn niet alleen werkplekken voor de overheidsadministraties maar vaak ook historische monumenten die moeten worden beschermd.

Hoewel de Regie der Gebouwen al een milieubeleid had ingevoerd met verbintenissen inzake energie-efficiëntie (d.w.z. streven naar minimaal energieverbruik om zo weinig mogelijk bij te dragen aan de klimaatopwarming), is deze federale vastgoedbeheerder met zijn engagement voor de BeBiodiversity-strategie nog een stap verder gegaan door de biodiversiteit op te nemen in zijn projecten.

Zo wordt de omgeving van de sites voortaan ingericht rekening houdend met biodiversiteitscriteria. Het doel is een omgeving te creëren die gunstig is voor inheemse insecten en vogels. Tegelijk worden ook bijvriendelijke planten geïntegreerd om onze bestuivers te beschermen. In andere projecten voor de inrichting van de buitenruimte werden boomgaarden, bloemenweides, serres of insectenhotels ingepland.

BeBiodiversity Regie der Gebouwen: ruimtes opnieuw vergroenen
Laurent Vrijdaghs, Administrateur général, Président du Comité de direction de la Régie du bâtiment - © Pablo Garrigos/belgaimage

Een aantal gerechtsgebouwen, gevangenissen en ook de Space Pole kregen groendaken in het kader van het biodiversiteitsbeleid van de Regie. Deze groene dakoppervlakken bieden een dubbel voordeel: ze hebben gunstige effecten voor de gebruikers van de gebouwen (thermische en geluidsisolatie) en nog meer voor de biodiversiteit. Via een doordachte keuze van de plantensoorten kan voor bepaalde diersoorten opnieuw een habitat worden gecreëerd, om zo de vaak verzwakte biodiversiteit in een stedelijke omgeving te herstellen en het ecologisch netwerk te verbeteren. Afhankelijk van structuur en draagkracht van het dak is het zelfs mogelijk om er bomen te planten of stadsmoestuinen aan te leggen.

Er zijn veel aanknopingspunten voor het verbeteren van de biodiversiteit in uw bedrijf:

  • via het terrein dat u bezet,
  • de inrichting van uw infrastructuur,
  • uw productieprocessen,
  • uw aankoopbeleid,
  • uw importbeleid,
  • en door uw leveranciers aan te moedigen om ook hun steentje bij te dragen.

Hulp bij het kiezen van acties of het valoriseren van uw inspanningen via www.biodiversitree.be
Download de brochure ‘Biodiversiteit is onze business’

Meer news

BeBiodiversity Ruimte voor biodiversiteit

Ruimte voor biodiversiteit

Hebt u al gehoord over de wedstrijd « 1 m² voor biodiversiteit » ? Nee ? Geen probleem, we zullen het uitleggen! De beweging #Samen voor Biodiversiteit zit achter deze wedstrijd en moedigt iedereen aan om meer ruimte te geven aan planten en wilde dieren rond onze huizen.

Lees meer
BeBiodiversity Afval in zee: wat moeten dieren ermee!

Afval in zee: wat moeten dieren ermee!

Een sigarettenpeuk die in de rioolput wordt gegooid, een plastic zakje dat uit je hand glipt en door de wind wordt weggeblazen, een wegwerpmasker dat uit de auto of uit een broekzak valt… Kleine gebaren die soms onbeduidend lijken maar ernstige gevolgen hebben voor de biodiversiteit. Afval is overal en helaas belandt veel ervan in zee en oceanen. Onze Noordzee wordt niet gespaard.

Lees meer
BeBiodiversity Onze Noordzee onder de loep

Onze Noordzee onder de loep

Ze is misschien niet zo betoverend als het turquoise water van de tropen, maar dat belet niet dat onze Noordzee een rijke biodiversiteit herbergt! Met haar 2.000 dier- en plantensoorten, verspreid over 3.454 km², speelt onze Noordzee een essentiële rol in het landschap en de economie van ons land. Ze wordt ook beschermd: hiervoor is meer dan een derde (37%) aangewezen als beschermd Natura 2000-gebied.

Lees meer
BeBiodiversity Belvas: geëngageerde chocolade!

Belvas: geëngageerde chocolade!

Biodiversiteit is onze business!   Doorheen het hele land ontmoetten we ondernemers die bewust de kaart van de biodiversiteit hebben getrokken. En het is duidelijk dat ze er veel baat bij hebben. Chocolade zit in het DNA van de Belgen. Ze eten er jaarlijks gemiddeld 8 kilo van. Deze zoete lekkernij heeft echter al te vaak een bittere nasmaak voor de biodiversiteit door de ontbossing en vervuiling die de productie van chocola in de hand werkt. Vanuit een bekommernis om maatschappelijke en milieukwesties is Thierry Noesen, oprichter van Belvas, een bedrijf begonnen dat biodiversiteit en gezondheid hoog in het vaandel draagt bij het maken van kwaliteitsvolle chocolade.

Lees meer
BeBiodiversity Tilman: keuze voor een pesticidevrije aanpak

Tilman: keuze voor een pesticidevrije aanpak

Biodiversiteit is onze prioriteit!   Doorheen het hele land ontmoetten we ondernemers die bewust de kaart van de biodiversiteit hebben getrokken. En het is duidelijk dat ze er veel baat bij hebben. De sector van de farmaceutische industrie roept bij velen mogelijk een schrikbeeld op van vervuiling en uitbuiting. Tilman is echter een Belgisch bedrijf voor fytotherapie (kruidengeneeskunde) dat de bescherming van het milieu en de biodiversiteit ter harte neemt.

Lees meer
BeBiodiversity Ecosem: zaaien voor biodiversiteit

Ecosem: zaaien voor biodiversiteit

Biodiversiteit is onze business !   Doorheen het hele land ontmoetten we ondernemers die bewust de kaart van de biodiversiteit hebben getrokken. En het is duidelijk dat ze er veel baat bij hebben. Bewust van het belang van het behoud van ons natuurpatrimonium hebben twee oud-onderzoekers van de UCL het bedrijf Ecosem opgericht. Hun doel: zaaigoed en wilde bloemen en planten van inheemse oorsprong (België en Noord-Frankrijk) produceren en zo aangepast voedsel en habitats bieden aan lokale soorten.

Lees meer
Ontdek al onze nieuwsberichten Ontdek al onze nieuwsberichten