BeBiodiversity Belgische chocolade voor een betere wereld

Belgische chocolade voor een betere wereld

De Belgische overheid en de chocoladesector engageren zich om de producenten een eerlijke prijs te betalen en de ontbossing een halt toe te roepen. Zo lang de chocoladeproductie gepaard gaat met ontbossing, onfatsoenlijke lonen en kinderarbeid is ze niet duurzaam. Belgische fabrikanten, middenveld en overheid blijven niet bij de pakken zitten en werken aan duurzame chocolade, die goed is voor de mens en de biodiversiteit!

België, een klein land, maar de place to be voor chocolade

België is een grote speler in de cacaosector. Belgen zijn niet alleen grote chocoladeconsumenten, ons land is ook de één na grootste exporteur van chocoladeen één van de grootste importeurs van cacaobonen.

In 2018 werd het Beyond Chocolate-initiatief gelanceerd om de duurzaamheid van Belgische chocolade te verbeteren. Dit unieke partnerschap, gekoppeld aan soortgelijke initiatieven in Europa, brengt de verschillende belanghebbenden rond de tafel: de Belgische chocolade- en retailsector, de Federale overheid, maar ook het maatschappelijk middenveld, sociale impactinvesteerders en universiteiten. Samen zetten zij zich in om kinderarbeid te bestrijden, ontbossing tegen te gaan en een duurzaam inkomen voor cacaoboeren te garanderen.

Beyond Chocolate is in overeenstemming met de doelstellingen van de Europese Green Deal en meer in het bijzonder met het voorstel voor een verordening dat momenteel wordt besproken en waarin cacao is opgenomen als prioritair product om aan te werken met betrekking tot ingevoerde ontbossing.[1]

De traceerbaarheid van cacao blijft een uitdaging, maar is een absolute voorwaarde om na te gaan of de cacao op duurzame wijze en zonder ontbossing is geteeld. Er is al vooruitgang geboekt, bijvoorbeeld door meer gecertificeerde cacao te gebruiken of door specifieke duurzaamheidsprogramma’s voor cacaobedrijven in te voeren.

Daar moet echter de kanttekening bij dat niet alle bestaande cacaocertificeringen betekenen dat de cacao op duurzame wijze is geteeld.

Tegen 2030 willen ze met dit initiatief een leefbaar inkomen verzekeren voor de meer dan 140.000 cacao boeren die leveren aan de Belgische markt en een einde maken aan verdere ontbossing gelinkt aan cacao productie. Via Beyond Chocolate werden verschillende projecten gestart die een duurzame teelt en het gezinsinkomen van de cacaoproducenten moeten ondersteunen.

Het tweede jaarrapport van Beyond Chocolate toont aan dat van de meer dan 700.000 ton chocolade die vandaag de dag in België geproduceerd wordt, 57% nu gecertifieerd en/of opgenomen in een bedrijfseigen duurzaamheidsprogramma’s is.[2]

Meer over het Beyond Chocolate initiatief : Beyond Chocolate – the sustainable trade initiative

BeBiodiversity Belgische chocolade voor een betere wereld

People and planet before profit

Door de cacaoproducenten goed te begeleiden en op te leiden, kunnen ze overtuigd worden om niet langer bos af te branden, maar via andere, meer ecologische methoden de bodemvruchtbaarheid en hun oogsten op peil te houden. Zo heeft NGO Broederlijk Delen een succesvol agro-ecologisch project in Congo kunnen uitvoeren: Groenbemesters in plaats van bosbranden | Broederlijk Delen.

Verschillende Belgische chocolademakers willen een echte oplossing voor de problemen van de cacaoboeren, en zij kiezen resoluut voor een weg die de cacaoboeren uit de armoede helpt. De armoede aanpakken is immers een voorwaarde voor het bestrijden van de kindslavernij en kinderarbeid in de cacao-teelt. Twee uitstekende voorbeelden hiervan zijn de Belgische chocolademaker Belvas en de  Bite to Fight chocolades van Oxfam Wereldwinkels. Niet toevallig zijn dit fairtrade organisaties, die de cacaoproducenten ondersteunen op verschillende manieren: (organisatorisch) versterken van de coöperaties, opleiding van de leden van de coöperaties, meer duurzame teeltmethodes invoeren, …  en natuurlijk het streven naar een echt leefbaar inkomen.

Wat kunnen we doen ? Kiezen voor chocolade van fabrikanten die actief werken aan duurzame cacao, zowel voor biodiversiteit als voor de cacao-boeren. Een bio fairtrade chocolade is een mooie optie!

Actus Associés

BeBiodiversity 47676 juli: Wereld Zoönose Dag!

6 juli: Wereld Zoönose Dag!

Een zoönose is een infectieziekte die overgedragen kan worden van dier op mens, veroorzaakt door bacteriën, parasieten of virussen. Enkele bekende voorbeelden zijn COVID-19, de ziekte van Lyme en salmonella.

Lees meer
BeBiodiversity 4730Meld exotische muggen!

Meld exotische muggen!

Nu de zomer eraan komt, kan het geen kwaad om nog eens uit te leggen hoe je exotische muggen kan onderscheiden van lokale muggen én wat je moet doen als je een exoot zoals de tijgermug gezien hebt!

Lees meer