BeBiodiversity Belgische chocolade voor een betere wereld

Belgische chocolade voor een betere wereld

De Belgische overheid en de chocoladesector engageren zich om de producenten een eerlijke prijs te betalen en de ontbossing een halt toe te roepen. Zo lang de chocoladeproductie gepaard gaat met ontbossing, onfatsoenlijke lonen en kinderarbeid is ze niet duurzaam. Belgische fabrikanten, middenveld en overheid blijven niet bij de pakken zitten en werken aan duurzame chocolade, die goed is voor de mens en de biodiversiteit!

België, een klein land, maar de place to be voor chocolade

België is een grote speler in de cacaosector. Belgen zijn niet alleen grote chocoladeconsumenten, ons land is ook de één na grootste exporteur van chocoladeen één van de grootste importeurs van cacaobonen.

In 2018 werd het Beyond Chocolate-initiatief gelanceerd om de duurzaamheid van Belgische chocolade te verbeteren. Dit unieke partnerschap, gekoppeld aan soortgelijke initiatieven in Europa, brengt de verschillende belanghebbenden rond de tafel: de Belgische chocolade- en retailsector, de Federale overheid, maar ook het maatschappelijk middenveld, sociale impactinvesteerders en universiteiten. Samen zetten zij zich in om kinderarbeid te bestrijden, ontbossing tegen te gaan en een duurzaam inkomen voor cacaoboeren te garanderen.

Beyond Chocolate is in overeenstemming met de doelstellingen van de Europese Green Deal en meer in het bijzonder met het voorstel voor een verordening dat momenteel wordt besproken en waarin cacao is opgenomen als prioritair product om aan te werken met betrekking tot ingevoerde ontbossing.[1]

De traceerbaarheid van cacao blijft een uitdaging, maar is een absolute voorwaarde om na te gaan of de cacao op duurzame wijze en zonder ontbossing is geteeld. Er is al vooruitgang geboekt, bijvoorbeeld door meer gecertificeerde cacao te gebruiken of door specifieke duurzaamheidsprogramma’s voor cacaobedrijven in te voeren.

Daar moet echter de kanttekening bij dat niet alle bestaande cacaocertificeringen betekenen dat de cacao op duurzame wijze is geteeld.

Tegen 2030 willen ze met dit initiatief een leefbaar inkomen verzekeren voor de meer dan 140.000 cacao boeren die leveren aan de Belgische markt en een einde maken aan verdere ontbossing gelinkt aan cacao productie. Via Beyond Chocolate werden verschillende projecten gestart die een duurzame teelt en het gezinsinkomen van de cacaoproducenten moeten ondersteunen.

Het tweede jaarrapport van Beyond Chocolate toont aan dat van de meer dan 700.000 ton chocolade die vandaag de dag in België geproduceerd wordt, 57% nu gecertifieerd en/of opgenomen in een bedrijfseigen duurzaamheidsprogramma’s is.[2]

Meer over het Beyond Chocolate initiatief : Beyond Chocolate – the sustainable trade initiative

BeBiodiversity Belgische chocolade voor een betere wereld

People and planet before profit

Door de cacaoproducenten goed te begeleiden en op te leiden, kunnen ze overtuigd worden om niet langer bos af te branden, maar via andere, meer ecologische methoden de bodemvruchtbaarheid en hun oogsten op peil te houden. Zo heeft NGO Broederlijk Delen een succesvol agro-ecologisch project in Congo kunnen uitvoeren: Groenbemesters in plaats van bosbranden | Broederlijk Delen.

Verschillende Belgische chocolademakers willen een echte oplossing voor de problemen van de cacaoboeren, en zij kiezen resoluut voor een weg die de cacaoboeren uit de armoede helpt. De armoede aanpakken is immers een voorwaarde voor het bestrijden van de kindslavernij en kinderarbeid in de cacao-teelt. Twee uitstekende voorbeelden hiervan zijn de Belgische chocolademaker Belvas en de  Bite to Fight chocolades van Oxfam Wereldwinkels. Niet toevallig zijn dit fairtrade organisaties, die de cacaoproducenten ondersteunen op verschillende manieren: (organisatorisch) versterken van de coöperaties, opleiding van de leden van de coöperaties, meer duurzame teeltmethodes invoeren, …  en natuurlijk het streven naar een echt leefbaar inkomen.

Wat kunnen we doen ? Kiezen voor chocolade van fabrikanten die actief werken aan duurzame cacao, zowel voor biodiversiteit als voor de cacao-boeren. Een bio fairtrade chocolade is een mooie optie!

Actus Associés

BeBiodiversity 4059Festivals en biodiversiteit

Festivals en biodiversiteit

Festivals zijn een bruisende viering van kunst, cultuur en muziek. Elk jaar komen duizenden muziekfans naar deze evenementen, die een sfeer van opwinding en eenheid creëren. Maar te midden van de feestvreugde is het belangrijk om  stil te staan  bij  de mogelijke impact van deze festivals op het leefmilieu en de biodiversiteit.

Lees meer
BeBiodiversity 3988Invasieve uitheemse soorten – de bewustmakingscampagne voor reizigers

Invasieve uitheemse soorten – de bewustmakingscampagne voor reizigers

Stille invasie van invasieve uitheemse soorten   Roodbuikbuulbuul, nijlgans, amourgrondel, Amerikaans bezemgras, deze namen zeggen je waarschijnlijk helemaal niets … Dit zijn nochtans enkele van de 88 invasieve uitheemse dier- en plantensoorten die door de Europese Unie zijn gereglementeerd. Ondanks hun vrolijke namen vormen ze een aanzienlijke bedreiging voor onze biodiversiteit en de ecosystemen waarin we leven.

Lees meer