BeBiodiversity logo

MENU
BeBiodiversity Belgische chocolade voor een betere wereld

Belgische chocolade voor een betere wereld

De Belgische overheid en de chocoladesector engageren zich om de producenten een eerlijke prijs te betalen en de ontbossing een halt toe te roepen. Zo lang de chocoladeproductie gepaard gaat met ontbossing, onfatsoenlijke lonen en kinderarbeid is ze niet duurzaam. Belgische fabrikanten, middenveld en overheid blijven niet bij de pakken zitten en werken aan duurzame chocolade, die goed is voor de mens en de biodiversiteit!

België, een klein land, maar de place to be voor chocolade

België is een grote speler in de cacaosector. Belgen zijn niet alleen grote chocoladeconsumenten, ons land is ook de één na grootste exporteur van chocoladeen één van de grootste importeurs van cacaobonen.

In 2018 werd het Beyond Chocolate-initiatief gelanceerd om de duurzaamheid van Belgische chocolade te verbeteren. Dit unieke partnerschap, gekoppeld aan soortgelijke initiatieven in Europa, brengt de verschillende belanghebbenden rond de tafel: de Belgische chocolade- en retailsector, de Federale overheid, maar ook het maatschappelijk middenveld, sociale impactinvesteerders en universiteiten. Samen zetten zij zich in om kinderarbeid te bestrijden, ontbossing tegen te gaan en een duurzaam inkomen voor cacaoboeren te garanderen.

Beyond Chocolate is in overeenstemming met de doelstellingen van de Europese Green Deal en meer in het bijzonder met het voorstel voor een verordening dat momenteel wordt besproken en waarin cacao is opgenomen als prioritair product om aan te werken met betrekking tot ingevoerde ontbossing.[1]

De traceerbaarheid van cacao blijft een uitdaging, maar is een absolute voorwaarde om na te gaan of de cacao op duurzame wijze en zonder ontbossing is geteeld. Er is al vooruitgang geboekt, bijvoorbeeld door meer gecertificeerde cacao te gebruiken of door specifieke duurzaamheidsprogramma’s voor cacaobedrijven in te voeren.

Daar moet echter de kanttekening bij dat niet alle bestaande cacaocertificeringen betekenen dat de cacao op duurzame wijze is geteeld.

Tegen 2030 willen ze met dit initiatief een leefbaar inkomen verzekeren voor de meer dan 140.000 cacao boeren die leveren aan de Belgische markt en een einde maken aan verdere ontbossing gelinkt aan cacao productie. Via Beyond Chocolate werden verschillende projecten gestart die een duurzame teelt en het gezinsinkomen van de cacaoproducenten moeten ondersteunen.

Het tweede jaarrapport van Beyond Chocolate toont aan dat van de meer dan 700.000 ton chocolade die vandaag de dag in België geproduceerd wordt, 57% nu gecertifieerd en/of opgenomen in een bedrijfseigen duurzaamheidsprogramma’s is.[2]

Meer over het Beyond Chocolate initiatief : Beyond Chocolate – the sustainable trade initiative

BeBiodiversity Belgische chocolade voor een betere wereld

People and planet before profit

Door de cacaoproducenten goed te begeleiden en op te leiden, kunnen ze overtuigd worden om niet langer bos af te branden, maar via andere, meer ecologische methoden de bodemvruchtbaarheid en hun oogsten op peil te houden. Zo heeft NGO Broederlijk Delen een succesvol agro-ecologisch project in Congo kunnen uitvoeren: Groenbemesters in plaats van bosbranden | Broederlijk Delen.

Verschillende Belgische chocolademakers willen een echte oplossing voor de problemen van de cacaoboeren, en zij kiezen resoluut voor een weg die de cacaoboeren uit de armoede helpt. De armoede aanpakken is immers een voorwaarde voor het bestrijden van de kindslavernij en kinderarbeid in de cacao-teelt. Twee uitstekende voorbeelden hiervan zijn de Belgische chocolademaker Belvas en de  Bite to Fight chocolades van Oxfam Wereldwinkels. Niet toevallig zijn dit fairtrade organisaties, die de cacaoproducenten ondersteunen op verschillende manieren: (organisatorisch) versterken van de coöperaties, opleiding van de leden van de coöperaties, meer duurzame teeltmethodes invoeren, …  en natuurlijk het streven naar een echt leefbaar inkomen.

Wat kunnen we doen ? Kiezen voor chocolade van fabrikanten die actief werken aan duurzame cacao, zowel voor biodiversiteit als voor de cacao-boeren. Een bio fairtrade chocolade is een mooie optie!

Meer news

BeBiodiversity Festivals en biodiversiteit

Festivals en biodiversiteit

Festivals zijn een bruisende viering van kunst, cultuur en muziek. Elk jaar komen duizenden muziekfans naar deze evenementen, die een sfeer van opwinding en eenheid creëren. Maar te midden van de feestvreugde is het belangrijk om  stil te staan  bij  de mogelijke impact van deze festivals op het leefmilieu en de biodiversiteit.

Lees meer
BeBiodiversity Invasieve uitheemse soorten – de bewustmakingscampagne voor reizigers

Invasieve uitheemse soorten – de bewustmakingscampagne voor reizigers

Stille invasie van invasieve uitheemse soorten   Roodbuikbuulbuul, nijlgans, amourgrondel, Amerikaans bezemgras, deze namen zeggen je waarschijnlijk helemaal niets … Dit zijn nochtans enkele van de 88 invasieve uitheemse dier- en plantensoorten die door de Europese Unie zijn gereglementeerd. Ondanks hun vrolijke namen vormen ze een aanzienlijke bedreiging voor onze biodiversiteit en de ecosystemen waarin we leven.

Lees meer
BeBiodiversity De Belgische delegatie op de COP Biodiversiteit

De Belgische delegatie op de COP Biodiversiteit

De biodiversiteit wordt bedreigd. Dat wist u waarschijnlijk al. Maar wist u dat er om de 2 jaar een biodiversiteits-COP (Conferenties van de Partijen) plaatsvindt? Tijdens zo’n COP onderhandelen ministers en experten samen over biodiversiteitskwesties en -doelstellingen. Vertegenwoordigers van ongeveer 200 landen zullen deze maand twee weken lang in Montreal, Canada, onderhandelen over nieuwe doelstellingen voor 2030 en proberen tot een definitief slotakkoord te komen. Ook België en haar delegatie zullen samen met de andere landen aan tafel zitten. België neemt de bescherming van de biodiversiteit zeer ernstig en heeft een sterke expertise ontwikkeld op internationaal niveau, ook via de Conferenties van de Partijen (COP).

Lees meer
BeBiodiversity Zijn onze huisdieren een gevaar voor de biodiversiteit?

Zijn onze huisdieren een gevaar voor de biodiversiteit?

Het is 6.10 u. ‘s morgens. Plots sluipt een intens spinnend geluid in je oor… Ze mag dan wel de schattigste zijn, maar nu is dat “snoezige poesje” in huis gewoon irritant… Liefkozingen, kopjes, paraderen, … alles om haar ultieme doel te bereiken: jou uit je bed krijgen om haar haar ontbijt te geven. Zit haar buikje vol, dan zie je haar niet meer tot de volgende maaltijd! Och, wat is het leven van een kat toch onnoemelijk zwaar!

Lees meer
BeBiodiversity Een duurzamere Vaderdag

Een duurzamere Vaderdag

Waarom zouden we, net als op andere feestdagen, onze vaderdagcadeaus niet een duurzamere draai geven? Het komt zelden voor dat cosmetische producten niet prominent aanwezig zijn in de Top 10 geschenkideeën voor deze feestdag. Hier is een lijst met ideeën voor een duurzame Vaderdag.

Lees meer
BeBiodiversity Vrouwen die zich inzetten voor de biodiversiteit door de geschiedenis heen

Vrouwen die zich inzetten voor de biodiversiteit door de geschiedenis heen

Gedurende eeuwen streefden vrouwen om de biologische diversiteit op aarde te behouden door hun gebruik van natuurlijke materialen bij het verrichten van bouwactiviteiten, het cultiveren, het kweken, het voeden en het genezen. Of zij nu hun werk of hun leven wijden aan een bepaalde soort of gebied, of aan de natuur in het algemeen, veel vrouwen zetten zich met moed en passie in voor de bescherming van de biodiversiteit en onze planeet. Over de hele wereld worden veel biodiversiteitsinitiatieven door vrouwen opgezet en gaan zij vaak hand in hand met de verdediging van individuele rechten. Op deze Internationale Vrouwendag grijpt BeBiodiversity de gelegenheid aan om een aantal van hen te vieren.

Lees meer
Ontdek al onze nieuwsberichten Ontdek al onze nieuwsberichten