BeBiodiversity Ik tuinier

Ik tuinier

In mijn tuin of in mijn huis geef ik de voorkeur aan inheemse plantensoorten

Ik beperk zo de verspreiding van invasieve soorten. Op die manier draag ik bij tot de bescherming van de lokale soorten zoals regenwormen.

Ik richt de ruimte in met het oog op de lokale fauna: ik laat zones braak liggen en zaai bijenvriendelijke bloemen, ik laat dood hout liggen, ik geef de voorkeur aan natuurlijke heggen in plaats van afsluitingen, ik snoei buiten de broedperiode, enz.

Ik voorzie alles wat nodig is voor kleine dieren (vogels, kleine knaagdieren, …). Op die manier draag ik bij tot de bescherming van bedreigde soorten zoals de egel.

Ik gebruik natuurlijke producten om indringers te verjagen (azijn enz.) of om mijn lokale bloemen te doen groeien (compost enz.). Als ik planten in een kwekerij koop, verzeker ik mij ervan dat ze niet met chemische producten behandeld werden.

Ik beperk de verontreiniging van de ecosystemen door chemische producten. Op die manier draag ik bij tot de bescherming van de bestuivers en de vogels van onze velden.

Ik gebruik compost voor mijn organisch afval.

Ik beperk de bodem- en luchtverontreiniging die te wijten is aan het storten van afvalstoffen of de verbranding van mijn afval. Op die manier draag ik bij tot de bescherming van de waardevolle insecten van onze velden.

Ik overtuig anderen hetzelfde te doen.

Op het platform www.1001voorbiodiversiteit.be vind ik veel slimme tips.

Wat is het verband tussen...

BeBiodiversity  de smartphone en de gorilla PLAY

de smartphone en de gorilla

BeBiodiversity de sushi en de schildpad PLAY

de sushi en de schildpad

BeBiodiversity de shampoofles en de noordse stormvogel PLAY

de shampoofles en de noordse stormvogel

BeBiodiversity de ficus en de egel PLAY

de ficus en de egel

BeBiodiversity de hawai pizza en de beukenboom PLAY

de hawai pizza en de beukenboom