BeBiodiversity logo

MENU
BeBiodiversity Ik tuinier

Een federale campagne om burgers en bedrijven te sensibiliseren voor de uitdagingen op het vlak van biodiversiteit

Ik tuinier

In mijn tuin of in mijn huis geef ik de voorkeur aan inheemse plantensoorten

Ik vermijd de verspreiding van invasieve soorten. Op die manier draag ik bij tot de bescherming van de lokale soorten zoals onze regenwormen.

Ik richt de ruimte in met het oog op de lokale fauna: ik laat zones braak liggen en zaai bijenvriendelijke bloemen, ik laat dood hout liggen, ik geef de voorkeur aan natuurlijke heggen in plaats van afsluitingen, ik varieer en diversifieer de planten en boomsoorten enz

Ik draag bij tot de bescherming van de habitats, zelfs wanneer die semi-natuurlijk zijn. Op die manier draag ik bij tot de bescherming van de bedreigde soorten zoals de egel.

Ik gebruik uitsluitend natuurlijke producten om indringers te verjagen (azijn enz.) of om mijn lokale bloemen te doen groeien (compost enz.). Als ik planten in een kwekerij koop, verzeker ik mij ervan dat ze niet met chemische producten behandeld werden

Ik beperk de verontreiniging van de ecosystemen door chemische producten. Op die manier draag ik bij tot de bescherming van de bestuivers en de vogels van onze velden.

Ik tel de vogels, vlinders en andere tuinbezoekers

Ik geef de resultaten van die telling door aan natuurbeschermingsverenigingen zoals Natuurpunt bijvoorbeeld. Ik draag bij tot de kennis van de biodiversiteit en de toestand ervan. De biodiversiteit kennen is essentieel om ze te beschermen.

Ik bedenk vele andere ideeën om de biodiversiteit te beschermen en ik deel deze met mijn omgeving

Op het platform www.1001voorbiodiversiteit.be, vind ik veel slimme tips. Zo help ik mee aan de bescherming van de biodiversiteit.

Heb jij een ander idee? Laat het ons weten!

Heb jij goede ideeën rond acties die we kunnen ondernemen voor de biodiversiteit? Alle ideeën zijn welkom! Vul het formulier hieronder in.

[cf7-form cf7key="contact-form"]

Wat is het verband tussen...

BeBiodiversity  de smartphone en de gorilla PLAY

de smartphone en de gorilla

BeBiodiversity de sushi en de schildpad PLAY

de sushi en de schildpad

BeBiodiversity de shampoofles en de noordse stormvogel PLAY

de shampoofles en de noordse stormvogel

BeBiodiversity de ficus en de egel PLAY

de ficus en de egel

BeBiodiversity de hawai pizza en de beukenboom PLAY

de hawai pizza en de beukenboom